Denník N

Nahrávanie zastupiteľstiev je v súlade so zákonom a bodka!

Píšu o tom média, súdy o tom už niekoľkokrát rozhodli v prospech občanov a aj tak sa nájde množstvo samospráv, kde starostovia a poslanci všemožne bránia občanom nahrávať obecné a mestské zastupiteľstvá a následne ich zverejňovať.

Posledný medializovaný prípad sa odohral v obci Pečeňady v okrese Piešťany. Časť poslancov miestneho zastupiteľstva na čele s pánom starostom si odhlasovala dodatok rokovacieho poriadku o zákaze filmovania verejných zastupiteľstiev. Obec, ktorá v prepočte obecného rozpočtu na obyvateľa patrí medzi najbohatšie na Slovensku a má prostriedky na to, aby zo svojho rozpočtu v dobrej vôli nahrávanie hradila a sprístupnila nahrávky občanom, robí presný opak.

Nech sú pohnútky poslancov a starostov, v tej ktorej samospráve akékoľvek, vždy bohužiaľ zabúdajú na jednu vec. Za ich mandát vďačia svojím voličom a voliči ich tam určite nezvolili na to, aby rokovali za “zavretými dverami”. Píše sa rok 2015 a žijeme v digitálnej dobe, nie je žiaden zákonný  ani technologický dôvod prečo by informovanie nemohlo prebiehať v podobe videozáznamu prípadne živých prenosov.  Nebudem tu rozoberať legislatívu, ktorá dáva za pravdu občanom. To si môžete nájsť na internete. Sú tu ale aj iné aspkety, ktoré hovoria jasné áno nahrávaniu.

Časté výhovorky poslancov sú v zmysle “Občan má právo prísť na rokovanie zastupiteľstva osobne”. Ruku na srdce, kto má čas v dnešnej uponáhľanej dobe sedieť tri alebo viac hodín na zastupiteľstve, kým sa na radu dostane bod, ktorý ho zaujíma. V mnohých samosprávach dokonca dopredu občania  nie sú informovaní o presných bodoch rokovania. Zverejnený je len stručný program, ktorý je každé zasadnutie rovnaký.  Podľa nič nehovoriaceho programu občanov nemá čo motivovať zúčastniť sa daného zastupiteľstva.

Ďalším opakovaným argumentom proti býva od poslancov to, že oni nie sú “šašovia”, aby sa niekde ukazovali na Youtube. Raz keď je niekto poslanec a niečo zo svojich úst vypustí, má si za tým aj stáť. Pred voľbami sa ukazujú kade tade na bilbordoch, v novinách, niektorí aj na spomínanom Youtube.  Ale keď jednajú o peniazoch občanov, odrazu to chcú robiť bez medializácie.

Výhovorkou je aj existencia zápisnice z rokovania. Bohužiaľ ani táto výhovorka nie je na mieste. V mnohých prípadoch sa stalo, že zápisnica neodzrkadľovala presný priebeh zastupiteľstva. Nie je v ľudských silách zachytiť každú jednu vetu a každé jedno slovo. V mnohých zápisniciach chýba menovité zhrnutie kto z poslancov bol za, proti alebo sa zdržal. Ako má z takýchto zápisov občan napríklad hodnotiť prácu poslancov a starostu? Ako sa v najbližších voľbách rozhodne, či si jeho volený zástupca robil prácu dobre alebo zle?

Nahrávanie zastupiteľstiev prináša množstvo výhod pre spoločnosť. Je to dokonalá informovanosť občanov, jednoduchá kontrola  a v neposlednom rade nespochybniteľná archivácia udalostí.

Rokovanie obecného alebo mestského zastupiteľstva je dôležitá udalosť v každej samospráve, pri ktorej sa rozhoduje nielen o budúcnosti obce alebo mesta ako takého, ale aj o komforte jej obyvateľov. Nenechajme si vziať príležitosť byť účastný týchto udalostí aspoň formou záznamu.

Teraz najčítanejšie