Denník N

Starostlivosť o seba samého v náročných chvíľach

Aby sme my dospelí, dokázali starať sa o vážne, nevyliečiteľne choré deti či dospelých, musíme sa starať sami o seba. Zamyslite sa s nami nad touto témou. Pozrite si video

Stáva sa, že starostlivosti o seba samého venujeme málo pozornosti. Ak sa nestaráme sami o seba, dlhodobú záťaž, akou je starostlivosť o vážne nevyliečiteľne choré dieťa, nevydržíme. Prichádza podráždenosť, únava, vyčerpanosť, smútok a obavy, že starostlivosť už ďalej nezvládneme.

Hľadajme spolu spôsoby, ako sa postarať aj o seba samého. Viac vo videu MUDr. Márii Jasenkovej.

Odborníci z Plamienka pripravili na rok 2021 nový projekt s názvom Plamienok každý týždeň. Pravidelne, počas celého roku, Vám prináša nové krátke video. Lekári a psychológ sa v nich venujú praktickým, psychologickým i filozofickým otázkam paliatívnej starostlivosti.

 

Teraz najčítanejšie

PLAMIENOK n.o.

Sme nezisková organizácia, ktorá je na Slovensku priekopníkom rozvoja detskej domácej paliatívnej/hospicovej starostlivosti a smútkového poradenstva a terapie pre deti a ich rodiny. Od roku 2002 bezplatne poskytujeme nevyliečiteľne chorým a zomierajúcim deťom domácu paliatívnu liečbu a starostlivosť. Deti navštevujeme doma v okruhu 2 hodín jazdy od Bratislavy. Od roku 2011 V Centre pomoci smútiacim deťom a rodinám v Bratislave na Zadunajskej ulici 6 bezplatne poskytujeme psychologickú, terapeutickú a poradenskú omoc smútiacim deťom a ich blízkym ako aj dospelým po strate dieťaťa. Do centra môžu prísť smútiace deti a rodiny z celého Slovenska. Od roku 2003 vzdelávame študentov, odborníkov a laickú verejnosť, aby sa kvalita detskej paliatívnej starostlivosti na Slovensku zlepšovala. Týmto blogom chceme prispieť k tomu, aby sa povedomie o paliatívnej starostlivosti na Slovensku zvyšovalo.