Denník N

Na tom, čo považujeme za krásne, nám viac záleží

Udržateľné nemusí byť zredukované na hnedé, či zelené. Ako ľudia sme prirodzene priťahovaní krásou, staráme sa o to, čo vnímame ako krásne. Dobrým základom, na ktorom vieme stavať budúcnosť, sú kultúrne hodnoty, vieme na nich stavať funkčné riešenia, ktoré spĺňajú aj estetické štandardy. Iniciatíva eurokomisárky Ursuly van der Leyen – New European Bauhaus (NEB) má zámer spraviť zo Zelenej dohody kultúrnu, na ľudí zameranú, pozitívnu a hmatateľnú skúsenosť. Je založená na spolupráci, na tvorbe spoločnej budúcnosti. Vnímali sme veľký prekryv v hodnotách a cieľoch NEB a Slovak Global Network (SGN). Ako platforma platforiem a prepájacia, multiplinárna iniciatíva, sme veľmi radi hostili ďalší z našich webinárov práve tému krásnej udržateľnosti.

Viacerí naši hostia už mali interakciu, alebo realizovali konkrétne aktivity s NEB. Ako hlavný hlas v diskusii iniciatívu odprezentovala a reprezentovala bývalá riaditeľka Slovenského centra dizajnu Mária Beňačková Rišková, za Nadáciu Cvernovka a Manifest 2020 prijal pozvanie fotograf Šymon Kliman, za komunitu Slovákov v zahraničí s nami diskutoval architekt a urbanista Peter Beňuška, za verejný sektor primátor mesta Trnava Peter Bročka, za biznis a inovácie prijal pozvanie spoluzakladateľ technologického riešenia Solved Rado Mizera, za vzdelávanie s nami bola zakladateľka a riaditeľka Brilliant Stars International School a propagátorka trvalo udržateľných riešení Venus Jahanpour a v neposlednej rade za umenie a dizajn nám o zákutiach módy a módneho priemyslu porozprávala výkonná riaditeľka Slovak Fashion Council Zuzana Bobiková. 

Pre SGN je dôležitá prierezovosť, multidisciplinarita, pluralita názorov a inklúzia. Snažili sme sa vyskladať panel diskutujúcich tak, aby sme pokryli čo najširšie spektrum. Na hostí sme mali tradične pripravené tri otázky. Prvou sme sa na tému krásy udržateľnosti pozreli zhora, filozoficky, hodnotovo. Udržateľnosť je často skloňované slovo, je predmetom mnohých alarmujúco znejúcich diskusií, vládnych priorít, či firemných CSR stratégií. My sme zámerne chceli hovoriť o kráse v spojitosti s udržateľnosťou. Vie byť teda udržateľnosť krásna? Mária v otvorení nadviazala na prezentáciu o NEB a základných pilieroch, na ktorých stojí a to konkrétne krása, alebo estetično riešení, lebo empiricky vidíme, že ľudia majú tendenciu viac ochraňovať to, čo vnímajú ako krásne. Rado doplnil tento pohľad z technologického hľadiska, kde identifikoval potrebu hľadania spoločných prienikov, kde dizajn, či gamifikácia v spojitosti s technológiou môžu ľudí motivovať ku konkrétnej akcii. Zároveň načrtol potrebu zmeny paradigmy z dizajnu zameraného na človeka (human centered design)  na dizajn zameraný na prírodu (nature centered design). Peter Bročka doplnil, že pri tvorbe akýchkoľvek riešení je dôležité, aby boli jednoduché a zároveň prirodzene splývali s prostredím, pre ktoré sú navrhované, boli reprodukovateľné, škálovateľné. Z hľadiska verejnej sféry upozornil na dôležitý aspekt kontinuity, súvisiaci s cyklickosťou 4 ročných volebných období. Venus hovorila o tom, že v deťoch treba kultivovať to, čo je pre ne prirodzené, že ich prirodzene priťahuje krása, konkrétne aj krása prírody. Upozornila na takzvanú rastlinnú slepotu, čo je neformálne navrhovaná forma kognitívneho predsudku, ktorá predstavuje ľudskú tendenciu ignorovať rastlinstvo. Čo je kontrastné voči hodnotám mnohých krajín, kde sú stromy vysoko na hodnotovom rebríčku, niekde dokonca považované za kultúrne dedičstvo. Šymon zdieľal svoje vnímanie krásy ako základnej hodnoty a tiež o kráse udržateľnosti ako celoživotnom postoji, o zvedomovaní si vlastných rozhodnutí, vystúpenie z akéhosi autopilota, v ktorom sa v našich denno denných rozhodnutiach nachádzame. Zuzana za módny priemysel hovorila o nutnosti priniesť transparentnosť do procesov udržateľnosti. Móda je jedným z najväčších kontribútorov globálneho znečistenia, ale výrobné procesy sú netransparentné. Systém nebol nastavený na tak masívny a globálny biznis model. Na lokálnej škále však vidno, že hlas zmeny prinášajú práve lokálni módni dizajnéri. Peter Beňuška hovoril o povrchnosti vonkajšej krásy a o tom, že vnútorná krása nás priťahuje prirodzene. Pre priestor to patrí rovnako – aj krásnym budovám sa môže stať, že život si do nich nenájde cestu a ostávajú prázdne a bezduché. Apeloval na dôležitosť stavania budov, kde sa ľudia cítia dobre, inak ostanú krásnymi, prázdnymi lastúrami. Venoval sa aj nevyhnutnosti nastavenia mysle – na úvod potreba kvalitného nápadu, odvahy ho realizovať a výdrže.

Každý jeden z našich hostí je aktívny a angažovaný človek, ktorý sa snaží robiť pozitívny rozdiel vo svojej komunite. Cieľom SGN je zviditeľnovať práve takýchto jednotlivcov a organizácie. Čo sa teda podarilo našim hosťom?

  • V škole, ktorú založila Venus, je udržateľnosť súčasťou vzdelávacieho obsahu, ktorý poznajú a aplikujú všetci učitelia. Zároveň všetky aktivity, ktoré sa dejú v škole, sú realizované udržateľným spôsobom – kuchyňa, kosenie trávy… Deti prechádzajúce vzdelávacím procesom vplývajú na rodičov, rodičia následne na firmy, v ktorých pracujú. Druhým úspešným projektom, ktorý spomenula, je projekt sadenia stromov v školách a škôlkach v Bratislave, ktorý realizujú spolu s Mestom Bratislava. 
  • Novú Cvernovku hádam ani netreba predstavovať. Komunita, ktorá sa tu delí o priestor, tvorí udržateľné riešenia v každodennom fungovaní – zber dažďovej vody, bioodpadu, spoločné vzdelávanie sa. Šymon spomenul aj unikátny projekt Suť na park, kde v priebehu niekoľkých rokov angažovaní jednotlivci z a okolo Cvernovky v spolupráci s akademickou obcou z univerzity v Brne, premenili niekoľko ton sute na chodníky s vysokou priepustnosťou a tento projekt dostáva medzinárodné ocenenia.
  • Platforma Solved, na ktorej je postavené aj riešenie Slovak Global Network, bola pôvodne vyvinutá práve pre networkovanie komunity okolo udržateľnosti. Zakladateľom platformy však dávalo zmysel otvoriť platformu pre rôzne neziskové organizácie a na ich riešení boli vytvorené projekty ako Sme pripravení, aplikácia pomoci #ktopomôžeslovensku, Veda pomáha a dnes ju používajú aj viaceré ďalšie neziskové organizácie.
  • Mapa lokálnej módy je práve projekt, ktorého ambíciou je zmapovať lokálnych dizajnérov, akcentovať zodpovedné nakupovanie. V roku 2017 bolo na mape 12 subjektov, dnes má mapa viac ako 80 subjektov. Móda od lokálneho dizajnéra, na rozdiel od fast fashion obchodov znamená, že vieme ako spotrebitelia, kto šil naše oblečenie, v akých podmienkach, že je autorské, adresné.
  • V meste Trnava sa darí realizovať ambiciózny plán udržateľnej mobility, obzvlášť široká sieť cyklotrás. Ďalším z plánovaných projektov mestskej samosprávy je vysadiť tisícky stromov, obnoviť malý vodný cyklus a vytvoriť nový priestor na rekreáciu Trnavčanov na približne sto desiatich hektároch erodovanej poľnohospodárskej pôdy v časti mesta Medziháj. Nemenej dôležitá je ambícia dostať do slovenskej legislatívy pojem agrolesníctvo, ktorý môže pomôcť ťažbou a zároveň udržateľným nastavením ekosystému.
  • Samotný NEB a Manifest 2020 spomenul Peter Beňuška ako iniciatívy, ktoré verí, že majú potenciál stať sa trvalými. Spomenul tiež, ako sa mu vďaka projektu tvorby územného plánu mesta Krupina podarilo dostať výkres životného prostredia do povinnej dokumentácie územných plánov.
  • Mária spomenula Slovenské centrum dizajnu (SCD), ktoré spoluvytvorila, ktorého súčasťou je Múzeum dizajnu, kde sa prezentujú inovácie minulosti pre budúcnosť. Zároveň cieľom SCD je ukazovať, že dizajn nie je len dekoratívny, ale aj funkčný. Jeho súčasťou je Inolab, či knižnica materiálov LOMA.

V poslednej otázke sme sa zamerali na bariéry, na ktoré naši hostia pre realizáciách často narážajú. Jednou z bariér, na ktorých sa všetci zhodli, je nastavenie mysle, ako mnohokrát riešenia, ktorých cieľom je udržateľnosť, nás oberajú o zdanlivý komfort a preto narážajú na neprijatie. Taktiež ľudský kapitál, ktorý má expertízu, vôľu a záujem pomáhať nastavovať dlhodobo udržateľné riešenia. Participatívnosť na tvorbe je nevyhnutnosť, no často absentuje pri tvorbe rozhodnutí. Vo firmách narážame na chýbajúce uvažovanie nad rámec tvorby zisku. Často sa opakovala bariéra nedostatočnej koordinácie medzi jednotlivými rezortmi. Zaujímavý bol postreh potreby akýchsi tlmočníkov, ktorí komunikujú zrozumiteľným jazykom medzi rôznymi expertízami. Nedostatok času na zvrátenie mnohých procesov a fakt, že nepočúvame vedecké poznatky. Dokonca bolo reč o potrebe vyhlásenia stavu klimatickej núdze. Už spomenutý nedostatok transparentnosti pri mnohých globálnych a komplexných procesoch. Taktiež nezanedbateľný je fakt, ako jednotlivec vzdáva snahu, keď vidí, že ani okolie sa nesnaží napriek tomu, že náš aktuálny životný štýl nie je fér voči budúcnosti. Zastaralá legislatíva nestíha reflektovať zmeny, či cyklickosť verejnej správy, intelektuálny cynizmus aj zo strany edukovanej menšiny doplnili zoznam a keby sme mali viac času, určite by sme vedeli pokračovať.

Rada by som však skončila na pozitívnej nôte. Alarmujúcich informácií a bariér vieme menovať veľa. Zároveň však treba povedať, že v našej diskusii bolo iba sedem ľudí a každý z nich hýbe vo veľkej miere svojou komunitou, inšpiruje a angažuje ďalších k akcii. Aj vy, alebo niekto vo vašom okolí, môžete vyhrať jednu z cien NEB v desiatich kategóriách. Každý z nás vie urobiť rozdiel.

Signing out.

Teraz najčítanejšie

Lucia Sickova

Lucia Šicková je spoluzakladateľka PIXEL FEDERATION, matka 3 detí s vášňou pre inovácie, vzdelávanie, hry, svoje deti, tvorivé radosti, udržateľný rast. Riadila projekty v oblasti ľudských zdrojov pre korporátne inštitúcie, od analýz tréningových potrieb vo verejnom sektore, riadenie IT projektov, až po rozbeh vlastnej spoločnosti. V súčastnosti má na starosti riadenie rozvojových programov spoločnosti PIXEL FEDERATION. Jej druhou témou je riadenie aktivít Edufactory by Pixel Federation, ktoré sú zamerané na podporu a tvorbu edukatívnych projektov.