Denník N

Sociálna pomoc v Plamienku

Ako pomáhame deťom a rodinám, o ktoré sa v Plamienku staráme, v sociálnej oblasti? Dozviete sa o 5 oblastiach našej pomoci.

Starostlivosť o ťažko choré dieťa je zväčša dlhodobá a vyžaduje si neustálu prítomnosť jedného z rodičov. Takže situácia v rodine, čo sa týka financií a sociálnej stránky,

začína byť náročná, rodičia sa nemusia orientovať v sociálnom systéme a niekedy nemajú energiu to riešiť. V rámci domácej paliatívnej starostlivosti im preto pomáhame

v takých piatich oblastiach. V akých? Dr. Martina Mikesková Vám ich vo videu prezradí.

Odborníci z Plamienka pripravili na rok 2021 nový projekt s názvom Plamienok každý týždeň. Pravidelne, počas celého roku, Vám prináša nové krátke video. Lekári a psychológ sa v nich venujú praktickým, psychologickým i filozofickým otázkam paliatívnej starostlivosti.

 

Teraz najčítanejšie

PLAMIENOK n.o.

Sme nezisková organizácia, ktorá je na Slovensku priekopníkom rozvoja detskej domácej paliatívnej/hospicovej starostlivosti a smútkového poradenstva a terapie pre deti a ich rodiny. Od roku 2002 bezplatne poskytujeme nevyliečiteľne chorým a zomierajúcim deťom domácu paliatívnu liečbu a starostlivosť. Deti navštevujeme doma v okruhu 2 hodín jazdy od Bratislavy. Od roku 2011 V Centre pomoci smútiacim deťom a rodinám v Bratislave na Zadunajskej ulici 6 bezplatne poskytujeme psychologickú, terapeutickú a poradenskú omoc smútiacim deťom a ich blízkym ako aj dospelým po strate dieťaťa. Do centra môžu prísť smútiace deti a rodiny z celého Slovenska. Od roku 2003 vzdelávame študentov, odborníkov a laickú verejnosť, aby sa kvalita detskej paliatívnej starostlivosti na Slovensku zlepšovala. Týmto blogom chceme prispieť k tomu, aby sa povedomie o paliatívnej starostlivosti na Slovensku zvyšovalo.