Denník N

(Ne)boli nové stavebné zákony písané podľa Stopárovho sprievodcu galaxiou?

Nechcete plány budúcej výstavby vo vašom susedstve hľadať v zamknutej registračke na zrušenom záchode s nápisom „Pozor, zlý leopard“? Chápeme. Cítime to rovnako. Preto sme pripravili hromadnú pripomienku, ktorou aj vy môžete vyjadriť svoj názor na nové stavebné zákony.

– Měl jste právo vznést námitky nebo předložiť protinávrhy v patřičné lhůtě.

– V patřičné lhůtě? Dozvěděl jsem se o tom včera, když ke mně domů přišel nějaký řemeslník. Ptal jsem se ho, jestli přišel umýt okna, a on na to že ne, že přišel zbourat dům. To mi ovšem neřekl rovnou. Nejdřív otřel pár oken a vyinkasoval pět liber. Pak se s tím teprve vytasil.

– Ale pane Dente, ty plány byly přístupné na místním plánovacím úřadě tři čtvrtě roku.

– To jo, a jakmile jsem se to dozvěděl, hned jsem se taky na ně šel podívat, včera odpoledne to bylo. Zrovna jste se nenamáhali na ně upozorňovat, co? Jako třeba že byste to někomu řekli, nebo tak něco na ten způsob.

– Ale ty plány byly vyvěšeny…

– Vyvěšeny? Musel jsem je nakonec jít hledat do sklepa.

– Tam je oddělení, kde je vyvěšují.

– S baterkou.

– Asi byl zrovna výpadek proudu.

– A schody zřejmě taky vypadly.

– Podívejte se, našel jste to oznámení, nebo ne?

– Ale jo, našel. Na dně zamčené registračky, a tu vecpali na zrušený záchod a na dveře dali ceduli Pozor, zlý leopard!

Tento dialóg medzi Arthurom Dentom, vlastníkom domu na konci obce v juhozápadom Anglicku, a pánom L. Prosserom, tlstým a ochabnutým zamestnancom miestnej rady, sa uskutočnil v jedno ráno, keď dom Arthura Denta obkľúčili žlté buldozéry a chystali sa ho zbúrať. Počas diskusie ležal Arthur v blate pred jedným z buldozérov a pán L. Prosser sa ho nervózne snažil presvedčiť, aby nebláznil a zmieril sa s tým, že jeho dom zrovnajú so zemou, pretože práve tadiaľ má ísť diaľnica. Príbeh spísal Douglas Adams koncom 70-tych rokov v knihe Stopárov sprievodca po Galaxii.

Teraz, po vyše štyridsiatich rokoch, máme šancu tento príbeh zažiť na vlastnej koži. V rôznych variáciách.

Úrad podpredsedu vlády Štefana Holého pripravil novú legislatívu v oblasti územného plánovania a výstavby. Vo veľkom štýle, žiadny prológ vo forme širokej odbornej diskusie, predbežnej informácie či legislatívneho zámeru. Rovno in medias res do medzirezortného pripomienkovacieho konania na necelé tri týždne.

Všetci, čo kedy niečo robili podľa stavebného zákona, sa zhodnú, že ho treba nahradiť novým, jednoduchším, moderným. Aktuálny zákon má už 45 rokov a približne toľkokrát bol aj novelizovaný. Je to taký obstarožný patchwork, ktorý síce ešte trochu zahreje, ale už má diery, podchvíľou z neho odpadávajú franforce a kým si človek nájde vhodnú polohu, aby mu nič netrčalo, dlho to trvá.

Čo teda prináša nová legislatíva? Tak napríklad: susedia sa o novej výstavbe nedozvedia z doporučenej obálky, ale prostredníctvom elektronického informačného systému (tí, ktorí boli aspoň raz na slovensko.sk, teraz horko zaplakali) alebo z úradnej tabule (ak budú vedieť, ktorú presne majú hľadať). Ak túto informáciu náhodou nájdu, môžu dať vyjadrenie k stavebnému zámeru v určenej lehote (minimálne 14 dní). Ak sa nevyjadria (a bude jedno, z akého dôvodu – hoci aj preto, lebo sa o stavebnom zámere ani nedozvedeli), vyhodnotí sa to ako súhlas so zámerom. Počas prerokovania zámeru môžu uplatniť svoje námietky a požiadavky. A to je všetko. Projektant (dobre čítate, nie úrad, projektant, ktorého platí stavebník) zabezpečí vyhodnotenie uplatnených pripomienok, úrad vydá rozhodnutie, a to všetko bez ohľadu na názor suseda. Žiadne odvolacie konanie, žalobu na súd tento zákon nepredpokladá (hoci ústava hej). Ešte horšie postavenie majú obyvatelia, ktorí nie sú vlastníkmi susednej stavby, hoci v obci žijú alebo k nej majú vrúcny vzťah z iných dôvodov. Zákon o výstavbe vôbec nepredpokladá, že by sa akákoľvek užšia či širšia verejnosť mala vôbec zapájať do konaní. Záväzkami, ktoré vyplývajú z medzinárodných dohovorov či z EÚ smerníc, sa autori zákonov nenechali vôbec rušiť.

O trochu lepšiu pozíciu majú rôzne štátne orgány chrániace ovzdušie, vodu, prírodu, zaoberajúce sa odpadmi, hygienici a ďalší. Tie zasielajú záväzné stanovisko v lehote, ktorú projektant môže predĺžiť až na 30 dní (ale nie viac). Ak sa nevyjadria, znamená to, že súhlasia. Ak sa navzájom nezhodnú alebo ak sa nezhodnú s projektantom, nakoniec rozhodne o tom, kde je pravda, novovzniknutý štátny Úrad pre územné plánovanie a výstavbu.

Vyjadriť sa môže aj obec, ale jej stanovisko sa stratilo niekde pri písaní zákona, takže vlastne ani nie je jasné, ako sa s ním v konaní naloží. Zrejme nijako.

À propos, konanie.

Nové zákony vylúčili používanie správneho poriadku, ale neprinášajú žiadne nové komplexné pravidlá. Takže nie je zrejmé, ako sa bude riešiť zaujatosť osôb, ktoré rozhodujú, nazeranie do spisu a oboznamovanie sa s podkladmi rozhodnutia, nakladanie s pripomienkami a vyjadreniami, ako bude vyzerať rozhodnutie, nie je tiež upravený spôsob, akým má stavebný úrad konať, ak chce odmietnuť vydanie rozhodnutia. O opravných prostriedkoch tiež nie je nič známe, v texte sa tu a tam spomenie nejaké odvolanie (v kontexte, že sa nemožno odvolať alebo že odvolanie nemá odkladný účinok), ale už sa neprezradí, kto-kedy-kam-ako sa môže odvolať. Nie je ani zrejmé, kto by o odvolaní mal rozhodovať. Vymyslel sa teda nový proces, len sa zabudlo na jeho pravidlá.

Napínavým čítaním je aj nová úprava územného plánovania. Aj tu sa treba zorientovať v súvetiach, kde čiarky chýbajú, inde sú navyše, sem-tam nesprávny gramatický tvar slova, prípadne nové pojmy, ktorých obsah je len letmo zadefinovaný. Ale však, koho dnes trápi gramatika, azda už len učiteľky slovenčiny a Sibylu Mislovičovú. Poďme teda k podstate. Územný plán obce má stále v rukách obec, dokonca sa môže zapojiť aj verejnosť, ale musí to stihnúť v lehote 15 dní. Podľa predložených zákonov je to jediná šanca obyvateľov aspoň nejako sa zapojiť do ovplyvňovania výslednej podoby územia, kde žijú. Ak však príde developer, ktorý v obci vlastní pozemky, obec má len dve možnosti: jeho zámer (vo forme územného plánu zóny) schváli, alebo ak nie, tak súhlas obce nahradí nový štátny úrad. Developer bude viac než obec a jej obyvatelia. Tvrdohlavým postojom si obec ešte môže vykoledovať pokutu do 10.000 eur za nečinnosť, keď sa takým nápadom developera nebude chcieť vôbec zaoberať.

Keď to zhrnieme, na stole sú zákony, ktoré nanovo upravujú zásadné procesy týkajúce sa územia Slovenska, ale bez toho, aby boli podrobne stanovené pravidlá tých procesov. Ide o legislatívu, ktorá sa dotýka každého jedného obyvateľa Slovenska, ale ich právo zasiahnuť je takmer ničotné. Cieľom zákonov je výrazne skrátiť povoľovacie konania, dosiahne sa to tak, že záujem susedov, verejnosti, štátnych orgánov ani obcí už nebude podstatný. Výstavba bude nadradeným záujmom v území, a to na úkor ochrany prírody či na úkor iných záujmov obcí. Viťazom sa stanú developeri, projektanti a jeden nekontrolovateľný štátny úrad.

Je to dôvod na paniku, hoci podtitulom Stopárovho sprievodcu po Galaxii je výzva Neprepadajte panike!

Epilóg.

Arthur Dent svoj dom nezachránil. Ale ono to vlastne bolo celkom jedno, pretože o pár minút na to vogonská flotila zaútočila na Zem, keďže stála v ceste hyperpriestorovej expresnej diaľnice. Vogoni nechápali, prečo sa pozemšťania tvária prekvapene, všetky plány a povolenia na demolíciu boli predsa už päťdesiat rokov vyvesené na miestnom plánovacom odbore na Alfa Centauri vzdialenej len štyri svetelné roky od Zeme. Ako povedal vogonský hlas do ampliónu: ak sa ani nezaujímate o svoje vlastné záležitosti, je to vaša chyba. Taková apatická planeta. S tou se přece nebudu párat!

Nebuďme apatickí a zaujímajme sa o svoju krajinu.

VIA IURIS v spolupráci s WWF Slovensko a SOS BirdLife Slovensko pripravili hromadnú pripomienku proti takejto legislatíve a žiadajú, aby ju predkladateľ vzal späť z legislatívneho procesu a pripravil nové a kvalitné návrhy zákonov.

Podpísať ju môžete tu >

 

Teraz najčítanejšie

VIA IURIS

Snažíme sa zo Slovenska urobiť krajinu, kde ľudia nie sú voči moci bezmocní. Pomáhame ľuďom, vylepšujeme zákony, usilujeme sa o to, aby súdy, polícia a prokuratúra fungovali bez politických vplyvov.


Po 27 rokoch práce však už vieme, že nespravodlivosť je nadčasová. Preto tu chceme byť tak dlho, ako nás budete potrebovať.


Ak sa vám páči čo robíme, podporiť nás môžete cez náš web.