Denník N

Hľadáme spôsoby ako inšpirovať aj tých, ktorí nás nepoznajú

V tomto neľahkom období pribúda detí, ktoré stratili blízkeho. Téma života v záverečnom období je sa dotýka mnohých. Stres a záťaž v poslednom roku pre deti aj dospelých sú výrazné. Aj nezisková organizácia Plamienok chce prispieť malým dielom k pomoci. Ako? Viac si prečítajte v článku.

O vážne, nevyliečiteľne choré deti a ich rodiny sa staráme aj naďalej
Domáca starostlivosť Plamienka o nevyliečiteľne choré deti pokračuje aj počas pandémie za prísnych epidemiologických opatrení. Deti zvyčajne navštevujeme osobne doma. Približne 20 percent návštev realizujeme však pomocou online videhovorov. Aj v Plamienku posunula pandémia časť medicíny a starostlivosti do virtuálneho sveta.

V roku 2020 sme vykonali 496 domácich návštev, 78 videonávštev a 36 akútnych návštev ťažko chorých detí. Najazdili sme pritom 65 519 kilometrov. Lekári a zdravotné sestry Plamienka poskytli vlani domácu paliatívnu starostlivosť 36 deťom, z toho 12 detí zomrelo doma. Priemerná dĺžka starostlivosti o dieťa bola 3 mesiace a 13 detí bolo po istom čase prepustených.

Príbehy detí a ich rodín, ich láskavosť, dôvera a pokora sú pre nás inšpirujúce. Preto ich približujeme aj verejnosti v článkoch na blogu podcastoch, ktoré uverejňujeme na našej webovej stránke.


Pribúdajú deti, ktoré stratili blízkeho
Pribúda detí, ktoré v krátkej dobe stratili blízku osobu a nestihli sa s ňou rozlúčiť. „Vyrovnávanie sa so stratou blízkeho je nielen pre dospelých, ale aj deti počas pandémie mimoriadne náročné. Preto v Plamienku dnes ponúkame 15 minútové online konzultácie rodičom detí po strate blízkeho. Naši psychoterapeuti rodičom poradia, ako dieťaťu situáciu vysvetliť a čo môžu preň urobiť. Dozvedia sa tiež, aké správanie dieťaťa už vyžaduje odbornú pomoc a aké je prirodzenou reakciou na stratu blízkeho. Psychológovia sú rodičom týchto detí k dispozícii bezplatne.

Oslovujeme verejnosť
V roku 2021 sme pripravili nový projekt s názvom Plamienok každý týždeň. Pravidelne, každý týždeň, prinášame nové krátke video. Lekári a psychológ sa v nich venujú praktickým, psychologickým i spirituálnymi otázkam paliatívnej starostlivosti, ktoré zaujímajú širokú verejnosť a odpovede nemusia byť bežne známe a dostupné. Chceme zlepšiť povedomie o paliatívnej starostlivosti. Chceme úprimne a s najlepším vedomím približovať ľuďom témy, ktoré s ňou súvisia. Chceme sa so širokou verejnosťou v tomto roku deliť o bohatstvo, ktoré nám nevyliečiteľne choré, zomierajúce a smútiace deti a ich rodiny počas uplynulých 20 rokov darovali.

Pre širokú verejnosť sú určené aj videá s relaxačnými dýchacími cvičeniami na zmiernenie smútku, strachu, hnevu – negatívnych pocitov, ktoré počas pandémie ľudí môžu zaťažovať a znepríjemňujú im život. Snažíme sa ponúknuť niečo navyše všetkým, ktorí nám pomáhajú. A tiež chceme inšpirovať aj tých, ktorí nás nepoznajú. Len tak totiž môžeme napredovať.

Ďakujeme všetkým, ktorí nás sledujete a podporujete, za dôveru pomoc a podporu. Priali by sme si, aby naše nové aktivity a projekty boli nápomocné. 

Teraz najčítanejšie

PLAMIENOK n.o.

Sme nezisková organizácia, ktorá je na Slovensku priekopníkom rozvoja detskej domácej paliatívnej/hospicovej starostlivosti a smútkového poradenstva a terapie pre deti a ich rodiny. Od roku 2002 bezplatne poskytujeme nevyliečiteľne chorým a zomierajúcim deťom domácu paliatívnu liečbu a starostlivosť. Deti navštevujeme doma v okruhu 2 hodín jazdy od Bratislavy. Od roku 2011 V Centre pomoci smútiacim deťom a rodinám v Bratislave na Zadunajskej ulici 6 bezplatne poskytujeme psychologickú, terapeutickú a poradenskú omoc smútiacim deťom a ich blízkym ako aj dospelým po strate dieťaťa. Do centra môžu prísť smútiace deti a rodiny z celého Slovenska. Od roku 2003 vzdelávame študentov, odborníkov a laickú verejnosť, aby sa kvalita detskej paliatívnej starostlivosti na Slovensku zlepšovala. Týmto blogom chceme prispieť k tomu, aby sa povedomie o paliatívnej starostlivosti na Slovensku zvyšovalo.