Denník N

Advokáti na barikádach

Kolegovia advokáti, viem, akí sme všetci zaneprázdnení a aj znechutení zo sledovania diania vo verejnom živote, ale musím upozorniť na rozhovor pani ministerky spravodlivosti, advokátky s predsedom advokátskej komory dnes na Slovenskom rozhlase o 12.30 hodine

Okrem iných tém, v rozhovore zaznela aj nespokojnosť pani ministerky s tým, že disciplinárne konania komory neprebiehajú podľa jej predstáv, čo zistila zo spôsobu vybavenia viacerých podaných návrhov.

Ja si dovolím v tomto blogu uviesť, že pani ministerka nepodala ani jeden jediný disciplinárny návrh. A svoju kompetenciu priamo iniciovať disciplinárne konanie voči advokátovi vôbec nevyužíva, ale súčasne jedným dychom konštatuje, že nie je spokojná, ako sú jej návrhy vybavené.

Pravda a kompetentnosť sú pre mňa kľúčové a očakávam ich aj od pani ministerky, už len preto, že sa očakávajú aj od advokátov, ako aj sama uviedla v rozhovore pre Slovenský rozhlas.

Disciplinárne konanie voči advokátovi môže iniciovať buď Revízna komisia Slovenskej advokátskej komory na základe podanej sťažnosti, ktorá nesmie byť anonymná alebo ho môže priamo iniciovať minister spravodlivosti, ktorý považuje postup advokáta za porušujúci predpisy upravujúce výkon povolania advokáta.

Ak je podaná sťažnosť, túto prešetruje revízna komisia ako kolektívny orgán a rozhodne, či podá alebo nepodá disciplinárny návrh, o ktorom rozhodujú disciplinárne senáty v dvoch stupňoch.

Ale minister spravodlivosti má tú výsadu, že môže podať priamo disciplinárny návrh a nemusí nechať rozhodovať o svojej sťažnosti revíznu komisiu. 

Prečo ministerka žiaden disciplinárny návrh nepodala ? 

Médiá aj ministerka sa verejne pohoršovali nad postupmi viacerých advokátov, ako si potom máme vysvetliť, že pani ministerka nevyužila kompetencie, ktoré jej zákon umožňuje a nepodala sama voči týmto advokátom odborne spracovaný, riadne odôvodnený návrh na disciplinárne konanie ?

Sama som sa čudovala, že nič neurobila.

Je korektné potom tvrdiť, že nie je spokojná s tým, ako bol vybavený ?

P.S.

Lož nie je v súlade s právom. Lož je súčasťou skutkových podstát viacerých trestných činov a nie je akceptovaná ani normami civilného práva a pre štátne orgány, medzi ktoré patria aj ministri, platí úplný zákaz konať to, čo nie je zákonom dovolené. Lož zákonom dovolená nie je. Prirodzene, o lži môžeme hovoriť len vtedy, ak človek vie, že nehovorí pravdu, ale ak jeho tvrdenia vyplývajú z nedostatku vedomostí, v lepšom prípade hovoríme o omyle. V prípade štátneho orgánu a jeho vysokého predstaviteľa je vylúčený omyl v znalosti obsahu právnych predpisov.

Nech si o tom každý urobí vlastný názor.

Teraz najčítanejšie

Viktória Hellenbart

Smelo môžem napísať, že sa celý život venujem právu, hoci som pôvodne chcela robiť všetko okrem práva, a najviac zo všetkého som túžila byť veterinárom, ale veci sa vyvinuli inak. Od júla 2001 mám samostatnú advokátsku prax v Lučenci a som teda celý život "vidieckym advokátom". Láska k prírodným vedám ma od začiatku viedla k porovnávaniu a hľadaniu prírodných zákonov v práve. Napriek, a verím, že len "zatiaľ"prevažujúcim skúsenostiam, som si istá, že morálne zákony v spoločnosti sú rovnako nemenné a neporušiteľné ako zákony prírodné. Gravitačný zákon nie je neporušiteľný v tom, že nemožno jednoducho vyskočiť z 12. poschodia, ale následky jeho porušenia sa dostavia a tie sa už ignorujú ťažšie. A rovnako fungujú zákony morálne, možno ich porušiť, ale následky sa dostavia a v tomto prípade ich pocítime všetci..