Denník N

Kultúrny šok a jeho fázy (nie len v zahraničí)

Pobyt mimo svojho domova a naučených situácií zvláda každý rôzne. Kultúrny šok je psychický, čiastočne aj fyzický “prechod” spôsobený zmenou životného a kultúrneho zázemia.

Kultúrny šok je najlepšie pozorovateľný pri dlhodobom pobyte mimo domova. Samotné prejavy kultúrneho šoku sú veľmi individuálne. Závisia od nastavenia samotného človeka, od konkrétnej situácie, od času, od spoločenstva, v ktorom sa vyskytuje, od úloh, ktoré plní, alebo od jeho sociálnych a komunikačných zručností.

Prvou fázou je nadšenie, ktoré nastáva hneď po príchode do nového prostredia. Pocit nadšenia vyvoláva takmer všetko: odlišné správanie ľudí, iné návyky, jedlo, životný štýl, počasie, objavovanie nových miest. Zvyčajne sa jedná o najkratšiu časť, ktorá trvá približne 3-4 týždne.

Nasledovať bude otrávenie, ktoré je najhoršou fázou zo všetkých. Práve vtedy nastáva prechod, ktorý sa v ďalších fázach kryštalizuje. Všetky veci, ktoré spočiatku spôsobovali nadšenie, začnú teraz neskutočne “liezť na nervy”. Od prejavov ľudí, cez TV programy až po jazyk, v podstate všetko, čo je iné ako doma.

Na rad príde zvykanie si. Dĺžka fázy je o niečo dlhšia ako pri nadšení a pravdepodobne ide o najpríjemnejšie obdobie. Postupne sa s vecami, ktoré vás ešte nedávno „žrali“, vyrovnávate, zžijete sa s kultúrou, prijímate zvyky a stávate sa súčasťou danej krajiny. Pomaly sa formujete na uvedomelého človeka. Nastane kompletný prechod s neobmedzenou dĺžkou trvania. Stane sa z vás človek, ktorý pochopil odlišnú kultúru, a pritom má stále v sebe zakódovanú tú svoju.

Kedykoľvek sa vrátite do danej krajiny, budete schopný prepnúť a žiť s miestnymi obyvateľmi. Multikultúrna komunita vám otvorí dvere k mnohým novým a vzrušujúcim dobrodružstvám a zážitkom.

Multikulturalizmus je mimoriadne silný v tom, že nastaví zrkadlo našim stereotypom v uvažovaní, a povzbudí nás vo vytváraní nových vzťahov a názorov. Každodenný život s priateľmi a spolužiakmi z rôznych krajín vás môže ovplyvniť natoľko, že sa stanete niekým, kto bude plne schopný prispôsobiť sa nielen rôznym realitám, ale naučíte sa byť silnejší v situáciách, v ktorých budete potrebovať zabrať.

Poslednou fázou je takzvaný obrátený kultúrny šok. Nastane po návrate domov a trvá niekoľko týždňov. Počas tejto doby prebiehajú všetky vyššie spomenuté fázy v kratšom čase a silnejšej intenzite. Po dovŕšení sa človek stane naozaj tolerantným.

Keď sa vrátite späť domov, už nebudete prechádzať ulicami svojho mesta bez toho, aby ste si nevšimli to všetko, čo ste vnímali predtým automaticky. Zmeníte svoj prístup k ľuďom, pohľady na vec a celkovo vaše myslenie sa zmení na pozitívnejšie. Pomôže vám to spraviť inventúru vašich priateľov.

Vzhľadom k tomu, že s rodičmi nebudete v osobnom kontakte dlhší čas, vaše vzťahy sa určite zmenia (väčšinou k lepšiemu), a rodinné putá sa spevnia. Spoločne sa budete tešiť zo vzájomnej prítomnosti a zabudnete na malichernosti. Začnete si uvedomovať, všímať a porovnávať systém fungovania vecí a ľudí tam a doma.

Doma je doma a tam je tam. Určite poznáte citát: „Nepýtajte sa, čo môže urobiť vaša krajina pre vás, ale to, čo môžete urobiť pre svoju krajinu vy.“

Teraz najčítanejšie

Roman Hutira

Verím, že každý z nás je strojcom svojho štastia. Sami si vieme ovplyvniť vlastný osud a tým ďalej pomôcť druhým.