Denník N

Čo je ERP v skratke

co je erp

ERP (Enterprise Resource Planinng) je skratka pre plánovanie podnikových zdrojov, ktoré je integrálnou súčasťou každej modernej a prosperujúcej spoločnosti. V praxi sa jedná o dôležitý nástroj pre efektívne a spoľahlivé riadenie firemných procesov v akomkoľvek podnikaní. Hlavnou úlohou ERP systému je zjednodušenie, sprehľadnenie a automatizácia všetkých podnikových činností a pomoc pri budovaní jednotnej korporátnej kultúry.

All in one systém

ERP systém sa dostáva čoraz viac do povedomia nezainteresovaných ľudí a mnohých zaujíma, čo je ERP. ERP systém teda spája všetky firemné procesy a sprístupňuje, chráni a uchováva vložené dáta v reálnom čase. Vďaka tomu má podnikateľ prehľad o aktuálnom stave skladových zásob, činnostiach prebiehajúcich vo výrobe, logistike, nových aj rozpracovaných obchodných príležitostiach a celkovom dianí v spoločnosti. Softvér pomáha aj s efektívnym nastavením projektového manažmentu a vysokého štandardu v oblasti starostlivosti o zákazníkov. Všetky integrované informácie sú pravidelne aktualizované na jednom mieste a príslušné funkcionality sú prispôsobované meniacim sa požiadavkám na digitálnom trhu.

Mať poriadok vo firme

Profesionálna databáza s presnými údajmi o vývoji a stave podnikania je základným pilierom pre stabilný rast a úspech akejkoľvek spoločnosti. ERP systém spája v sebe viacero  technických riešení do jedného funkčného celku, vďaka čomu má podnikateľ prehľad o uzatvorených obchodoch aj potenciálnych tržbách. S týmito údajmi dokáže pracovať v reálnom čase a prispôsobovať obchodnú stratégiu na mieru súčasnému vývoju. Mať poriadok vo firme znamená mať prehľad o všetkých jej obchodných aktivitách a finančných transakciách, a tento prístup je kľúčovým faktorom každého úspešného napredovania v akomkoľvek podnikaní.

Úspora času a energie

Jedným z hlavných benefitov ERP systému je úspora času a energie. ERP predstavuje druh komplexného podnikového informačného systému, ktorý umožňuje koordinovať všetky firemné zdroje, pobočky, strediská a funkcie prostredníctvom zdieľaných dátových úložísk s online prístupom z akéhokoľvek miesta s internetovým pripojením. Je to softvér, pomocou ktorého možno spracovať, spojiť a analyzovať akúkoľvek informáciu nevyhnutnú pre plánovanie a dosahovanie nastavených podnikateľských cieľov a vízií. ERP bol v minulosti najmä výsadou veľkou korporácií, pričom dnes ho vďaka efektívnym technickým riešeniam v hojnom počte využívajú živnostníci aj malí a strední podnikatelia.

Zdroj obrázku: flowii.com

Teraz najčítanejšie