Denník N

Za 10 rokov sme vybudovali systém pomoci, ktorý reálne ukončuje bezdomovectvo. Prípad pána Igora je toho príkladom.

Pán Igor dostáva kľúče od bezpečného bývania.

Pán Igor roky prebýval v opustenej vodárni na poli. Keď sa dalo, zarábal si občasnými fuškami, často však žil zo dňa na deň. Zažil prepadnutia, provizórne obydlie mu viackrát vykradli a dlho si nevedel vybaviť dôchodok. V spolupráci s našim združením Vagus sa mu postupne podarilo vyriešiť svoju situáciu. Ľudí s podobným osudom je však v Bratislave približne 4500.

Pána Igora (pravé meno sme zmenili) sme začali navštevovať pred 5-timi rokmi. Prvý dojem bol príjemný. Pôsobil ako aktívny a pracovitý človek, ktorý sa napriek zlej životnej situácii snažil udržiavať v dobrej kondícii. Práca mu nebola cudzia a ak mal príležitosť, vycestoval za ňou hoc aj k rakúskym susedom. Vďaka svojej povahe mal dobrý vzťah aj s majiteľmi poľa, ktorým neprekážalo, že prebýva v opustenej vodárni na ich pozemku a sem-tam si vypestuje vlastnú zeleninu.

Pán Igor sa stretával s mnohými problémami. Do vodárne zatekalo, niekoľkokrát ho napadli cudzí ľudia. Nevedel si poradiť s vybavením dôchodku, na ktorý mal nárok. Nemal tak žiaden stabilný príjem a aj keď mal veľký záujem riešiť svoju situáciu, nevedel, ako na to.

Aj pre ľudí ako je pán Igor sme už pri vzniku združenia vytvorili náš prvý program Streetwork. Je to terénna sociálna práca, v rámci ktorej sa snažíme identifikovať nových ľudí na ulici a pravidelne navštevovať tých, ktorí sú bez domova dlhšie. V zime im ponúkame teplý čaj, v lete čerstvú vodu, v prípade potreby základnú materiálnu pomoc, ale aj základné zdravotné ošetrenie a sociálne poradenstvo. Najmä sa však ľudí, ktorých stretneme počas práce v teréne, snažíme napojiť na ďalšie sociálne služby dostupné v meste.

Z ulice do Domca, z Domca do domova

Pán Igor po čase párkrát navštívil naše nízkoprahové denné centrum Domec. Okrem raňajok tu poskytujeme aj teplý obed, ktorý je pre ľudí bez domova často jediné teplé jedlo, ku ktorému sa dostanú. Môžu tu tiež využiť ošetrovňu, sprchy, dostanú sa k čistému oblečeniu, či, ako pán Igor, k spacáku. Dôležitou súčasťou Domca je však rozšírené sociálne poradenstvo. Pána Igora napríklad trápilo, že  si nevie vybaviť predčasný dôchodok. Problémom bolo trvalé bydlisko mimo Bratislavy, kde sa zdržiaval. Po dosiahnutí dôchodkového veku sa však so sociálnymi poradkyňami pustil do vybavovania starobného dôchodku.

Z pána Igora bolo cítiť motiváciu zmeniť spôsob života. Dostal sa tak do integračného programu Medzimiesto. V programe sa zameriavame na dlhodobú podporu pri riešení problémov, ktoré vyústili do bezdomovectva, nájdení a udržaní si práce a bývania. Pánovi Igorovi sme napr. predostreli možnosť získať bývanie v jednom z 9-tich nájomných bytov, ktoré mesto Bratislava vyčlenilo pre ľudí bez domova. Celým procesom ho sprevádzali sociálne pracovníčky z Medzimiesta. Pán Igor však neprešiel výberom a fakt, že napriek svojej snahe musel ostať žiť na poli, znášal veľmi ťažko.  

Pána Igora sa nakoniec podarilo umiestniť do jedného z bytov, ktoré prevádzkujeme v rámci projektu Housing Cverna, ktorý vychádza z prístupu Housing first, teda “bývanie ako prvé”.  Zahraničná prax totiž ukazuje, že poskytnutie dlhodobého ubytovania pozitívne vplýva na schopnosť človeka postupne sa vrátiť späť do bežného života.

V poradí je ďalších vyše 4000 ľudí

Pán Igor už 3 mesiace žije v stabilnom bývaní. Zabývanie sa bolo postupné a opatrné. Ocenil tečúcu teplú vodu a fungujúce kúrenie v byte. Potešil sa sporáku a práčke, ktorú využil hneď v prvý deň. V minulosti bol zvyknutý tráviť celé dní fyzickou prácou. Musel si zabezpečiť všetko, od pitnej vody po jedlo. Nasťahovaním sa do bytu spolu s tými povinnosťami odpadol aj strach z toho, čo bude ďalší deň. Program Medzimiesto však neznamená len poskytnutie dlhodobého bývania. Ľudia  aj po získaní stabilného bývania majú intenzívnu oporu našich sociálnych pracovníkov a pracovníčok a na pravidelných stretnutiach riešia rôzne témy spojené s veľkou životnou zmenou. V našich bytoch môžu ostať 2 roky, počas ktorých sa im postupne zvyšuje nájom tak, aby na konci zvládli platiť za komerčné bývanie.

Pán Igor sa momentálne na poradenských stretnutiach venuje najmä otázkam zdravotného stavu, novým spôsobom trávenia voľného času a plánom do budúcnosti. Podľa posledných odhadov však žije v Bratislave približne 4500 ľudí bez domova. Veríme, že sa bude toto číslo postupne znižovať rozšírením systémových riešení mesta v téme ľudí bez domova. Aj my vo Vaguse budeme aj naďalej pracovať na tom, aby ich cesta z ulice bola možná.

Klára Bernátová, OZ Vagus

Občianske združenie Vagus vzniklo v roku 2011. Prostredníctvom svojich 3 základných programoch – terénna sociálna práca STREETWORK, denné nízkoprahové centrum DOMEC a integračný program MEDZIMIESTO, pomáha ukončovať bezdomovectvo v Bratislave. Cez tieto programy preukázateľne skvalitňuje životy stoviek ľudí ročne, na rôznych úrovniach. Od akútnej pomoci priamo na ulici až po poskytovanie stabilného bývania. Pozrite sa, čo sa Vagusu za 10 rokov podarilo a ako môžete pomôcť aj Vy.

Teraz najčítanejšie

OZ Vagus

Občianske združenie Vagus už 11 rokov pomáha ukončovať bezdomovectvo v Bratislave. Sme odborná organizácia vychádzajúca z hodnôt humanizmu a ľudskej dôstojnosti.