Denník N

Potrebujeme viac medikov a lepšie podmienky pre mladých zdravotníkov. Inak zdravotníctvo neprežije.

Slovenskému zdravotníctvu chýbajú lekári a sestry. Vieme o tom už roky a situácia sa stále zhoršuje. Napriek tomu sa stále nezačali prijímať ani základné riešenia, ktoré by tento problém aspoň zmiernili.

Na úvod pár čísiel. Podľa Inštitútu zdravotnej politiky a dát z roku 2019 reportovali spravodajské jednotky v ústavnej starostlivosti celkovo 1 312 chýbajúcich sestier, čo predstavuje zhoršenie oproti roku 2010 o 2,7 %. Nedostatok lekárov za rovnaké obdobie narástol v nemocniciach o 8,5 % na 1 127 lekárov. Ambulantné údaje neboli v tom čase k dispozícii, keďže sa prvýkrát zbierali až v roku 2019, ale na základe informácií od VÚC, chýba v ambulanciách dodatočných 1 532 lekárov a 1 762 sestier.

Celkovo v rezorte chýba 2 659 lekárov a 3 074 sestier, čo predstavuje 12 % a 9 % deficit do minimálneho potrebného stavu personálu. Podľa štatistického zisťovania sa situácia v roku 2025 zhorší, kde môžeme v optimistickom scenári očakávať, že nám bude chýbať 17,9 % lekárov a 14,9 % sestier do potrebného stavu. Celkovo bude v roku 2025 chýbať v rezorte 12 178 zdravotných pracovníkov, čo je takmer násobok nedostatku v roku 2019.

Tieto čísla teda ukazujú, že v optimistickom scenári bude na Slovensku chýbať celkovo viac ako 12 000 zdravotníkov.

Tento scenár však ráta s tým, že napríklad zdravotné sestry, ktoré budú v tom čase v dôchodkovom veku, neodídu do penzie. Demografia totiž neveští pre budúci stav nášho zdravotníctva nič dobré. Len za prvé štyri mesiace roku 2021 odišlo do dôchodku viac sestier ako za celý rok 2018. Niektoré odhady zdravotníckych organizácií dokonca hovoria, že po zarátaní vplyvu demografie a rizika odchodu na dôchodok na Slovensku aktuálne chýba až 14-tisíc sestier.

Už v roku 2009 na základe zozbieraných demografických dát sme vedeli o tom, že narazíme na plytčinu v podobe starnúceho zdravotného personálu, ktorá má potenciál ohroziť funkčnosť nášho zdravotníckeho systému. Ak teda hovoríme o ohrození vplyvom zlého vývoja demografie , tak nefabulujeme. Čím menej ľudského kapitálu bude pracovať v zdravotníctve, tým budú čakacie doby na zákroky dlhšie.

Pred voľbami sa konala pred úradom vlády predvolebná akcia, pri ktorej sa zapaľovali sviečky za tých, ktorí umreli predčasne kvôli odvrátiteľným úmrtiam. O niekoľko rokov, v prípade, ak nedôjde k okamžitým systémovým zmenám, si budú musieť politici zaobstarať väčší priestor, keďže tých sviečok bude musieť byť podstatne viac.

Viac medikov na vysokých školách a kvalitná praktická príprava

Už roky teda vieme, že máme málo lekárov, sestier a iného zdravotníckeho personálu. I manažér dedinského futbalového klubu vie, že zápas dokáže so cťou odohrať len v prípade, ak má k dispozícii aspoň jedenásť hráčov na ihrisku a ideálne ešte niekoľko zdravých a pripravených náhradníkov, ktorí sú schopní v prípade potreby či zmeny takticky zasiahnuť do zápasu.

V zdravotníckom systéme to tak nie je a kompetentní sa tvária, že exodus zdravotníkov na zápas je pre nich novinkou. Riešenie sa núka úplne samé. Ak má tréner málo hráčov, tak je úlohou manažmentu klubu zabezpečiť, aby na zápas nastúpila kompletná jedenástka. Ak má Slovensko málo lekárov, tak logickým krokom, na ktorý musí prísť aj prvák na vysokej škole manažmentu, je, aby sme navýšili počet študentov na lekárskych fakultách. Momentálne na Slovensku končí približne 500 lekárov ročne, no naše školy by mali pre potreby zdravotníckeho trhu vyškoliť medzi 800 – 1000 lekárov ročne, ideálny stav by dokonca bol, aby lekárske fakulty generovali ešte viac absolventov ročne, keďže pravdepodobnosť, že lekári po skončení univerzity skončia v nemociach a poliklinikách na západe, je značná.

Lekárske fakulty však viac študentov ročne neprijímajú najmä z finančných dôvodov. Ak ministerstvo chce, aby sme mali viac študentov, tak jednoducho musí vyčleniť finančné prostriedky pre ich štúdium. Nejde pritom o horibilnú sumu, navýšenie počtu študentov medicíny by štátny rozpočet zaťažilo len sumou približne 2,5 milióna eur. Zanedbateľná suma.

Príležitosť a podmienky pre mladých doktorov

Ďalším nevyhnutným krokom je pokúsiť sa o ťažkú misiu, a to opätovný návrat slovenských lekárov a sestier zo zahraničia a zároveň zamedzenie odlivu slovenských lekárov do zahraničia. Tisíce lekárov a sestier odišlo zo Slovenska a je nutné ich skúsiť programovo oslovovať napríklad i tým, že im uznáme prax v zahraničí.

Predstavte si, že ste profesijne pôsobili v Sillicon Valley ako IT architekt alebo projektový manažér. Ste mladý, úspešný a veľmi dobre platený, no láka vás vrátiť sa domov. Človek, ktorý v minulosti pôsobil pre špičkové medzinárodné IT korporácie a prejaví záujem vrátiť sa na Slovensko, na svojom LinkedIn profile uvedie, že hľadá na Slovensku nové príležitosti a hneď na to sa na neho v dobrom slova zmysle hrnú headhunteri, ktorí ho budú lákať, aby pracoval práve pre ich spoločnosť. Samozrejme, jeho skúsenosti z IT budú ocenené, uznané.

Presný opak toho, čo zažije mladý lekár, ktorý pracoval v Nemecku či vo Veľkej Británii. Síce mohol pôsobiť v prestížnych klinikách, no túto prax mu neuznáme. Tento mladý lekár musí začínať napriek svojej doterajšej praxe prakticky od nuly. Jeho mzdové ohodnotenie bude veľmi nízke a mnohokrát nebude zarábať ani tisíc eur v čistom. Jeho mzda sa zvýši až po tom, čo ukončí špecializačné vzdelávanie  vo svojom vybranom odbore. Na špecializačnú skúšku  sa však môže prihlásiť len dvakrát do roka v určitý konkrétny dátum, ktorý ak premešká, musí čakať ďalší polrok. Zdá sa vám to smiešne, nelogické a bizarné? Zdanie vás neklame.

Ak by sme počet študentov navýšili hoci aj zajtra, tak náš akútny problém s nedostatkom personálu to nevyrieši. Niekde však začať musíme začať. A nie včera bolo neskoro, neskoro bolo už v minulej dekáde.

 

 

Teraz najčítanejšie

foto

Michal Pišoja

Vyštudoval som medzinárodné vzťahy na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Od roku 2014 pracujem pre AGEL, najprv ako riaditeľ Nemocnice Košice-Šaca. V súčasnosti som predsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom AGEL SK a predsedom predstavenstva AGEL a.s. Zo svojej pozície dozerám na chod 27 nemocníc na Slovensku a v Českej republike. Mám dve dcérky, hovorím 4 jazykmi a veľmi rád športujem a čítam o biznise, histórii či psychológii.