Denník N

O Bohu Matke ku Dňu matiek

(Obraz: 'Untitled: (the female side of God)' umelkyne Ruth Schreiber, ruthschreiber.com)
(Obraz: ‚Untitled: (the female side of God)‘ umelkyne Ruth Schreiber, ruthschreiber.com)

Feministická teológia prináša viacero zaujímavých impulzov pre cirkev, spiritualitu i umenie. Skúsme prijať túto výzvu a uvažovať nad nimi.

„Boh stvoril človeka na svoj obraz; na Boží obraz ho stvoril. Stvoril ich ako muža a ženu.“ (Genezis 1, 27)

„Veď všetci, čo ste boli pokrstení v Krista, Krista ste si obliekli. Nie je ani Žid, ani Grék, nie je ani otrok, ani slobodný, nie je muž a žena, lebo všetci ste jedno v Kristovi Ježišovi.“ (List apoštola Pavla Galaťanom 3, 27-28)

Boh nie je ani muž ani žena. Presahuje kategóriu pohlaví. Takto teoreticky to asi väčšina z nás počúva už od detstva. Alebo to máme niekde v hlave na pozadí. No napriek tomu hľadíme od malička takmer výlučne na mužské obrazy a výjavy Boha. Čítame o nich rôzne texty, vidíme ich v našich kostoloch, s mužskými obrazmi Boha sa stretávame v podobe sôch a hovoria nám o nich predovšetkým muži v kázňach…

Keď som sa počas štúdia teológie po prvýkrát stretol s feministickou teológiou, vyrušila ma a nútila ma niektoré veci premyslieť nanovo. Téza, že Biblia je zbierkou kníh, ktoré boli písané v podstate výlučne mužmi, takmer výlučne o mužoch a predovšetkým pre mužov (keďže ženy veľmi dlho nemali prístup ku vzdelávaniu a nevedeli tak čítať) bola pre mňa veľmi silným impulzom.

V mysli sa mi premietli všetky tie obrazy múdreho starca na oblakoch všemocne riadiaceho chod vesmíru, na ktoré som sa v kostoloch pozeral už ako malý chlapec. Začal som po prvýkrát vedome reflektovať všetku tú maskulinitu v náboženskom živote – v mojom prípade kresťanstve. A začal som sa pýtať, ako by to asi vyzeralo, ak by sme sa takto úplne prirodzene stretávali tak s mužskými ako i ženskými obrazmi Boha.

Ak Boh naozaj presahuje kategóriu ľudských pohlaví, prečo ho/ju v podstate vôbec nevidíme znázorneného ako ženu či matku (keď už sme sa teda po storočiach diskusií i konfliktov v rámci kresťanstva väčšinovo zhodli na tom, že Boha môžeme a chceme znázorniť)? Nie je to pre kresťanstvo ochudobnením? Neskresľuje sa tým naša duchovná skúsenosť? Nie je tým deficitná či nekompletná?

V dnešný deň matiek sa tak môžeme zamerať aj na materskú tvár Boha. Na to, že niekde v jeho prazáklade je prameň toho, čo sa odzrkadľuje v mužstve i ženstve, v otcovstve i materstve.

Feministická teológia prináša viacero zaujímavých impulzov pre cirkev, spiritualitu i umenie. Skúsme prijať túto výzvu a uvažovať nad nimi.

Teraz najčítanejšie

Martin Kováč

Som manžel, otec, teológ, starokatolícky kňaz a ľudskoprávny aktivista. V rokoch 2019-2023 som pracoval na projekte obnovy Starého Lýcea. Aktuálne pôsobím na pozícii projektového manažéra v Nadácii Volkswagen Slovakia. Venujem sa najmä otázkam náboženskej slobody, medzináboženského a medzikultúrneho dialógu, právam menšín a vzťahu štátu a cirkví.