Denník N

Bratislavské Staré Mesto vyvesí na znak podpory izraelskú vlajku, poslanci Gruska a Berka navrhli vyzvať k mieru a vyvesiť vlajky dve.

Najbližšie dni bude na návrh poslaneckého kolegu pána Dostála, viať na staromestskom úrade izraelská vlajka. Na budove bude visieť ako prejav solidarity s občanmi Izraela, ktorí sa ocitli pod raketovou paľbou prichádzajúcou z palestínskeho územia.
V rozprave na konci zastupiteľstva sme s kolegom Damasom Gruskom k návrhu pána Dostála vyslovili názor, že pokiaľ chceme zaujať postoj k Izraelsko/Palestínskemu konfliktu, bolo by dobré vyslať signál vyzývajúci k mieru. Akt solidarity si právom zaslúžia občania na oboch stranách barikády.
Nikto z nás si netrúfa tvrdiť, aký má byť recept na mierové vyriešenie dlhotrvajúceho konfliktu medzi Izraelským štátom a palestínskym obyvateľstvom, no je neodškriepiteľným faktom, že na oboch stranách múru sa nachádzajú ľudia, ktorí z dôvodu desiatky rokov trvajúceho konfliktu trpia a zomierajú. Izraelčania aj Palestínčania. Akty násilia a agresie majú žiaľ na konte oba tábory.
Pokiaľ nám na ľuďoch záleží, malo by nám záležať na tom, aby mohli žiť v mieri. Nie každý Izraelčan je presvedčený nacionalista, rovnako ako nie každý Palestínčan je terorista. V oboch častiach krajiny žijú ľudia, ktorí chcú žiť pekný život v mieri.
Preto ak chceme byť solidárni, okrem odmietnutia násilia a vyjadrenia solidarity s obeťami súčasných útokov, mali by sme byť schopní zájsť ďalej a dúfať v nastavenie takých životných podmienok pre všetkých obyvateľov regiónu, ktoré im umožnia žiť plnohodnotný a slobodný život v mieri. A to bez pričinenia Izraela, ktorý za ostatných 100 rokov zabral veľkú časť palestínskeho územia žiaľ nepôjde.
Symbolom viery v mier, spoluprácu a zmierenie na oboch stranách by malo byť vyvesenie oboch zástav, Izraela aj Palestíny vedľa seba.

Poznámka pod čiarou:
Je diskutabilné do akej miery by sa mali samosprávne inštitúcie symbolicky vyjadrovať vo veciach zahraničnej politiky. Úlohou samosprávnych inštitúcií je v prvom rade správa územia, na ktorom sa nachádzajú. Na riešenie zahranično-politických otázok tu máme Ministerstvo zahraničných vecí a diplomaciu. Podružným témam akými sú napríklad dodržiavanie ľudských práv, slobody, demokracie, zabezpečenie základných životných potrieb, zdravia alebo bezpečnosti ľudí na celom svete, sa venujú ľudskoprávne organizácie a inštitúcie, a každý občan môže navyše slobodne vyjadriť svoj politický postoj na individuálnej úrovni.
Úlohou politiky je ľudí spájať, odstraňovaním nerovností a pripomínaním si spoločných hodnôt, na ktorých demokratická spoločnosť stojí. Pri každom symbolickom geste by si inštitúcia mala uvedomiť, kam spoločnosť posúva a či to nerobí na niekoho úkor. Akt solidarity je znamením, že nestrácame schopnosť empatie, no kľúč podľa ktorého raz solidaritu vyjadríme a raz nie, nie je jasný a oprávnene nám dáva právo klásť si otázku, či emaptiu neprejavujeme len selektívne, vtedy, kedy sa nám to hodí a keď si na ňu spomenieme.
Z pohľadu rovnováhy a spravodlivosti je preto na mieste, neočakávať od inštitúcií, ktorých primárnou úlohou nie je zahraničná politika, že budú robiť v tomto smere nadprácu. Akt zdržanlivosti môže paradoxne prispieť k mieru v spoločnosti aj vo svete.
Adam Berka
Autor je mestským a miestnym poslancom za Bratislavu-Staré Mesto

Teraz najčítanejšie

Adam Berka

Architekt, vydavateľ a mestský poslanec. V roku 2012 rozbehol 82 Bøok & Design Shõp, kníhkupectvo zamerané na architektúru, dizajn, umenie a ilustráciu (www.82.sk). Architektúru vyštudoval v Bratislave a Ahmedabáde. Dlhoročný a komplikovaný vzťah k Bratislave, ho stojí veľa úsilia, no podľa jeho vlastných slov, nemenil by. Založil projekty Miesta Mesta alebo Bratislava Budúcnosti. Je autorom ilustrovanej knihy o živote M. R. Štefánika: Štefánik - Muž činu.