Denník N

Prečo dôvera v papierové peniaze klesá?

Papierová mena, tzv. fiat – mena s núteným obehom, dramaticky stráca nami ťažko vyprodukovanú a ušetrenú ekonomickú energiu!

Osobná skúsenosť je neprenosná, tu sú moje dve konkrétne spojené s papierovými peniazmi. Prvá je spojená s babkou. Tá mi k 18. narodeninám odovzdala vkladnú knižku s tridsiatimi tisícami slovenských korún, čerstvo premenenými na eurá. Až rokmi som si uvedomil, že jej dobrý úmysel – tých nominálnych tridsať tisíc korún, malo v čase keď ich sporila, úplne inú hodnotu, ako v čase keď mi ich odovzdala. Moja druhá skúsenosť bola z Británie, odkiaľ som si priviezol niekedy v roku 2006-2007 tvrdo zarobené libry. Postupná strata ich hodnoty voči korune a neskôr euru ma pripravila až o polovicu úspor! V oboch prípadoch som sa síce draho no dostatočne poučil. Papierová mena, tzv. fiat – mena s núteným obehom, dramaticky stráca nami ťažko vyprodukovanú a ušetrenú ekonomickú energiu!

Učíme sa osobnou skúsenosťou a táto lekcia, mi dala viac ako vzala! S výhľadom na bezprecedentné tlačenie papierovej meny (FED za „covidový rok“ až 20% celkového objemu všetkých dovtedy existujúcich dolárov, ECB 750 miliárd Eur v prvom kole), už počujeme tichúčko našľapujúcu chorobu všetkých štátom riadených mien  – „Inflacius morituri“. Na každú chorobu má však príroda liek. Kto neverí „kravaťákom“ a televíznemu spravodajstvu, má možnosť aktivovať základnú lekciu finančnej sebaobrany – Investičné zlato a striebro. Generalizovať úlohu zlata a striebra iba na ochranu majetku pred infláciou by nebolo rozumné, skúsme sa zamyslieť, čo všetko dokážu drahé kovy v portfóliu individuálneho investora.

OCHRANA PRED INFLÁCIOU – Inflácia predstavuje zjednodušene rast cien tovarov a služieb. Spôsobuje postupné znehodnocovanie peňazí. Investičné zlato a striebro z dlhodobého hľadiska hodnotu naopak uchovávajú. So všeobecným rastom cien rastie ich cena a tým sa zvyšuje aj ich hodnota.

NÁSTROJ AKO ZAROBIŤ NA KRÍZE – Zlato miluje problémy a zhodnocuje práve v dobách neistoty. Funguje ako poistka proti systémovým rizikám (zmena ekonomického cyklu, menová reforma, či kolaps ekonomického systému). Napríklad počas globálnej krízy 2009 – 2011, zhodnotilo zlato o 120 % , striebro až o 205 %.

REZERVA A DLHODOBÉ SPORENIE – Ukladanie hodnoty v „papierových peniazoch“ znížilo za ostatných 20 rokov sporiteľom úspory až o 52,6%! Z každej usporenej tisícky im reálne ostalo iba 474€! Či už myslíte na dobu kedy pôjdete na dôchodok vy, alebo chcete zabezpečiť hladký štart do života deťom, či vnúčatám, v drahých kovoch dokážete vami vyprodukovanú ekonomickú energiu dnes, dlhodobo zakonzervovať a použiť v budúcnosti bez nežiadúcich strát.

ZAISTENIE BÝVANIA (Bezpečná hypotéka) – Až 90% Slovákov žije vo vlastnom. Problém s financovaním bývania síce hypotékou riešiť vieme, no tá so sebou prináša isté osobné a systémové riziká. Strata práce, dlhodobá práceneschopnosť, zvýšené úrokové sadzby, či náhly pokles cien nehnuteľností. Vzácne kovy sú ochranný vankúš, ktorý vám k hypotéke vie zaistiť kľudné spanie.

PENIAZE MIMO BANKOVÝ SYSTÉM – Držitelia investičného zlata a striebra si svoju investíciu považujú aj vďaka tomu, že držba kovov je anonymná. Ich kúpa a vlastníctvo nie sú registrované na konkrétne meno, rodné číslo, či v prípade obchodnej spoločnosti na IČO. Naopak finančné aktíva ako akcie, fondy, dlhopisy, nehnuteľnosti či bežný účet v banke a rôzne sporenia, sú relatívne ľahko dohľadateľné.

Samozrejme, rôzne investorské segmenty majú pre ich držbu rozličný motív (aj keď väčšina ľudí hľadá v kovoch stále práve ochranu pre infláciou a budúci výnos). V blogoch sa budem venovať práve drahým kovom. Cieľom je vytvoriť vzdelávaciu pomôcku pre širokú verejnosť úlohou prezentovať základné info o drahých kovoch, možnostiach nákupu, a hlavne spojiť sa s ľuďmi so spoločným záujmom.

 

Teraz najčítanejšie

Roman Hutira

Verím, že každý z nás je strojcom svojho štastia. Sami si vieme ovplyvniť vlastný osud a tým ďalej pomôcť druhým.