Denník N

Vkladná knižka – oplatí sa ešte?

Je vkladná knižka dinosaurom medzi bankovými produktmi?

Vkladná knižka je bankový produkt, ktorý je určený predovšetkým pre konzervatívnych sporiteľov. Vkladná knižka je cenným papierom, na základe ktorého vzniká vkladový vzťah medzi vkladateľom a bankou, ktorá vkladnú knižka vydala. Je určená pre občanov, ktorí príliš neveria elektronickej forme peňazí – vkladná knižka má totiž fyzickú podobu a sú v nej zaznamenané všetky operácie, vďaka čomu má vkladateľ neustále prehľad o stave úspor.

„Čo môžem chytiť do ruky, to existuje a to má hodnotu – predovšetkým staršie generácie sú s týmto názorom stotožnené.“

Naše babky a dedkovia tento produkt dokonale poznajú, však boli zvyknutí v pravidelných intervaloch ´naklusávať´do najbližšej pobočky banky, aby si poslušne pripísali úrok z vkladov.

Rozdelenie vkladných knižiek

Vkladné knižky sú rozdelené na 2 základné druhy:

  • Vkladná knižka bez viazanosti – majiteľ takejto vkladnej knižky má svoje úspory kedykoľvek k dispozícii
  • Vkladná knižka s výpovednou lehotou – akýkoľvek výber prostriedkov je potrebné banke ohlásiť vopred – dĺžka výpovednej lehoty môže byť 1,3,6,12 a 24 mesiacov. (Napríklad ak máte vkladnú knižku s výpovednou lehotou 3 mesiace, znamená to, že ste povinný svoj výber ohlásiť banke 3 mesiace vopred. Samozrejme, je tu aj možnosť predčasného výberu, ale banka si zaň účtuje sankčný poplatok.)

Využitie vkladných knižiek

Ak vás zaujíma v akej miere je tento produkt využívaný, jedna známa slovenská banka realizovala prieskum u svojich klientov. V prieskume z roku 2011 na otázku: „Ktorý z týchto bankových produktov využívate?“ Odpovedali respondenti takto (viď graf):

vkladná knižka
Zdroj: slsp.sk

Z prieskumu v roku 2011 vyplýva, že 24% z opýtaných využíva vkladnú knižku. Jednoduchšie povedané: Aspoň každý piaty opýtaný má vkladnú knižku. Preto vás zrejme zaujme, aké výnosy vkladné knižky ponúkajú a či je aj v dnešnej modernej dobe elektronických peňazí a online účtoch ešte vkladná knižka výhodná.

„Vkladná knižka ´nevyhynie a nezaradí sa tak do osobitnej kategórie ´bankoví dinosauri´ ?“

Výnos vkladnej knižky

V súčasnosti je tento produkt na slovenskom trhu v ponuke piatich bánk (kvôli reklame bližšie neuvádzam názvy bánk ani produktov).

Vkladné knižky bez viazanosti ponúkajú maximálny úrok nie 1% ani nie 0,1% ale len 0,01% ročne. Pre bližšie pochopenie čo tento výnos znamená pre sporiteľov som realizoval informatívny výpočet:

Príklad 1:

  • Ak vložíte na vkladnú knižku 1 000 eur a  po dobu jedného roka necháte peniaze na nej, tak váš úrok po zdanení bude činiť: 0,081€ (8 centov). Za predpokladu, že nemáte banku hneď vedľa domu, tak len cesta na pobočku vás verím vyjde na viac ako 8 centov…

Vkladné knižky s viazanosťou oproti tým bez viazanosti logicky ponúkajú lepšie zhodnotenie vkladov. Najvyššia úroková sadzba na vkladnej knižke s viazanosťou je 1,3% p.a.

Príklad 2:

  • Ak vložíte na vkladnú knižku 1 000 eur a po dobu jedného roka na nej necháte peniaze pracovať, tak váš úrok po zdanení bude činiť: 10,53 €. To už vyznie lepšie ako u vkladnej knižky bez viazanosti ale nesmieme zabudnúť na infláciu. Priemerná inflácia za posledných 10 rokov má hodnotu 2,37%p.a. (Viac o inflácii v úvodnej časti blogu: TU.)

Záver

Keďže výnos vkladných knižiek či už s viazanosťou alebo bez neprevyšuje infláciu, nie je výhodné si v tomto produkte sporiť a obzvlášť nie dlhodobo (na dôchodok)! V súčasnosti vkladným knižkám konkurujú termínované vklady, stavebne sporenie (viac v blogu Stavebné sporenie)  alebo sporiace účty, ktoré banky ponúkajú k bežnému účtu. To, že vkladná knižka nezodpovedá požiadavkám klientov naznačuje aj fakt, že mnohé banky tento produkt vynechali zo svojej ponuky a preto chtiac či nechtiac sa tento produkt rýchlo začína zaraďovať do osobitnej kategórie produktov tzv. „vymierajúci bankoví dinosauri“.

Ing. Marcel Onufer


Ak Vás zaujal tento článok a radi by ste sa dozvedeli viac informácií aj o iných finančných produktoch, realizoval som autonómne informatívne prepočty:

Teraz najčítanejšie