Denník N

Pýtali ste sa nás, čo je Rómstvo, Rómovia, 8. apríl a prečo Deň Rómov

Nie je to tak dávno, keď neexistoval oficiálny záujem o poznanie rómskej kultúry. Naopak, Rómov nazývali Cigánmi, upierali im základné ľudské a národnostné práva. Boli a v rôznych formách dodnes zostávajú vystavení asimilačnému tlaku. V minulosti ako odumierajúca, zaostalá sociálna skupina, v súčasnosti ako problematická, mnohonásobne spoločensky neakceptovaná národnostná menšina. O spôsobe života Rómov sa traduje mnoho stereotypov, mýtov, fám, poloprávd.

Aj o pôvode Rómov dodnes kolujú rôzne predstavy. Dlho sa tvrdilo, že Rómovia pochádzajú z Egypta. Avšak už koncom 18. storočia sa na základe komparatívnej lingvistiky preukázalo, že pravlasťou Rómov je indický subkontinent. Širšie výskumy ukázali, že patrili k chudobnej skupine obyvateľstva, ktorá žila kočovným spôsobom: živobytie si zaobstarávali kováčstvom, spracúvaním kože, hliny, dreva a prútia (výrobou metiel a košíkov), chovom a predajom koní,  alebo ostatných zabávali hudbou a tancom.

Deň Rómov nie je iba pre Rómov. Na každej oslave, kde som bol, sa vždy hrá rómske kolo, kde všetci, ktorí vládzu sa postavia do tancovania a napodobňojú rómske tance a mnohí sú výborní tanečníci. Vtedy mám pocit, že práve v tú chvíľu sme všetci Rómovia, hovorí hudobník Ivan. Dopĺňa ho Vlado, rómsky aktivista: Moje rómstvo sa realizuje v celom mojom živote. Predovšetkým tým, že doma rozprávame prevažne rómsky, v práci komunikujem po rómsky so svojimi spolupracovníkmi, počúvame rómske piesne, ktoré sám rád hrám. Deň Rómov skôr vnímam cez televíziu a rozhlas, kde sa pripomína a niečo sa ukáže aj televízii.

V priebehu 9. a 10. storočia opúšťali predkovia dnešných Rómov Indiu a v jednotlivých skupinách putovali cez Perziu, Arménsko a Malú Áziu na európsky kontinent. O dôvodoch zatiaľ existujú iba hypotézy, migračné vlny mohli súvisieť s potrebou hľadať a rozširovať okruh záujemcov o ich výrobky a služby, podnetom mohlo byť i hľadanie lepšieho živobytia v oblastiach, ktoré majú priaznivejšie klimatické podmienky.

Najstaršia známe správy o pobyte Rómov na Slovensku je sú z druhej polovice 14.storočia, v rokoch 1377 a 1381 sa spomínali aj v Zemplínskej župe.

V rómčine je pojem „Rom“ označenie pre Rómov v strednej a východnej Európe. Sami seba nazývajú už spomenutým slovom „Rom“ alebo „Manuš“ čo znamená „Človek“, ale sú známi aj ako „Atzigan“ alebo „Atsigan“, teda kočovník, z čoho pochádza slovenské „Cigán“, nemecké „Zigeuner“, maďarské „Cigány“, či talianske „Zingaro“. Zvláštnosťou je francúzština, kde okrem „Tsigane“ existuje výraz „Bohémien“, čo zodpovedá historickému faktu, že Rómovia do Francúzska prišli z Čiech v prvej polovici 15. storočia.

Deň 8. apríl, Svetový deň Rómov, si pripomíname od roku 1990.

Práve 8. apríla 1971 sa uskutočnilo prvé veľké medzinárodné stretnutie zástupcov Rómov neďaleko Londýna, v Orpingtone. Pôvodne malo ísť len o stretnutie prípravného výboru prvého kongresu Medzinárodnej Rómskej Únie, ktorá je dnes členom Rady Európy. Stretnutia sa však zúčastnilo toľko zástupcov z toľkých štátov, že sa jeho organizátori rozhodli vyhlásiť toto stretnutie sa prvý zjazd Svetového rómskeho kongresu.

Otvárací deň stretnutia kongresu, teda 8. apríl, bol symbolicky vyhlásený za Svetový deň Rómov. Jedným z uznesení prijatých na tomto prvom stretnutí bolo odporúčanie používať namiesto etnonymu Cigán etnonym Róm, Rómovia. Na prvom stretnutí sa zúčastnení zástupcovia tiež zhodli na podobe vlajky a piesni, ktoré by reprezentovali všetkých Rómov na svete.

Maja, komunitná organizátorka pre Centrum komunitného organizovania v Banskej Štiavnici nám povedala, že tak, ako pre všetkých Slovákov je dátum 1. január 1993, kedy vznikla samostatná slovenská republika významný, tak pre nás Rómov je ešte jeden dôležitý dátum – 8.4.1990, kedy si pripomíname zachovanie etnickej identity- Medzinárodný deň Rómov. Pripomíname si význam, bohatosť a históriu našej kultúry. Sme hrdí nato, že máme svoju vlajku, hymnu a aj jazyk. 

Rómske ženy z Banskej Bystrice a ich vlajka
Rómske ženy z Banskej Bystrice a ich vlajka

Rómska vlajka pozostáva z dvoch pruhov – spodného zeleného, symbolizujúceho prírodu a horného modrého, predstavujúceho oblohu. V strede sa nachádza červené vozové koleso so šestnástimi špicami. Keďže také isté koleso je aj na štátnej vlajke Indie, Rómovia sa týmto spôsobom prihlásili ku krajine, z ktorej ich predkovia odišli pred tisícročím.

Za rómsku hymnu sa považuje rómská pieseň „Gejľem, gejľem“ (v slovenskom preklade Šiel som, šiel som), známa tiež pod názvami „Geľem, Geľem“, „Djelem, Djelem“, „Opre Roma“, „Romale, čhavale“ a pod. Melódia rómskej hymny pochádza zo starobylej piesne známej  pôvodne v Rumunsku a Srbsku z prvej  polovice  20. storočia. Rómska hymna často znie na stretnutia rómskych aktivistov alebo pri  oslavách Medzinárodného dňa  Rómov.

Komunitná organizátorka Maja Koledová (vľavo), na Medzinárodnej Rómskej ženskej konferencii
Komunitná organizátorka Maja Koledová (vľavo), na Medzinárodnej Rómskej ženskej konferencii

Deň Rómov je pre mňa o podpore a budovaní rómskej identity (Romipen) cez rôzne aktivity. Rovnako je to príležitosť  prezentovať rómsku  kultúru majoritnej  spoločnosti čím sa vybudujú vzájomné mosty. Keby som nebola pred viac než desiatimi rokmi na medzinárodnom kongrese v Anglicku, kde mali Rómovia a Rómky naše symboly, ani to neviem. Hymnu som poznala z pesničiek, ale ten pocit hrdosti, o zástave a rómskom jazyku prišiel vlastne až vtedy. Cez to som si uvedomila že rómovia sú akokeby jeden národ. A teraz ma ovláda pocit, že sa to vytráca. Je to škoda, že sa rómsky jazyk vytráca z rómskych rodín a tento dôležitý prvok rómskej identity sa nezachováva. Odpovedala komunitná organizátorka CKO, Jolana Nátherová. Pýtali sme sa aj našich komunitných líderiek. Pre Silviu Deň rómov znamená čas zastaviť sa a rozmýšľať o svojich rómskych koreňoch, ktorá je spojená s krásnou rómskou kultúrou, ktorá je plná farieb a rytmu. Rovnako je je to príležitosť, keď sa prezentuje na rôznych verejných vystúpeniach, kde sa spolu stretneme všetci, ktorým sa naša kultúra páči.

Silvia (vľavo) a detský rómsky súbor na vystúpení na podujatí EKODEŇ v Sásovej v Banskej Bystrici
Silvia (vľavo) a detský rómsky súbor na vystúpení na podujatí EKODEŇ v Sásovej v Banskej Bystrici

Vypočujte si s nami túto hymnu, na ktorú sú Rómovia veľmi hrdí:

https://youtu.be/Hoo3e6sgok8

 

 

 

Teraz najčítanejšie

Centrum komunitného organizovania

Záleží nám na rozvoji občianskej spoločnosti, posilňovaní hlasu občanov a ich zapojeniu do verejných procesov. Vytrvalo napomáhame aktívnemu občianstvu. Sme šíriteľmi myšlienky a princípov komunitného organizovania na Slovensku a rozhodli sme sa o svojej práci a poslaní aj písať. Sme mimovládna organizácia - občianske združenie, ktoré úspešne realizuje svoje programy od roku 1999.