Denník N

Onkologická liečba a domáca paliatívna starostlivosť sa môžu dopĺňať

Onkologická liečba a paliatívna liečba sa môžu navzájom dopĺňať a deťom táto kombinácia výrazne pomáha. Ako? Dozviete sa od detskej onkologičky dr. Martiny Mikeskovej vo videu

V momente keď lekári onkológovia oznámia rodičom že nedokážu vyliečiť a zachrániť ich dieťa, zrúti sa im svet. Zo skúseností vieme, že rodičia vtedy nemajú kapacitu počúvať, ak im lekári ponúkajú paliatívnu starostlivosť. Súčasná medicína pozná spôsoby, ktoré aj keď nedokážu vyliečiť onkologické ochorenie, dokážu ho stabilizovať a predĺžiť tak život. Napriek pokračujúcej onkologickej liečbe však môže dieťa trpieť, pretože postupne sa rozvíjajú príznaky, ktoré mu zhoršujú kvalitu života.

Vďaka pokroku medicíny, mnoho detí, ktorých rakovinu nevieme vyliečiť, žije omnoho dlhšie ako v minulosti. Onkologickou liečbou vieme rast nádoru výrazne spomaliť.
Onkologická liečba a paliatívna liečba sa môžu navzájom dopĺňať a deťom táto kombinácia výrazne pomáha. Ako? Dozviete sa od detskej onkologičky dr. Martiny Mikeskovej vo videu.
Odborníci z Plamienka pripravili na rok 2021 nový projekt s názvom Plamienok každý týždeň. Pravidelne, počas celého roku, Vám prináša nové krátke video. Lekári a psychológ sa v nich venujú praktickým, psychologickým i filozofickým otázkam paliatívnej starostlivosti.

Teraz najčítanejšie

PLAMIENOK n.o.

Sme nezisková organizácia, ktorá je na Slovensku priekopníkom rozvoja detskej domácej paliatívnej/hospicovej starostlivosti a smútkového poradenstva a terapie pre deti a ich rodiny. Od roku 2002 bezplatne poskytujeme nevyliečiteľne chorým a zomierajúcim deťom domácu paliatívnu liečbu a starostlivosť. Deti navštevujeme doma v okruhu 2 hodín jazdy od Bratislavy. Od roku 2011 V Centre pomoci smútiacim deťom a rodinám v Bratislave na Zadunajskej ulici 6 bezplatne poskytujeme psychologickú, terapeutickú a poradenskú omoc smútiacim deťom a ich blízkym ako aj dospelým po strate dieťaťa. Do centra môžu prísť smútiace deti a rodiny z celého Slovenska. Od roku 2003 vzdelávame študentov, odborníkov a laickú verejnosť, aby sa kvalita detskej paliatívnej starostlivosti na Slovensku zlepšovala. Týmto blogom chceme prispieť k tomu, aby sa povedomie o paliatívnej starostlivosti na Slovensku zvyšovalo.