Denník N

Čakáte dieťa s vážnym genetickým syndrómom?

Možno máte v okolí pár, ktorému sa dieťatko s vážnym vrodeným ochorením narodí či už narodilo. Plamienok ponúka týmto rodičom bezplatné konzultácie s lekárom. Viac vo videu…

Plamienok ponúka rodičom, ktorí čakajú dieťatko s vážnym genetickým syndrómom, bezplatné konzultácie s lekárom.

Ak sa dieťa narodí, aké možnosti pomoci sú dostupné? Za akých okolností môže byť dieťa po narodení s pomocou Plamienka doma? Ako vyzerajú návštevy lekárov, sestier a iných pracovníkov? V čom všetkom im Plamienok dokáže pomôcť? Ako zvládnuť úzkosť, smútok a obavy z budúcnosti?

MUDr. Mária Jasenková Vám vo videu prezradí viac.

Odborníci z Plamienka pripravili na rok 2021 nový projekt s názvom Plamienok každý týždeň. Pravidelne, počas celého roku, Vám prináša nové krátke video. Lekári a psychológ sa v nich venujú praktickým, psychologickým i filozofickým otázkam paliatívnej starostlivosti.

 

Teraz najčítanejšie

PLAMIENOK n.o.

Sme nezisková organizácia, ktorá je na Slovensku priekopníkom rozvoja detskej domácej paliatívnej/hospicovej starostlivosti a smútkového poradenstva a terapie pre deti a ich rodiny. Od roku 2002 bezplatne poskytujeme nevyliečiteľne chorým a zomierajúcim deťom domácu paliatívnu liečbu a starostlivosť. Deti navštevujeme doma v okruhu 2 hodín jazdy od Bratislavy. Od roku 2011 V Centre pomoci smútiacim deťom a rodinám v Bratislave na Zadunajskej ulici 6 bezplatne poskytujeme psychologickú, terapeutickú a poradenskú omoc smútiacim deťom a ich blízkym ako aj dospelým po strate dieťaťa. Do centra môžu prísť smútiace deti a rodiny z celého Slovenska. Od roku 2003 vzdelávame študentov, odborníkov a laickú verejnosť, aby sa kvalita detskej paliatívnej starostlivosti na Slovensku zlepšovala. Týmto blogom chceme prispieť k tomu, aby sa povedomie o paliatívnej starostlivosti na Slovensku zvyšovalo.