Denník N

Aj bratislavskí poslanci čerpali dotácie podozrivo – vyjadrenie

Transparency International Slovensko dňa 24.05.2021 priniesla informáciu o účasti mojej osoby na dotáciách na nájomné. Uvádzam preto svoj pohľad na celú vec.

V prvom rade chcem uviesť, že si vážim prácu médií aj whatchdogových mimovládnych organizácií a aj ja som fanúšikom viacerých z nich.

Úprimne ma mrzí, že som podcenil citlivosť témy dotácií ako takej a ako verejne činná osoba som sa mal od vládnej pomoci radšej držať bokom, i keď štátna pomoc nemá žiadny súvis s mojou prácou mestského poslanca.

Odmietam však spájanie mojej osoby so spleťou ďalších osôb a spoločností. Príjemcom dotácie na nájomné je nájomca a jediná mnou riadená spoločnosť, ktorá benefitovala ako nájomca zo štátnej podpory, je Spoločnosť priateľov vinárstva a vinohradníctva spolu na tri prevádzky vo výške 53.168,59 eur. Okrem nej ešte podporu získala rodinná firma Political Consulting, s.r.o. na tri prevádzky vo výške 11.376,25 eur. Nájomca pritom dotáciu nedostáva priamo, ale vo forme úhrady časti nájomného prenajímateľovi. Sú to spoločnosti, ktoré majú reálny obrat a naša rodina podniká v oblasti pohostinských služieb a občerstvenia prakticky od roku 1992. Obe spoločnosti dosiahli obrat za minulý rok vyše 100.000 eur a to napriek pandemickej situácii. Všetky zmluvné vzťahy sú riadne zaúčtované a tým pádom aj zdanené.

Nájomné zmluvy občianskeho združenia Devínska Inak boli ukončené ešte predtým, ako sa o vec začala zaujímať Transparency International Slovensko. Jednak preto, že vzhľadom na pandemickú situáciu sa nepodarilo zamýšľané projekty rozbehnúť a tiež preto, že s odstupom času som podanie žiadosti o dotáciu pre občianske združenie s dosahom na miestnu politiku nepovažoval za správne. Združenie preto momentálne nemá nárok na žiadnu štátnu pomoc.

Prekvapuje ma fakt, že bez povšimnutia ostávajú poskytnuté dotácie na prenájom Národného futbalového štadiónu medzi spriaznenými firmami bratislavského Slovana, či prenájom viacerých obchodných domov známych slovenských obchodných reťazcov medzi rovnomennými spriaznenými firmami. Ide tu o státisíce eur z verejných zdrojov, navyše národný štadión bol postavený so štedrou podporou štátu neslávne známemu súkromnému podnikateľovi.

V tomto kontexte odmietam, že by moja spoločnosť mala patriť medzi najväčších príjemcov pomoci a na celej kauze je mediálne zaujímavé len to, že som miestny politik, na čo je verejnosť veľmi citlivá. Moju účasť na štátnej pomoci, akokoľvek oprávnenú, považujem za svoju zbytočnú chybu, pretože som si toho mal byť vedomý. Včera, 24.05.2021 som ponúkol poslaneckému klubu Team Vallo svoje vystúpenie z poslaneckého klubu, a klub to prijal. Všetky dotácie budú predmetom kontroly ministerstva hospodárstva a som pripravený plne spolupracovať s kontrolnými orgánmi rovnako, ako som vyše týždňa poctivo komunikoval s Transparency International Slovensko a odpovedal na ich otázky pred napísaním ich blogu.

S úctou,

Rastislav Tešovič

Teraz najčítanejšie