Denník N

Plagiátorstvo ako predpoklad akademickej kariéry

Čo všeličo mi prišlo pritom na um vtedy, keď som sa dozvedel, že exekútorka písala Univerzite Komenského a pre vyhodeného učiteľa žiadala tisíce eur.

Veľa rokov som sa považoval za človeka s mimoriadnou fantáziou. Už to nie je pravda. Jednak starnem, jednak realita slovenského vysokého školstva prekonáva aj moje najlepšie dávne výkony. Nikdy by som nepredpokladal, že profesor-plagiátor bude mať plný úväzok na jednej VŠ a trojštvrtinový na ďalšej. To všetko potom, ako sa s treťou úspešne súdil o odškodné za prepustenie kvôli plagiátorstvu. Ako sa píše v Denníku N, krajský súd dal Jaromírovi Sedláčkovi za pravdu v tom, že plagiátorstvo nemôže byť prekážkou jeho návratu na Fakultu telesnej výchovy a športu UK, nakoľko (ako sa píše v odôvodnení) „Plagiátorstva sa totiž dopustili okrem žalobcu aj iní zamestnanci žalovaného, pričom neboli z tohto dôvodu pracovnoprávne sankcionovaní.“ Princíp rovnosti pre zákonom inú možnosť nepripúšťa – buď treba vyhodiť všetkých alebo ani jedného.

Vedenie Univerzity Komenského si očividne nevie s plagiátormi poradiť. Má ich roztrúsených nielen na fakultách, ale najmenej jedného vo Vedeckej rade (dekan FTVŠ) a v Správnej rade (minister školstva). Problém FTVŠ je pritom už prezretý. Veď Sedláčka vyhodili pred ôsmimi rokmi a – podľa jeho svedectva uznaného súdom – už vtedy bolo na fakulte niekoľko plagiátorov.

Dá sa s tým niečo robiť? A chce vedenie školy riešiť tento problém? Dekan FTVŠ je vo Vedeckej rade zdanlivo z titulu svojej funkcie. Lenže spôsob menovania členov VR je vo výlučnej právomoci rektora. Od Sedláčkovho vyhodenia sa vo funkcii vystriedali dvaja – čo ich nútilo ponechať dané pravidlo? Hoci súčasný zákon nedáva rektorovi veľa manévrovacieho priestoru, stačilo by vo vnútornom predpise hovoriť o „zástupcovi fakulty, ktorého vyberie rektor“. Už tým, že by nevybral dekana, dal by otvorene najavo svoj postoj k prístupu fakultného senátu.

Mať v správnej rade univerzity ministra školstva je nepochybne výhra. Akurát jeho plagiátorstvo kazí jej image. Vedenie univerzity nemá odvahu na revoltu a veľmi ani protizbraň – minister sa totiž menoval sám. Univerzita Komenského napriek tomu pravidelne opakuje, že je najkvalitnejšou slovenskou VŠ.

Lenže … Ak je naozaj vrcholom, čo všetko sa deje na úpätí? Súčasné pedagogické úväzky človeka, ktorý s ňou vyhral súdny spor o plagiátorstve, naznačujú veľa.

To je práve to, na čo už moja fantázia nestačí.

Teraz najčítanejšie