Denník N

Zachrániť Medúzu

Táto správa je vytvorená alebo šírená zahraničným masovokomunikačným prostriedkom, plniacim úlohu zahraničného agenta a (alebo) ruskou právnickou osobou, plniacou úlohu zahraničného agenta.

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента

“This message (content) was created and (or) distributed by a foreign mass media outlet executing the functions of a foreign agent and (or) a Russian legal entity executing the functions of a foreign agent.” We have to post this warning on every scrap of Meduza’s content.“

Čitateľov Medúzy v posledných dňoch zaskočili vyššie uvedené oznámenia, ktoré sa objavujú v úvode každého článku a odznejú na začiatku každého Podcastu.

Vydavateľstvo vyzýva na záchranu Medúzy a objasňuje:

„Ruské úrady  označili medúzu za zahraničného agenta, medúza nemá už viac objednávateľov reklám a teda nemá žiadne peniaze. Ale má vás, našich čitateľov. Pomôžte zachrániť medúzu.“

Medúza je  jedným  z posledných nezávislých médií v Rusku,  pracujú v nej výlučne ruskí žurnalisti, žijúci  v Rusku, ktorí však chcú robiť nezávislú žurnalistiku.

Niektorí čitatelia možno zachytili, že na stránke Medúzy bolo možné pozrieť si celé video Sergeja Navaľného o Putinovom paláci. Odveta sa dala čakať.

Ako došlo k tomu, že Medúza bola vyhlásená za zahraničného agenta ? Redakcia odpovedá, že nevie. Ministerstvo spravodlivosti, ktoré vedie register „zahraničných agentov“, nie je povinné objasniť, prečo niekomu pridelí takýto status. Na priamu otázku redakcie ministerstvo uviedlo, že iný štátny orgán mu oznámil, že získal dokumenty o tom, že Medúza je financovaná zo zahraničných zdrojov. Redakcii však žiadne dokumenty nepredložil.

Medúza je v skutočnosti  zaregistrovaná v cudzine, od roku 2014 v Rige, hlavnom meste Lotyšska. Dôvodom je, že vydavateľstvo si uvedomilo, že ak chce robiť nezávislú žurnalistiku, je to prakticky vylúčené, ak spadá pod dozor ruských súdnych orgánov a ministerstva spravodlivosti. Ale napriek tomu Medúza nie je žiadnym agentom, tvrdí vydavateľstvo, pretože ju nepodporuje žiadna vláda a je to súkromne podnikajúca spoločnosť. Za celý čas pôsobenia mala Medúza príjmy prevažne z reklám, ktoré si platili ruské spoločnosti a čitatelia  Medúzy žijú prevažne v Rusku.

Lenže ruský zákon znie tak, že ministerstvo môže kohokoľvek označiť za zahraničného agenta a tento svoj postup nemusí nijako odôvodniť. Takže vydavateľstvu by nepomohla zmena sídla do Ruska, ani založenie novej spoločnosti, aj tak môže byť označená za zahraničného agenta.

Takýmto rozhodnutím vzniká povinnosť sústavne podávať hlásenie úradom a za akékoľvek chyby v hláseniach im hrozia vysoké pokuty ( na tomto mieste si môžeme pripomenúť odňatie vysielacej frekvencie poslednej nezávislej rádiostanici v Maďarsku – stanici Klubrádió kvôli formálnej chybe v hlásení). A štatutári vydavateľstva a jeho vedenie podliehajú trestnoprávnej zodpovednosti.

Na začiatku každej stránky spravodajstva, v úvode každého podcastu, sa musí objaviť oznam, ktorý je uvedený v úvode blogu. Poslucháčov a čitateľov to zarazí, je to nepríjemné až odstrašujúce. Pre zadávateľov reklám, ruské spoločnosti, sa Medúza stala toxickou.

Ak by sa Medúza neprispôsobila nariadeniam, jednoducho ju zablokujú. Medúza nie je prvá, na ktorú bol tento zákon použitý. Zablokované boli napríklad Rádio Sloboda, Hlas Ameriky, ale u týchto, na rozdiel od Medúzy existovala nejaká forma štátneho financovia.

Na podporu Medúzy vystúpili už aj Reportéri bez hraníc a vyzvali ruskú vládu, aby zrušila zákon o registri zahraničných agentov, ktorého jediným cieľom je obmedziť slobodu médií v Rusku.

Všimli ste si, že aj u nás sa u niektorých politikov stáva stále populárnejším slogan o zahraničných agentoch?  Pre nich je ruská prax určite atraktívna a výbornou inšpiráciou aj pre domáce podmienky.

Rétorika 50-tych rokov je zarážajúca v dnešnom svete „internetu“, kedy si viete dohľadať informácie takmer z každého kúta sveta.  Dobrá jazyková vybavenosť vám situáciu výrazne uľahčuje a máte dispozícii nekonečné možnosti. V takejto situácii sa hra na agentov zdá smiešna, ale  v boji o moc asi nič nie je smiešne ani  zakázané.

Ani potláčanie vašich práv na slobodu tlače a slova.

Teraz najčítanejšie

Viktória Hellenbart

Smelo môžem napísať, že sa celý život venujem právu, hoci som pôvodne chcela robiť všetko okrem práva, a najviac zo všetkého som túžila byť veterinárom, ale veci sa vyvinuli inak. Od júla 2001 mám samostatnú advokátsku prax v Lučenci a som teda celý život "vidieckym advokátom". Láska k prírodným vedám ma od začiatku viedla k porovnávaniu a hľadaniu prírodných zákonov v práve. Napriek, a verím, že len "zatiaľ"prevažujúcim skúsenostiam, som si istá, že morálne zákony v spoločnosti sú rovnako nemenné a neporušiteľné ako zákony prírodné. Gravitačný zákon nie je neporušiteľný v tom, že nemožno jednoducho vyskočiť z 12. poschodia, ale následky jeho porušenia sa dostavia a tie sa už ignorujú ťažšie. A rovnako fungujú zákony morálne, možno ich porušiť, ale následky sa dostavia a v tomto prípade ich pocítime všetci..