Denník N

Príhody z Plamienka: O dezinfekcii a o tom, že aj muži smútia

Paula je naša psychologička, ktorá pomáha v Centre smútkovej terapie deťom a rodičom, ktorí stratili blízkeho. Prečítajte si, prečo 14-ročná Miška prirovnala rozprávanie o ockovi, ktorého stratila, k dezinfekcii. A tiež Paulin príbeh o tom, že aj muži smútia.

Krátko po skončení školy nastúpila Paula ako psychologička do Plamienka. „Počas štúdia sa mi narodil syn Teodor. Od bakalárskeho ročníka sme to ťahali spoločne, s veľkou podporou mojich rodičov. Typickú materskú som však nezažila. Musím sa priznať, že téma zomierania a smútenia, bola pre mňa náročná a obávala som sa jej. Aj preto som si povedala, že prišiel čas postaviť sa svojim strašiakom a prihlásila som sa na vzdelávací kurz, ktorý Plamienok organizoval. Spočiatku som ale dlho váhala. Prihlásiť sa? Neprihlásiť sa? Ísť na pohovor? Ísť tam aj druhýkrát? Napokon som však išla, a svoje rozhodnutie neľutujem,“ konštatuje Paula s úsmevom.
Zároveň počas kurzu dokončovala štúdium. „Na jednu z prezentácií som si vybrala ako tému smútkové poradenstvo. Po vzdelávacom kurze mi Plamienok ponúkol prácu. Očakávania som nemala, k psychologickej praxi v Plamienku som však pristupovala s rešpektom. Táto práca je odborne náročná a ľudia, ktorí smútia, prechádzajú z jedným najťažších období svojho života. Budem schopná im pomôcť? Mala som vedomosti z kníh, z prednášok, no stále je to iba teória. Myslím, že na smútok sa nedá pripraviť, pretože každý ho prežíva inak,“ rozpráva Paula.
Miška bola jej prvou klientkou, 14-ročné dievča, ktoré stratilo otca. „Mala som pokračovať v terapeutických stretnutiach, ktoré Miška predtým absolvovala s mojou kolegyňou Terkou, ktorá odchádzala na materskú dovolenku. Prvé stretnutie s Miškou som nestihla. Išla som totiž na domácu návštevu rodiny chorej Anetky až ku Žiline. Bola kalamita, s pani riaditeľkou sme zapadli do snehu a museli nás vyťahovať. Stretnutie sa teda podarilo až na druhý pokus,“ hovorí Paula.
Miška si ju získala. „Na svojich 14 rokov je veľmi vyspelá. Po jednom náročnom rozhovore o jej strate mi povedala – rozprávanie o mojom smútku za ocinom je pre mňa ako dezinfekcia. Bolí ma to, ale  pomáha mi to, aby sa mi rana rýchlejšie zahojila…“

Pre Paulu je tiež výzvou práca s rodičmi, ktorí stratili dieťa. „Väčšinou sú to ženy a mamy. Jeden z mojich klientov je však muž. Ivan – otec, ktorý prišiel o pár týždňové bábätko. Po niekoľkých stretnutiach v párovej terapii sa napokon rozhodli s manželkou absolvovať terapie individuálne a prejsť svoju cestu s podporou Plamienka. Po prvých stretnutia som vedela, že musíme obaja intenzívne pracovať a myslím, že sa nám spoločne darí. Vidím u neho veľký posun. Snaží sa spojiť sám so sebou a hľadá spôsob, akým chce žiť ďalej tak, aby sa cítil lepšie. Hľadá kľúč k sebe a svojmu smúteniu a dokáže už lepšie pomenovať to, čo cíti. Obdivujem, že mal odvahu vyhľadať pomoc a priznať si svoju zraniteľnosť. Mnoho mužov sa snaží po strate dieťaťa držať svoje partnerky nad vodou, snažia sa byť tí silní. Aj oni však smútia. A nie menej. A niektorí z nich, tak ako Ivan, mi dovolia sprevádzať ich kúsok na ich ceste. A pre mňa je to dar.“

Ďakujeme Paule, našej psychologičke, za jej otvorenosť, dôveru a ochotu otvoriť svoje vnútro aj pred ľuďmi, ktorí ju nepoznajú. Aj rodiny, o ktorých deti sa staráme, sa otvoria nám a zo začiatku nás tiež nepoznajú. Deťom a rodinám pomáhame bezplatne.

Deťom a ich rodičom, ktorí stratili blízkeho, ponúkame psychologickú pomoc formou 15 minútových konzultáciíindividuálnych, skupinových terapií a tiež terapeutického letného tábora

Teraz najčítanejšie

PLAMIENOK n.o.

Sme nezisková organizácia, ktorá je na Slovensku priekopníkom rozvoja detskej domácej paliatívnej/hospicovej starostlivosti a smútkového poradenstva a terapie pre deti a ich rodiny. Od roku 2002 bezplatne poskytujeme nevyliečiteľne chorým a zomierajúcim deťom domácu paliatívnu liečbu a starostlivosť. Deti navštevujeme doma v okruhu 2 hodín jazdy od Bratislavy. Od roku 2011 V Centre pomoci smútiacim deťom a rodinám v Bratislave na Zadunajskej ulici 6 bezplatne poskytujeme psychologickú, terapeutickú a poradenskú omoc smútiacim deťom a ich blízkym ako aj dospelým po strate dieťaťa. Do centra môžu prísť smútiace deti a rodiny z celého Slovenska. Od roku 2003 vzdelávame študentov, odborníkov a laickú verejnosť, aby sa kvalita detskej paliatívnej starostlivosti na Slovensku zlepšovala. Týmto blogom chceme prispieť k tomu, aby sa povedomie o paliatívnej starostlivosti na Slovensku zvyšovalo.