Denník N

Garancie vs. Riziko (II.pilier)

Slovenský sporiteľ je vraj „opatrný“ ja tvrdím, že je iba „neinformovaný“!

Pri surfovaní internetom som vo viacerých článkoch a diskusiách natrafil na tvrdenie, že typický Slovák je investor konzervatívny, taký ktorému sa pri slove riziko roztrasú kolená. Vraj aj štatistiky potvrdzujú, že na Slovensku sa skôr ľudia prichyľujú k istotám a nové doposiaľ neznáme veci prijímajú len s ťažkosťou. Ja pod slovom „opatrný“ rozumiem skôr „neinformovaný“ a v žiadnom prípade to nemám nikomu za zlé. Preto mojou ambíciou pri tvorbe tohto článku je aspoň sčasti naštŕbiť štatistiky aj takouto formou prispieť k tomu, aby informácia voľne plynula aj k ľuďom, ktorí nemajú čas alebo chuť hrabať sa v číslach a grafoch…

Troj-pilierový systém

Na Slovensku existuje troj-pilierový penzijný systém, každý z pilierov poskytuje sporiteľom iné možností prípravy na starobu, iný spôsob zhodnocovania ich úspor a iné možnosti vyplácania ich nasporených vkladov. Či už sa jedná o vklady, ktoré sú zložkou odvodov alebo úspor racionálny sporiteľ sleduje iba jedno – chce vklady zhodnotiť a samozrejme čo najlepšie. Nepoznám človeka, ktorému by sa páčilo prerábať no poznám iba ľudí, ktorí nevedia, že prerábajú a preto sa im to na ich nešťastie páči…

Systém tvoria tieto 3 piliere:

  • 1. pilier: dôchodkové poistenie a priebežný dôchodkový systém vykonávaný Sociálnou poisťovňou
  • 2. pilier: starobné dôchodkové sporenie vykonávané dôchodkovými správcovskými spoločnosťami
  • 3. pilier: doplnkové dôchodkové sporenie vykonávané doplnkovými dôchodkovými spoločnosťami

Prvý menovaný je povinný a ďalšie dva sú dobrovoľné a teda človek sa môže rozhodnúť, či ich využije alebo nie. Druhý dôchodkový pilier poskytuje v súčasnosti 6 dôchodkových správcovských spoločností (ďalej len DSS). Je teda na rozhodnutí konkrétneho človeka, či danú možnosť využije alebo nie. Každá zo šiestich spoločnosti ponúka na výber z viacerých fondov a konkrétnej skupine týchto fondov venujem tento blog. Tretí pilier obšírnejšie rozoberám v blogu: TU

Sporiteľ má tak pri súčasnej ponuke všetkých DSS na výber zo 16 fondov a dohromady má tak stovky možností ako si rozložiť portfólio. Zoznam DSS a ponúkaných fondov nájdete: TU

Inflácia

Inflácia nie je len ekonomický pojem ale aj jav, ktorý prebieha bez ohľadu na to, či ho poznáte a chápete ho alebo nie. Pojem inflácia vyjadruje percentuálnu medziročnú zmenu cenovej hladiny tovarov a služieb.

„Spomínate si na časy, keď chlieb stál 18 slovenských korún? Dnes už stojí 1 euro. A ak si tento článok otvorí čitateľ o 10 rokov tak…“

Za zdražovanie potravín okrem iného môže aj inflácia. To, akým tempom tovary a služby zdražovali za posledných 10 rokov, vyjadruje táto tabuľka:

inflacia sr
Autor: Marcel Onufer; Zdroj údajov: ŠÚSR

Priemerná inflácia za posledných 10 rokov predstavuje hodnotu 2,37 % ročne respektíve 2,6% ročne. (Metóda HICP a CPI je rozdielna košom spotrebných produktov, ktorých je zmena ceny meraná.)

Dôvod prečo po odseku s dôchodkom nasledoval odsek s infláciou je logický – chcem ukázať akou formou sporenia na starobu z dostupných možností sa zabezpečíte voči inflačnému efektu:

Garancie

Jednou z možností kde vložiť časť zaplatených odvodov (prípadne dobrovoľných príspevkov) je vybrať si garantované fondy druhého piliera. V úvode som spomínal že Slováci sú opatrní štatistika ukazuje, že je tomu aj pri druhom pilieri tak. Počet sporiteľov v garantovanom fonde navýšilo aj automatické presúvanie v roku 2013, kde vklady všetkých sporiteľov, ktorí nestihli odpovedať na list od DSS, že chcú v negarantovaných fondoch ostať, boli presunuté. Nasledujúci koláčový graf vyjadruje koľko % zo sporiteľov preferuje garancie – modrá farba:

majetok index
Zdroj: sme.sk

Výkonnosť garantovaných (dlhopisových) fondov za posledných 10 rokov:

  • Priemerná výkonnosť garantovaných fondov všetkých DSS za posledných 10 rokov je 2,42% p.a. Moje konštatovanie, že väčšina sporiteľov, ktorí si sporia už 10 rokov v druhom pilieri nedosiahla žiadne reálne zhodnotenie ich vkladov nebude až tak pritiahnuté za uši.

Riziko

Možno sa vám roztrasú kolená ale predpokladám, že si chcete na dôchodok sporiť efektívne. Garancie podľa predchádzajúceho odseku vám nezarobili, budú na tom negarantované fondy lepšie? Negarantovaných fondov je 14 a kvôli úspore času použijem metódu písania článku „od extrému do extrému“ a prebehnem len tú najnegarantovanejšiu skupinu fondov – INDEXOVÉ.

Indexové fondy DSS:

Indexové fondy sú relatívne čerstvou záležitosťou a DSSky ich ponúkajú len krátko. Správca fondu sa svojou správou snaží o verné kopírovanie určitého vopred zvoleného trhového benchmarku – u nás vybraného akciového indexu, preto skupina týchto fondov sa nazýva „indexové“. DSS sa podľa zákona môžu od kopírovaného indexu, takzvaného benchmarku, odlišovať maximálne o 10%. Zaujímavosťou je, že tento typ dôchodkového fondu môže mať investovaných až 100% majetku v rizikových finančných nástrojoch (ETF).

Zjednodušene povedané výnos dôchodkového indexového fondu kopíruje výnos viacerých svetových alebo európskych indexov (napr. MSCI World; Eurostoxx 50 a podobne).

„Teraz ako rozhodujúci sa sporiteľ už viete, že dôchodkové indexové fondy kopírujú výnosnosťou iné svetové alebo európske indexy. Ale čo sú to tie indexy?“

Zjednodušene, index je zoznam firiem zložený podľa nejakého kritéria. Najčastejším kritériom je veľkosť, prípadne odvetvie pôsobenia. Tri z piatich DSS (jedna indexový fond neponúka vôbec) aspoň z časti kopírujú MSCI World Index.

MSCI World Index:

Tento index  sleduje vývoj cien akcií 1 643 akciových spoločností z 23 rozvinutých krajín. Tu je zoznam 10 spoločností, ktoré najviac vplývajú na jeho výkonnosť (ich vplyv je takmer desatinový):

index 2
Zdroj: msci.com

A tu je grafické znázornenie váh aktív spoločností z daných krajín, ktoré na index MSCI vplývajú:

index 3
Zdroj: msci.com

Najviac asi sporiteľov v druhom pilieri, ktorí koketujú s myšlienkou, že predsalen čosi prerozdelia do tých indexových fondov zaujme výnos. Vývoj spomínaných troch indexových fondov je aspoň z časti ovplyvnený vývojom indexu MSCI World. Pozrite si jeho historickú výkonnosť:

index
Zdroj: msci.com

Výkonnosť indexových fondov za posledných 10 rokov:

  • Priemerná výkonnosť troch slovenských dôchodkových indexových fondov by s veľkou pravdepodobnosťou aspoň s časti kopírovala index MSCI. Ak by DSSky zaradili do svojho výberu indexové fondy pred 10 rokmi, tak pravdepodobne by sa dnes sporitelia tešili s priemerným ročným výnosom kdesi okolo 6,38% a to je v súboji s infláciou oveľa lepšie ako nám ponúkajú garantované fondy.

Záver: Historické porovnanie ukázalo, že indexové fondy majú vyššiu výkonnosť ako dlhopisové. Preto ak ste sporiteľom v DSS určite zvážte investíciu aj v jednom z negarantovaných fondov, obzvlášť ak vám do dôchodku ostávajú desiatky rokov.

Ing. Marcel Onufer


Ak Vás zaujal tento článok a radi by ste sa dozvedeli viac informácií aj o iných finančných produktoch, realizoval som autonómne informatívne prepočty:

Teraz najčítanejšie