Denník N

Zdá sa, že sme nepoučiteľní

Zdá sa, že sme nepoučiteľní. Keď je slnko, horúco a pohoda pri vode, zabúdame, že môže byť aj inak. Prívalové dažde, plné korytá riek, valiaca sa voda po cestách, záhradách, ktorá berie čo jej príde do cesty.Motivovaním veľkých investorov stavať na najkvalitnejších pôdach si zarábame na drahé riešenia krajinárskych a protipovodňových opatrení v územiach, kde dovtedy neboli potrebné. Aký bude konečný účet megainvestície v Nitre?

Od 11. augusta  prebieha proces posudzovania vplyvov na životné prostredie pre automobilový závod v Nitre. Zámer bol zverejnený druhý deň po ohlásení rokovaní s automobilkou Jaguár,  pod názvom AUTOMOTIVE NITRA PROJECT.

Trošku som sa pozrela na zúbky tejto šelme.  Zistila som že do zámeru sa nedostali závažné skutočnosti,  ktoré v prípade ich neriešenia môžu vážnym spôsobom ohroziť  zdravie, majetok obyvateľov žijúcich v blízkom ale i vzdialenom okolí.

Zámer vychádza zo všeobecných  údajov. Medzi riadkami sa dá čítať snaha ukončiť celý proces posudzovania vplyvov na životné prostredie už v úvodnej fáze, v etape zisťovacieho konania. Automobilka má stáť v blízkosti rieky Nitra, nie síce v inundačnom území, ale v lokalite, kde v extrémnych klimatických podmienkach môže úroveň hladiny podzemných vôd budapest-flood-1229982-640x480 (1)dosiahnuť až kótu súčasného terénu. Výstavbou rozsiahleho priemyselného areálu sa zníži schopnosť akumulácie povrchových vôd. Tento rizikový faktor bol aj opísaný a v procese pozemkových úprav obce Lužianky. Povodňové stavy môžu nastať nielen  v samotnom území, ale aj v obciach dolu po toku rieky Nitra, v obciach  Černík, Šurany, Úľany nad Žitavou, Vráble a pod.

Na ochranu územia musia byť vybudované  retenčné nádrže na akumuláciu vôd  s odhadovanou kapacitou 200 000 m3, na ploche takmer 8 ha.  Takto je to vypočítané v záväzných regulatívoch, ktoré sa ale do zámeru nepremietli.

Ďalším rizikom , ktoré prináša umiestnenie automobilového závodu do blízkosti obytných zón je veľké hlukové zaťaženie. So zámerom bola predložená aj pomerne podrobná hluková štúdia modelovej situácie. Podľa zverejnených dokumentov normy budú splnené LEN za podmienky výstavby protihlukových  stien od Dražoviec dĺžky 1,6 km s výškou 4.5 metra a od obce Lužianky v dĺžke 5 km a výškou 5 m a v niektorých miestach až 9m. Obyvatelia dotknutých samospráv by sa mali veľmi rýchlo zapojiť do procesu a požadovať  opatrenia na zabezpečenie ich zdravia a majetku. Osobne som sa do procesu zapojila a zaslala som k zámeru svoje písomné stanovisko. V prípade záujmu sa k nemu môžu pridať aj ďalšie osoby. Jeho znenie je tu.

Kam je ochotná zájsť  vládnuca garnitúra? Už zmenili Nariadenie vlády o odvodoch za odňatie poľnohospodárskej pôdy a teraz je na parlamentných laviciach absurdná novela stavebného zákona, ktorou sa územné rozhodnutie nemá vyžadovať  na umiestnenie strategického parku.

Pri rieke Nitra vypustili šelmu, zatiaľ len jemne hryzká a obhliada si terén, kde by sa nažrala. Lovné teritórium má veľkosť viac ako 700 ha kvalitnej ornej pôdy a vyberané krmivo  investičných stimulov a úľav.  O ekologických opatreniach sa mlčí. Ak nebudú zahrnuté do zámeru a následne do realizačných projektov, tak môžu vzniknúť   škody na majetku a zdraví obyvateľov. Vznikne ekologický dlh, ktorý jedného dňa niekto bude musieť splatiť. Pozrite si aj záznam z tlačovky.

Namiesto toho, aby vláda SR vytvárala stabilné podmienky pre podnikanie veľkých i malých investorov, opäť uprednostňuje svojimi stimulmi investorov, ktorí idú najľahšou cestou, a to výstavbou veľkých komplexov na najlepších pôdach Slovenska. Znižuje sa schopnosť zadržiavať vodu v území, mikroklimatické zmeny, pričom po celom Slovensku sú opustené priemyselné a poľnohospodárske areály, tzv. brownfieldy.

Motivovaním veľkých investorov stavať na najkvalitnejších pôdach si zarábame na drahé riešenia krajinárskych a  protipovodňových opatrení v územiach, kde dovtedy neboli potrebné. Aký bude konečný účet?

 

Teraz najčítanejšie

Anna Zemanová

Zelená čistej a zdravej krajine aj pre naše deti Poslankyňa NR SR, členka Výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie; tímlíderka pre životné prostredie strany SaS