Denník N

Žijeme dnes

Vyriešenie našich problémov nie je potrebné na to, aby sme žili naplno. Potrebujeme len prítomnosť. Pretože žijeme dnes! Pozrite si video, kde sa dozviete viac

Život je krátky, život je ťažký, ale život môže byť aj krásny. Smúťme a radujme sa zároveň. Žime naplno, v prítomnosti. Dnes.

Tam, kde sme a s tými, ktorí sú okolo nás. Nezameriavajme sa na výkon a nerozmýšľajme veľmi o budúcnosti.

To sú hlavné lekcie života, ktoré mi nevyliečiteľne choré deti a ich rodiny ukazujú.

MUDr. Mária Jasenková Vám vo videu prezradí viac.

Odborníci z Plamienka pripravili na rok 2021 nový projekt s názvom Plamienok každý týždeň. Pravidelne, počas celého roku, Vám prináša nové krátke video. Lekári a psychológ sa v nich venujú praktickým, psychologickým i filozofickým otázkam paliatívnej starostlivosti.

 

Teraz najčítanejšie

PLAMIENOK n.o.

Sme nezisková organizácia, ktorá je na Slovensku priekopníkom rozvoja detskej domácej paliatívnej/hospicovej starostlivosti a smútkového poradenstva a terapie pre deti a ich rodiny. Od roku 2002 bezplatne poskytujeme nevyliečiteľne chorým a zomierajúcim deťom domácu paliatívnu liečbu a starostlivosť. Deti navštevujeme doma v okruhu 2 hodín jazdy od Bratislavy. Od roku 2011 V Centre pomoci smútiacim deťom a rodinám v Bratislave na Zadunajskej ulici 6 bezplatne poskytujeme psychologickú, terapeutickú a poradenskú omoc smútiacim deťom a ich blízkym ako aj dospelým po strate dieťaťa. Do centra môžu prísť smútiace deti a rodiny z celého Slovenska. Od roku 2003 vzdelávame študentov, odborníkov a laickú verejnosť, aby sa kvalita detskej paliatívnej starostlivosti na Slovensku zlepšovala. Týmto blogom chceme prispieť k tomu, aby sa povedomie o paliatívnej starostlivosti na Slovensku zvyšovalo.