Denník N

Energeticky efektívna budova? Treba jej k tomu dopomôcť

Kde vidí Svetová banka najväčší potenciál úspor energie na Slovensku?

V nedávno publikovanej štúdii ukazuje Svetová banka na sektor budov. Analýza ukázala, že práve budovy sú najdôležitejším zdrojom možných úspor energie do roku 2030. Uhlíkovú transformáciu Slovenska by tak pomohla naštartovať obnova verejných aj súkromných objektov, ktorá zabezpečí ich vyššiu energetickú efektívnosť. Kľúčovým prvkom v uvažovaní majiteľov musia pritom hrať informácie (dáta) o tom, kde sa ich budova nachádza a aký má potenciál z pohľadu úspor.

V investíciách do existujúcich budov vidí zmysel aj Európska komisia. Pre dosiahnutie cieľov uhlíkovej neutrality do roku 2050 je podľa nej dôležité zvýšiť tempo obnovy budov, ktorá má potenciál znížiť rovnako účty za elektrinu aj tvorbu skleníkových plynov.

Vychádzajúc z cieľov, ktoré sú definované na úrovni Európskej únie, dokážeme na Slovensku už teraz zavádzať riešenia na efektívnejšie riadenie budov. A to vrátane pozitívneho vplyvu na manažment spotreby energií.

Výdavky na energie vs. nedostatok dát

Dostávať digitálny prehľad o spotrebe vody a elektriny na dennej báze nie je sci-fi. Efektívny manažment energií si v prvom rade vyžaduje aktuálne údaje. Srdcom má byť platforma, do ktorej nepretržite prúdia dáta zo senzorov rozmiestnených v objekte. Vyhodnocovanie je automatické. Údaje je možné analyzovať aj retrospektívne a porovnať s aktuálnou situáciou. Práve takýto systém je nevyhnutný pre správne uchopenie obnovy.

Slovenská realita ukazuje slabé využívanie dát v riadení budov. Mnohé objekty nie sú vybavené senzormi na diaľkový odpočet spotreby – v lepšom prípade nachádzame M-Bus protokoly. Inými slovami, ručný odpočet = obmedzené až žiadne vyhodnocovanie dát. Takýto systém neumožňuje predpovedať objem spotreby a taktiež nie je možné zachytiť anomálie.

Základom je preto dostatočná príprava priamo v objekte alebo budove a výber tých správnych technológií. Investície do vybavenia následne otvárajú možnosti dlhodobého a priebežného sledovania spotreby a vyhodnocovania prevádzkových parametrov. Výsledkom je efektívnejší manažment s ohľadom na nižšie ročné náklady na energie.

Moderná zelená budova potrebuje zmeniť zastarané zariadenia za ekologickejšie. V rámci rekonštrukcie technologických celkov klientom vždy ponúkame riešenia, ktoré zodpovedajú aktuálnej dobe a trendom v danej oblasti. Okrem iného sa jedná o chladenie metódou „freecooling“ alebo zriadenie fotovoltických panelov na voľných plochách objektu.

Prispieť k celkovej energetickej efektivite môžu aj úkony, ktoré sa na prvý pohľad javia ako zanedbateľné drobnosti. Zoberme si také osvetlenie. Podľa štúdia Gartner dokážu moderné typy žiaroviek s jasnou predikciou úspor a možnosťou kvalitnej regulácie zredukovať výdavky až o 90 %.

Synergia služieb

Ak hovoríme o technológiách, nesmieme zabúdať, že v budovách a objektoch je stále potrebné mať zodpovedného manažéra alebo manažérku, ktorý celý proces riadi. K efektívnejšej komunikácii medzi dodávateľom a zákazníkom môže pomôcť zlúčenie pozícií bezpečnostného a facility manažéra do tzv. objektového manažéra.

Teraz najčítanejšie

M2C

M2C Slovakia

M2C Slovakia je spoločnosť s takmer 30 ročnou tradíciou na slovenskom trhu, kde v segmente integrovaného facility managementu využíva najmodernejšie technológie. Vďaka dlhoročným skúsenostiam a know-how v rámci služieb stráženia, údržby a upratovania, sa M2C stalo dôležitou entitou udávajúcou trendy na trhu. M2C razí cestu sociálnej zodpovednosti a ekologického prístupu.

Tento blog je platený.