Denník N

Podielový fond – nástroj investovania!

Súčasný finančný trh ponúka na výber z viacerých investičných príležitostí a možností. Jednou z nich je aj investovanie do podielového fondu. Podielový fond ako nástroj kolektívneho investovania nie je čerstvá záležitosť. Najstaršie podielové fondy na svete existujú už takmer storočie a štatistiky ukazujú, že posledné roky sa investovanie do podielových fondov stáva zaujímavejším aj pre Slovákov.

Jedným z dôvodov môže byť aj pokles technickej úrokovej miery kapitálových životných poistení, čím kapitálové poistenia nie sú schopné konkurovať výnosmi iným produktom. Iným dôvodom môže byť zvyšovane finančnej gramotnosti a prehľadu obyvateľstva, ktorým sa tak otvárajú nové, doposiaľ menej známe príležitosti na zhodnocovanie ich úspor.

Vývoj trhu tak priniesol modernejšie produkty. Jedným z finančných nástrojov, ktorý sa objavil v poslednej dekáde je investičné životné poistenie, ktoré umožňuje zaplatené poistné (alebo jeho časť) prostredníctvom poisťovne investovať práve v podielových fondoch. Poplatkovo výhodnejšie je ale investovať do podielového fondu nie cez poisťovňu ale prostredníctvom Obchodníka s cennými papiermi (skratka o.c.p.). Zoznam o.c.p. pôsobiacich na území SR nájdete: TU

Čo treba vedieť pri výbere investície v podielovom fonde?

Všetky základné informácie potrebné pre vaše investičné rozhodnutie nájdete najmä dokumentoch:

 • Štatút fondukľúčové informácie pre investorov (KIID), ktoré nájdete na webstránke príslušnej správcovskej spoločnosti, ktorá fond spravuje.

Akým spôsobom a kde spoločnosť investuje?

Základným rozdelením fondov podľa spôsobu a iných špecifík investovania.

 • Akciové fondy – tieto fondy investujú do akcií spoločností. Podieľajú sa teda na ich zisku ale aj strate. Vyznačujú sa vysokou volatilitou (náchylnosťou na zmenu ceny podielového listu) a svojím vysokým výnosom sú vhodným riešením pre investície v dlhodobom horizonte.
 • Dlhopisové fondy – Investujú prevažne do dlhopisov štátov a veľkých firiem. Vyznačujú sa nízkou volatilitou a nízkym rizikom ale na druhej strane za cenu nižšieho výnosu. Sú vhodné pre opatrných investorov ale neodporúča sa v nich investovať na dlhodobý horizont.
 • Fondy peňažného trhu – fondy investujúce prevažne do bankových produktov. Najmenej rizikové a vhodné na krátkodobé investície pre konzervatívnych investorov. Z dlhodobého hľadiska ich výnosy neporážajú infláciu, preto nie sú vhodné na sporenie na dôchodok.
 • Fondy fondov – špecifický typ fondov. Tieto fondy, nenakupujú priamo akcie ani dlhopisy, ale nakupujú rovno celé fondy. Výhodou týchto fondov je diverzifikácia rizika v čase, nevýhodou sú však vyššie náklady súvisiace so správou fondu.

Poplatky podielového fondu

Nákup akéhokoľvek finančného produktu niečo stojí. Preto pri výbere vhodnej investície je nesmierne dôležité počítať aj s týmto faktom. Investičné životné poistenie ako možnosť investovania do fondov obsahuje viaceré poplatky: investičné životné poistenie. Lacnejšia verzia investovania do podielového fondu prostredníctvom o.c.p. má tieto hlavné poplatky:

 • Nákupný (vstupný) poplatok – Pohybuje sa od 1%-5% a je rátaný z cieľovej sumy (ďalej CS). CS je objem finančných prostriedkov, ktoré sa chystá investor do investičného účtu vložiť. Príklad, ak sa chystáte investovať na 5 rokov sumu 50 eur mesačne tak CS je vo výške 50x12x5. Zvyčajne je viacero možností splatenia nákupného poplatku ale spravidla zaplatený nákupný poplatok vopred je lacnejší ako poplatok rozrátaný na viacero splátok počas úvodnej fázy investovania.
 • Total Expense Ratio (ďalej len TER) – najdôležitejší z poplatkov, zvykne mať hodnotu 1%-5% ročne. Tento ukazovateľ v preklade znamená „Celková Úroveň Nákladov“. TER je percentuálne vyjadrenie nákladovosti fondu. Jednoducho povedané vyjadruje koľko % ročne si spoločnosť účtuje na náklady spojené so správou vašej investície. Pri študovaní KIID dbajte zreteľne na tento ukazovateľ. Tiež sa uistite, že historické výnosy zobrazené či už graficky alebo číselne v KIID tento poplatok zahŕňajú. Je rozdiel napríklad pozerať na ročnú výkonnosť fondu pred odrátaním a po odrátaní TER.
 • Náklady o.c.p. – obchodník s cennými papiermi realizuje viaceré operácie s nákupom a spätným odkupom podielových listov, zaúčtovávaním vašich platieb a vedením účtu elektronicky. Všetky tieto operácie zahŕňajú isté náklady. Napríklad poplatok 0,3% (môže byť rôzny) za zaúčtovanie došlej platby na účet. Ak pošlete na účet 30 eur, poplatok je 9 centov a podobne… Náklady jednotlivých o.c.p. zistíte taktiež na webstránke.

Rizikovosť fondu je potrebné prispôsobiť dĺžke sporenia

 • Ak investujeme na dlhodobé odbobie (napríklad do dôchodku) je veľmi dôležité v prvých fázach investovania vybrať fond s vysokou volatilitou. Jednoducho investovať do riskantnejšieho fondu s vysokým podielom akcií aby predpokladané zhodnotenie počas investičného obdobia bolo nad úrovňou inflácie. A v posledných fázach zvoliť takzvanú stabilizačnú investičnú stratégiu, čiže postupne prerozdeľovať prostriedky do menej kolísavých fondov.
 • Ak investujete krátkodobo, voľte skôr menej kolísavé fondy samozrejme podľa vašej individuálnej averzie k riziku.

Diverzifikácia rizika

Z hľadiska rizika je nesmierne dôležité neinvestovať len do jedného fondu. Diverzifikácia – prerozdelenie investícií do viacerých rôznych fondov riziko znižuje. Preto svoje portfólio vhodne navoľte tak, aby správca neinvestoval len v jednom odvetví a len v jednej krajine.

História výkonnosti

Investor sa veľa o manažovaní fondu dozvie aj z historickej výkonnosti daného fondu, kde zistí akým spôsobom fond prekonával napríklad krízové obdobia alebo aký mal fond priemerný výnos za rôzne časové horizonty. Historická výnosnosť však nie je nosná informácia a vonkoncom neznamená, že ak sa fondu v minulosti darilo tak v budúcnosti to bude rovnako.

Príklad investovania cez podielový fond

Aby neostalo len pri slovách, tak uvádzam informatívny výpočet (pre reklamu bližšie neuvádzam názov fondu).

Príklad  z praxe:

 • Ak by ste sa rozhodli svoju investíciu realizovať prostredníctvom jedného z najbežnejších podielových fondov a ak by ste doň vkladali 50 eur každý mesiac počas obdobia 40 rokov, tak súčet všetkých poplatkov v priebehu investovania bude predstavovať sumu 792 eur.

Pre porovnanie nákladovosti investície prostredníctvom o.c.p. a investície prostredníctvom poisťovne (investičného životného poistenia) klikni na článok investičné životné poistenie.

Na záver mi ostáva len popriať Vám šťastnú ruku pri výbere fondu… ;)

Ing. Marcel Onufer


Ak Vás zaujal tento článok a radi by ste sa dozvedeli viac informácií aj o iných finančných produktoch, realizoval som autonómne informatívne prepočty:

Teraz najčítanejšie