Denník N

Prečo chceme zakázať potraty? Desať a jeden dôvod

Myšlienka Pochodu za život je chrániť ľudský život od počatia. Logickým dôsledkom je zákaz potratov. Desať a jeden dôvod prečo je to správne.

1. Ľudský život začína počatím 

Tomuto argumentu som sa už venoval, tak iba zhrniem. Život začína počatím. Vo vede existuje zhoda na tom, že vývin človeka začína už oplodnením a že zygota spĺňa definíciu živého ľudského organizmu. Dokonca aj viaceré významné zdravotnícke zariadenia používajú pojem bábätko v súvislosti s tehotenstvom v prvom trimestri.

2. V 6. týždni tehotenstva je prítomná mozgová aktivita 

Mozog a centrálna nervová sústava sa začínajú formovať už po prvých dvoch týždňoch tehotenstva. Vo 4. týždni tehotenstva je už sformovaná tzv. neurálna trubica, ktorá tvorí základ miechy a mozgu. Mozgová aktivita bola prostredníctvom EEG zachytená už v 2. dni 6. týždňa tehotenstva. Vo 8. týždni tehotenstva je už väčšina podstatných častí mozgu vyvinutá a mozog tvorí až 43% telesnej hmotnosti človeka. V 9. týždni sa v cerebrálnom kortexe dieťatka nachádzajú synapsy a nervové spojenia.

3. Definície smrti a života sa neviažu na neprítomnosť mozgovej aktivity 

Veľmi častý argumentom, ktorý sa používa v diskusii proti zástancom pro-life, sa týka práve mozgovej aktivity. Znie asi takto: Keďže v prvom trimestri nemôžeme hovoriť o plne vyvinutom mozgu a mozgovej aktivite, nejde o ľudskú bytosť. Smrť je predsa definovaná stratou mozgovej aktivity.“ 

Okrem toho, že už v prvom trimestri je EEG schopné zachytiť mozgové vlny, ide o chybnú premisu. Smrť totiž nie je definovaná neprítomnosťou mozgovej aktivity, ale nezvratnou neprítomnosťou mozgovej aktivity. Ak v danej chvíli nie je prítomná aktivita mozgu, človek je vyhlásený za mŕtveho až vtedy, keď je zrejmé, že tento stav sa nedá zvrátiť.

To však nie je prípad dieťaťa v prenatálnom vývine, ktoré ešte nevykazuje mozgovú aktivitu. Jej neprítomnosť nie je nezvratná a teda nemôžeme aplikovať definíciu smrti a vylúčiť toto dieťa z definície života.

Stále však treba mať na pamäti, že veda určila za vznik ľudského života moment oplodnenia, nie prítomnosť mozgovej aktivity.

4. Ľudská osoba začína existovať počatím 

Jedným z dôvodov, prečo je potrat legálny, je skutočnosť, že sa človeku v prenatálnom vývine tehotenstva nepriznáva status ľudskej osoby. Na to sa viaže odmietnutie priznania právnej subjektivity.

S istotou však vieme povedať, že jediný bod, kedy dochádza ku vzniku ľudskej osoby, je počatie. Počatím vzniká nový organizmu s jedinečnou ľudskou genetickou informáciou. Práve túto informáciu môžeme odôvodnene považovať za onú osobu, ktorá si zaslúži priznanie právnej subjektivity. Nachádzajú sa nej totiž všetky schopnosti, ktoré vieme priradiť človeku.

Ľudská osoba je teda prítomná v genetickej informácii, ktorá je zapísaná v DNA. Ostatné časové úseky a body sú len vývinové štádia ľudskej osoby.

5. Znásilnenie alebo incest nie je viac ako život dieťaťa 

Umelý potrat sa často používa ako riešenie na nechcené tehotenstvo spôsobené znásilnením alebo incestom. Napriek tomu, že obe veci sú veľmi zlé a že obe spôsobujú utrpenie, zabitie dieťaťa traumu zo znásilnenia alebo incestu nevyrieši. Treba vyhľadať psychologickú pomoc a pomoc okolia, nie umelý potrat. Počaté dieťa nenesie zodpovednosť za tieto zvrátené akty.

6. Antikoncepcia nie je liek na zníženie výskytu potratov 

Antikoncepciu na Slovensku užívalo v roku 2007 až 402 645 žien v reprodukčnom veku. V tomto roku bolo 11 195 potratov. V roku 2012 užívalo antikoncepciu 304 277 žien. Potratov vtedy bolo 8 443. Podľa argumentu z antikoncepcie by počet potratov mal narásť. Stal sa však opak. Popri zníženiu užívania antikoncepcie, došlo k zníženiu výskytu umelých potratov.

Ak by však aj antikoncepcia mala pozitívny vplyv na zníženie počtu vykonaných potratov, stále to však nie je argument proti zákazu. Pri umelom potrate totiž ide o usmrtenie človeka. Predsa nechceme právny stav, v ktorom je vražda človeka (ešte k tomu dieťaťa) legálna.

7. Zákaz zníži počet potratov 

Existuje tvrdenie, že zákaz počet potratov nezníži a že ich výkon sa iba presunie na čierny trh. Toto tvrdenie je nepravdivé a má svoj pôvod v procese legalizácie potratov v USA. Jeden z hlavným protagonistov legalizácie Bernard N. Nathanson, M.D. priznal, že legalizátori potratov úmyselne klamali o štatistike nelegálnych potratov, v čase, keď ešte v USA existoval plošný zákaz aborcií. Ich počet odhadovali na 100 000, ale médiám tvrdili, že v USA ich je ročne 1 000 000. V roku 2011 bolo v USA vykonaných 730 322 umelých potratov. To je oproti stavu, keď boli nelegálne, nárast na 730% pôvodného čísla, resp. 7,3 násobný nárast. 

8. V maternici je živo: dieťa sa v brušku hýbe a srdce bije už v 7. týždni 

Prvé pohyby bábätka začínajú medzi 5. – 6. týždňom tehotenstva. Ak sa dieťatko dotkne úst, reflexívne odtiahne hlavičku (video 6.3). Ide teda o schopnosť reagovať na podnety tak, ako to vidíme u novorodenca. Dieťa v 7. týždni štikúta (video 7.3) a bije mu štvordielne srdce, teda 2 komory + 2 predsiene (video 7.4). Vo 8. týždni sa už značne hýbe (video 8.6). Ruky, nohy, oči a hlavička, to všetko vykazuje pohyb a dokonca väčší ako novorodenec, keďže nemusí byť prekonaná taká gravitačná sila. Dieťatko si už v 9. týždni cmúľa palček a vie prehĺtať plodovú vodu (video 9.3). V tomto týždni tehotenstva sú dokonca pohyby tak zjavné, že pripomínajú tie novorodenecké (video 9.2). Ale úplne (pre mňa) dych vyrážajúca skutočnosť je, že dieťatko vie už v 9. týždni uchytiť objekt (video 9.4).

9. Dieťa si umelý potrat plne uvedomuje 

Už v 9. týždni je dieťa schopné cítiť aj jemný dotyk, lebo má vyvinuté nervové receptory na tvári, dlaniach a chodidlách (video 9.4). Umelý potrat dieťaťa v 12. týždni tehotenstva (u nás posledný čas, kedy je potrat legálny bez zdravotnej indikácie) zachytený na ultrazvuku len dokazuje, že dieťa cíti a vníma. Ukážku potratu zachytenom na ultrazvuku prináša dokumentárny film The Silent Scream natočený Bernardom N. Nathansonom, M.D. Film bol dokonca premietnutý v Bielom Dome.

Podľa ultrazvuku, bábätko je v maternici pokojné a cmúľa si palček (min. 14:00-15:00). Potom však do maternice matky prichádza potratový nástroj. Vtedy bábätko začne byť nervózne. Skáče z jednej strany maternice na druhú a dokonca má otvorené ústa, čo, podľa lekára, je nemý výkrik dieťaťa. Tepová frekvencia je v tomto momente značne zvýšená (min. 15:10-17:10). Ide teda o zjavnú emocionálnu reakciu na prichádzajúce nebezpečenstvo a uvedomenie si ohrozenia života. Po tomto, nástroj (špeciálny vysávač) penetruje vak, v ktorom sa dieťa nachádza, a plodová voda vyteká. Dieťa je doslova po častiach vysaté z maternice. Začína sa nohami a končí sa krkom. V maternici tak ostáva hlavička a kúsky kostí. (min. 18:10-19:25). Keďže hlavička je príliš veľká na vysatie, použije sa iný nástroj, ktorým sa rozdrtí a postupne vyberie… (min. 19:25-19:50).

10. Potraty boli legalizované na základe vedomej lži 

Bernard N. Nathanson, M.D. (1926-2011) je bývalým potratárom, ktorý osobne vykonal 5 000 umelých potratov a bol riaditeľom kliniky, kde sa počas jeho funkcie vykonalo cez 60 000 aborcií. V 60. rokov 20. storočia inicioval legalizáciu umelých potratov v USA. Takisto spoluzaložil prvú a najväčšiu pro-choice lobbistickú organizáciu NARAL Pro-choice America. Práve vyššie uvedená skutočnosť potratu zachytená na ultrazvuku ho priviedla do pro-life hnutia. Tento lekár nám zanechal takýto odkaz:

„Som doktor Bernard N. Nathanson, posledný žijúci spoluzakladateľ NARAL, propotratovej organizácie, ktorú sme založili v New York City koncom 60. rokov 20. storočia. Založili sme ju, aby sme rozšírili propotratovú mentalitu po celej krajine. Jednou z našich stratégií, ktorými sme chceli zmiasť ľudí, bolo popieranie faktu, o ktorom sme všetci vedeli – umelý potrat zabíja existujúcu ľudský bytosť. Toto bola najväčšia chyba môjho života a najväčšia chyba dejín nášho národa (USA).“ 

10+1. Zákaz potratov rešpektuje život a zdravie matky 

Nelegálnosť potratu neznamená, že psychické alebo fyzické zdravie ženy nebude chránené. Lekári a politika štátu by mali urobiť všetko preto, aby vytvorili kvalitnú zdravotnú starostlivosť. Avšak, ani zdravie ženy nie je dôvodom na ukončenie života dieťaťa. Život je vždy vyššia hodnota ako zdravie.

Môže však dôjsť ku konfliktu života dieťaťa a života matky. Ak všetky iné možnosti nie sú účinné, ak nie je úmyslom zabiť dieťa, ale zachrániť život matky, malo by byť možné sa rozhodnúť pre liečebný postup (nie potrat), ktorého výsledkom môže byť smrť dieťaťa, keďže ide o dve rovnako dôležité hodnoty. Týka sa to prípadov mimomaternicového tehotenstva alebo rakoviny maternice. Opakujem však, že musí ísť o tzv. neželaný dvojitý efekt liečby určenej na záchranu života ženy. Takýto postoj akceptuje aj Katolícka Cirkev.

Myšlienka Pochodu za Život teda vychádza z faktu overeného empirickým pozorovaním – život dieťaťa vzniká oplodnením. Potrat ho agresívne ukončuje. Zákaz potratov je teda prejavom ochrany života, nie neúcty k nemu.


Foto: dieťa v 11. týždni tehotenstva; zdroj: http://chelseachamberlain.blogspot.sk/ 

Teraz najčítanejšie