Denník N

Rodný list z Anglicka / Veľkej Británie treba s apostilou

Vzor apostily z Veľkej Británie
Vzor apostily z Veľkej Británie

Ak sa dieťa narodilo občanovi Slovenska, dieťa nadobúda automaticky zo zákona slovenské štátne občianstvo. Postačuje, ak čo i len jeden rodič je občanom Slovenska, druhý môže byť aj inej štátnej príslušnosti. Na Slovensku je tak možné pre dieťa získať slovenský rodný list.

Slovenský rodný list dieťaťa bude rodič potrebovať k viacerým úkonom – napríklad k vybaveniu zdravotného poistenia pre dieťa, jeho nahlásenia na adresu pobytu, k vybaveniu materského a rodičovského príspevku, k vybaveniu pasu dieťaťa a podobne.

K tomu, aby bol dieťaťu narodenému v Anglicku vydaný slovenský rodný list je potrebné k žiadosti priložiť anglický rodný list.

Anglický rodný list sa nevybavuje na Slovensku, ale v Anglicku. Samotný rodný list však nebude postačovať. Rodný list musí byť opatrený doložkou apostille. Zo Slovenska Vám vie zabezpečiť rapostilu na rodnom liste z Anglicka, spoločnosť Legalizačné centrum s.r.o..

Čo je apostilla rodného listu? 

Apostilou sa osvedčuje verejná listina vydaná v zahraničí, v tomto prípade v Anglicku. Apostila potvrdzuje, že dokument bol vydaný oprávnenou autoritou, bol podpísaný kompetentným úradníkom a v konečnom dôsledku je pravý a nebol sfalšovaný.

Apostila sa vydáva v krajinách, ktoré sú zmluvnou stranu Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín, ktorou je aj Slovensko a Anglicko. Ak by sa však dieťa narodilo v štáte, ktoré nie je členským štátom spomínaného dohovoru (napríklad v Kanade, Egypte, Iráne a iných), na rodný list sa bude vyžadovať superlegalizácia, čo je zložitejší proces. Aj s tým Vám však pomôžu právnici z AKMV advokátska kancelária s.r.o.

Úradný preklad sa vybavuje až po apostille

Častokrát sa stáva, že rodný list (prípadne iný dokument) sa najskôr dá úradne preložiť a až následne sa klient dozvie, že je potrebná aj apostila, prípadne superlegalizácia. Postup je však opačný – najprv sa dokument musí apostilovať a až potom sa pripája úradný preklad.

Ďalšou dôležitou informáciou je, že apostila, prípadne superlegalizácia, sa dáva na originál dokumentu. Ak si chce osoba originál nechať, notársky overená fotokópia sa vyhotoví z originálu po jeho apostilovaní. 

Kto vybaví apostilu rodného listu v Anglicku za Vás?

Za účelom zabezpečenia apostily alebo superlegalizácie dokumentov, ako aj zabezpečenia úradných prekladov volajte 0907 999 909 alebo píšte na office@akmv.sk.

Teraz najčítanejšie