Denník N

Človek (ne)rozumný

Človek zvykne sám seba označovať za „pána“ alebo „korunu“ tvorstva na Zemi. Zrejme preto, že prišiel na našu planétu medzi poslednými tvormi a v podstate si ju za chvíľu, v porovnaní s existenciou našej planéty, celú privlastnil sám pre seba

Podľa vedeckých tvrdení Zem vznikla približne pred 4,57 miliardami rokov BP (BP – before present (pred prítomnosťou)) pravdepodobne sformovaním sa z protoplanetárneho disku, pričom živé organizmy ju obývajú už asi 3,8 miliardy rokov (3 800 000 000 rokov BP). Človek rozumný, homo sapiens, sa tu podľa odhadov objavil len pred nejakými 300 000 rokmi BP.

Prvé známky o osídlení dnešného územia Slovenska sú známe už z paleolitu. Archeologické nálezy dokladajú pohyb človeka v Gánovciach na Spiši už v strednom paleolite (250 000 – 40 000 rokov pred Kr.).

Malá poznámka:
Takže na naše územie by si, v prípade dokázania, mohli teoreticky nárokovať potomkovia týchto pra-pra-pra-pra obyvateleľov (ak by aplikovali argumenty niektorý rozpínavých národov).

Naša planéta so živými organizmami, od jednoduchých jednobunkovcov, až po vyššie primáty, existovala dávno, dávno predtým ako sme tu spozorovali človeka rozumného.

A sme pri koreni veci. Je človek naozaj tvor rozumný? Sme rozumní?

To je veru nanajvýš otázne, lebo keby sme boli rozumní, tak by sme sa netvárili, že pred nami na tejto Zemi nič nebolo. Bolo tu predsa všetko nevyhnutné na to, aby sme dokázali prežiť. Voda, vzduch, primeraná klíma a dostatok potravy. Toto patrí do súhrnu všetkých vecí a javov na svete, ktoré nevznikli zámernou ľudskou činnosťou, a teda do živej prírody. Z toho automaticky vyplýva, že za to, že sme prežili, musíme vďačiť jedine prírode.

Ak sa pozrieme na homo sapiens so živočíšneho hľadiska, tak je to v našom ponímaní v podstate škodný živočích. Je to skrátka škodca, ktorý sa nekontrolovane rozšíril po celej planéte a ešte k tomu nemá svojho prirodzeného predátora. Alebo teda má jediného predátora, samého seba.

V súčasnosti žijeme v epoche, kedy si človek z globálneho hľadiska prírodu vôbec neváži a nechráni ju. Správa sa len ako „človek konzumný“. Prírodu len využíva, ničí a drancuje hlava – nehlava, vzduch – nevzduch, voda – nevoda, zem – nezem, zviera – nezviera, les – neles.

Čo nám z toho vychádza?

Ak s tým čím skôr neprestaneme, tak sa čoskoro (v porovnaní s existenciou našej planéty) do posledného písmena naplní u nás celkom zaužívané príslovie, alebo čo to vlastne je, že „Pán Boh dal, pán Boh vzal“.

No ale aby som nebol len pesimistický. Na Zemi žije veľmi veľa ľudí, ktorým na našom životnom prostredí, ktoré tvorí príroda a nie umelé mestá, naozaj veľmi záleží.

Otázne je to, či títo ľudia dokážu vyvinúť toľko úsilia a energie na to, aby človek (ne)rozumný, dokázal prežiť ďalších minimálne 300 000 rokov AP (AP – after present (od prítomnosti)).

Ja som v tejto súvislosti optimista na spôsob Františka Krištofa Veselého
„Ja som optimista, viem to dozaista, že ten svet zle nevyzerá, keď človek naň nepozerá“.

A na záver neskromne ako predseda jedného združenia, ktoré jednu takúto iniciatívu vyvinulo, uvediem príklad 3 z mnohých slovenských pozitívnych iniciatív, ktorým na našom životnom prostredí záleží a motivujú aj ďalších ľudí:

#upratujemshikemates

#ZAcistykraj

#beskydybezodpadkov

Teraz najčítanejšie

Miroslav Benian

Narodil som sa a 18 rokov žil na sídlisku Medvedzie na Orave. Po ukončení vysokoškolského štúdia a krátkom pracovnom pôsobení v Trnave som sa opäť vrátil na Oravu do Lokce. Vyštudoval som jadrovú energetiku, ale už viac ako 10 rokov sa živím ako prekladať technických textov. Som ženatý, mám tri dcéry, chovám jednu mačku, jedného psa a päť sliepok. Som spoluzakladateľ a predseda občianskeho združenia Beskydy bez hraníc, o.z., spoluzakladateľ občianskej iniciatívy Lokca budúcnosti a bol som jeden z organizátorov zhromaždení za Slušné Slovensko v Námestove. V rokoch 2018 - 2020 som bol nezávislým poslanom obecného zastupiteľstva v Lokci.