Denník N

3. pilier – oplatí sa?

Doplnkové dôchodkové sporenie (ďalej DDS) alebo 3. pilier je jednou z možností, ktoré umožňujú prípravu na starobu. V súčasnosti ho ponúkajú na výber 4 doplnkové dôchodkové spoločnosti, ktoré majú v rámci portfólia na výber z viacerých fondov.

Príspevky zamestnávateľa

3. pilier ako taký je zaujímavý najmä pohľadu zamestnancov práve možnosťou získať príspevky od zamestnávateľa. Je na rozhodnutí zamestnávateľa, či bude alebo nebude zamestnancom prispievať na DDS a tiež má možnosť určiť výšku príspevkov a podmienok potrebných na získanie maximálneho príspevku.

Zmena od roku 2014

Jednou zo zmien pre sporiteľov v 3. pilieri, ktorí uzatvorili zmluvu v roku 2014 a neskôr, je možnosť zarátať sumu zaplatených príspevkov do základu dane z príjmov. Sporitelia si tak vedia znížiť základ dane o výšku zaplatených príspevkov za celý rok až do sumy 180€ a tým ročne ušetria na dani 34,2€.  Pre sporiteľov, ktorí si v 3. pilieri sporili už pred rokom 2014 a chcú využiť daňovú úľavu, tak môžu požiadať o zrušenie starého dávkového plánu. Nový dávkový plán okrem daňovej výhody však obsahuje nové podmienky súvisiace so zmenou nárokov na dávku, prípadne podmienok predčasného výberu prostriedkov.

Výnosy 3. piliera

Historické výnosy 3. piliera spred 10 rokov nevykazujú zaujímavé čísla a zhodnocovanie úspor po započítaní inflácie malo naopak stratu. Spoločnosti so slabými stratégiami investovania spred roka 2008 tak vytvorili nové fondy. Tým sa šalamúnsky vyhli povinnosti zverejňovať výkonnosti fondov pred týmto obdobím a na ich webstránke sa už nedozviete ako veľké boli straty. Spoločnosti poskytujúce 3. pilier tak vykazujú výsledky hospodárenia až od obdobia 2009/10 už s pozitívnymi výsledkami, no týmto spôsobom si žiaľ získajú len laickú verejnosť.

Zhodnotenie 3. piliera

Aby ste mali predstavu aké zhodnotenie sporitelia v DDS dosiahnu, realizoval som informatívny výpočet. Tento výpočet vychádza z teoretických základov, nakoľko predpovedať budúcnosť na desaťročia dopredu nevieme. Do výpočtu zasahujú viaceré premenné, ktoré je potrebné vo výpočte zohľadniť:

1
Autor: Marcel Onufer

Z tabuľky je zrejmé, že za posledných 10 rokov sa mzda zvyšovala priemerným ročným tempom 4,98% a inflácia rátaná oboma spôsobmi dosahuje priemernú úroveň nad 2% ročne.

Základne informácie:

  • Mesačný príspevok zamestnanca počas celej doby sporenia: 15 €
  • Mesačný príspevok zamestnávateľa počas celej doby sporenia: 2% z priemernej hrubej mzdy (Priemerná hrubá mzda za rok 2014 je 858 € a každoročne sa zvyšuje o 4,98%)
  • Čisté ročné zúročenie: -2%; -1%; 0%; +1% (Čisté zúročenie = výnos 3. piliera – inflácia napr. ak je čisté zúročenie 0% znamená to že fond 3. piliera dosiahol rovnaké zhodnotenie ako inflácia)
  • Dĺžka sporenia v rokoch: 10; 15; 20; 25; 30;
2
Autor: Marcel Onufer

Tabuľka znázorňuje zisk dosiahnutý v rôznych obdobiach sporenia a pri rôznom čistom zúročení. Ak by čisté zhodnotenie predstavovalo -2%, (čiže výkonnosť 3. piliera by bola o 2% nižšia ako inflácia počas celej doby sporenia) tak by sme po 30 rokoch sporenia s každoročnými vkladom 180 eur počas celej doby sporenia dosiahli zisk 10 310 eur. Priemerné čisté ročné zúročenie vkladov pri najnegatívnejšej alternatíve vývoja zhodnotenia fondov je na úrovni 6,2% p.a.

Za zmienku stojí fakt, že aj keď je vo výpočtoch vplyv inflácie zahrnutý, tak suma účtu 15 710 eur pravdepodobne bude mať zhruba polovičnú kúpnu silu.

Základne informácie:

  • Mesačný príspevok zamestnanca počas celej doby sporenia: 15 €
  • Mesačný príspevok zamestnávateľa počas celej doby sporenia: 15 €
  • Čisté ročné zúročenie: -2%; -1%; 0%; +1% (Čisté zúročenie = výnos 3. piliera – inflácia napr. ak je čisté zúročenie 0% znamená to že fond 3. piliera dosiahol rovnaké zhodnotenie ako inflácia)
  • Dĺžka sporenia v rokoch: 10; 15; 20; 25; 30;
3
Autor: Marcel Onufer

Ak by čisté zhodnotenie predstavovalo -2%, tak by sme po 30 rokoch sporenia s každoročnými vkladom 180 eur počas celej doby sporenia dosiahli zisk 2 781 eur. Priemerné čisté ročné zúročenie vkladov je na úrovni 2,56% p.a.

Podobne ako v prvom prípade je potrebné poznamenať, že v budúcnosti sumou 8000 eur nakúpime zhruba polovicu tovarov ako by sme za tu istú sumu nakúpili dnes.

Záver:  Ak sa pri rozhodovaní či vstúpiť alebo nevstupovať do 3. piliera budete riadiť mojimi prepočtami, tak berte v úvahu, že v oboch prípadoch je výpočet realizovaný s príspevkami od zamestnávateľa. Vďaka príspevkom od zamestnávateľa je produkt ako tak zaujímavý pre investorov avšak ak sa klient rozhodne sporiť si v 3. pilieri bez pomoci zamestnávateľa tak trh ponúka ďaleko výhodnejšie alternatívy prípravy na dôchodok. Za zmienku stoja napríklad investície do zahraničných podielových fondov (Viac v blogu: Podielové fondy).

Zdôrazňujem, že oba informatívne výpočty sú realizované na vysoko plytkom teoretickom základe a to, či sa moje predpoklady naplnia preverí iba budúcnosť. Takisto výrazným spôsobom môže v budúcnosti ovplyvniť vývoj 3. piliera vláda či zamestnávateľ.

Rada: Ak sa rozhodnete pre vstup do 3. piliera a do dôchodku vám ostáva viac ako 10 rokov tak v úvodných fázach sporenia voľte rizikovejšie fondy s vysokým podielom akcií a vysokou volatilitou.

Ing. Marcel Onufer


Bonus: Každý finančný produkt má svoje pozitíva ale aj negatíva. Predajcovia o negatívách hovoria veľmi neradi, no ja sa snažím nie predávať ale predovšetkým radiť, nech sa páči pozitíva aj negatíva tretieho piliera nájdete v tomto článku: Tretí pilier

Ak Vás zaujal tento článok a radi by ste sa dozvedeli viac informácií aj o iných finančných produktoch, realizoval som autonómne informatívne prepočty:

Teraz najčítanejšie