Denník N

Nečekané poznáňí kvúlivá kovidu …

„Čovječe, až počas pandémije sem si uvjedomių,

jakí bių Pán Bú velice dúmislní a též aj prozíraví …“,

povidaų mi f sobotu otpoųedňa jeden dobrí známí.

Rozmíšľaų sem, čím mja zas prekvapí, co poví fčil …

A on z velice vážním vírazem ve ksichce pokračovaų:

„Eščeže Pán Bú f časi ket prvňího čovjeka stvorių,

ti jeho a teda aj naše ušiska akorád tam de sú umíscių,

lebo kebi bili na inačích místách hųavi …“, dálej mudrovaų,

„ o jaké súčástki bi to rúško, či respirátor potomek Adama uchicių?!“

17.05.2021

Jazyková korektúra: Andrea Danišová z obce Smolinské.

Teraz najčítanejšie

Anton Žemlička

milovník kníh i hier so slovíčkami pred rokom a pol začal premýšľať nad (ču)desnými mu(d)rovačkami prvá knižka vyšla minulý rok v decembri a ďalej v nich pokračuje na sklonku všedných dní ...