Denník N

Letná stáž v zahraničí – príležitosť na sebarozvoj

Letné stáže Erasmus+ Zdroj: SAAIC
Letné stáže Erasmus+ Zdroj: SAAIC

Už viac ako rok sa učíme žiť v obmedzeniach, ktoré nám priniesla pandémia Covid-19. Postupne sa stávame zodpovednejší k sebe i nášmu okoliu. Vďaka tomu je tu opäť príležitosť absolvovať zahraničné mobility v rámci programu Erasmus+. SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu, pripravila sériu príbehov mladých študentov, ktorí sa rozhodli využiť letný čas na získavanie nových zručností v rámci zahraničných stáží. V tejto sérii letných príbehov Vám predstavíme ich motivácie vycestovať a koncom leta sa s nami študenti podelia o to, čo im ich stáž dala. Letné čítanie začíname príbehom budúcej učiteľky.

Život začína tam, kde končí vaša komfortná zóna. Neale Donald Walsch

Zdroj: Archív Annamárie Adamčíkovej

Volám sa Annamária Adamčíková a som študentka učiteľstva na Katolíckej univerzite v Ružomberku, kde som úspešne ukončila prvý ročník Mgr. stupňa. Momentálne sa nachádzam na Sardínii, v malom mestečku, kde som na letnej stáži prostredníctvom programu Erasmus+.

Prečo som si vybrala stáž a nie študijný pobyt? Jednak som jeden študijný pobyt už absolvovala a vzhľadom na náročnosť mojej diplomovej témy, by nebolo možné absolvovať štúdium na univerzite v zahraničí v ďalšom semestri.

Keďže si študent sám vyberá prijímajúcu organizáciu, je dobré začať hľadať ešte pred vyhlásením výzvy na vašej univerzite. Ja som rozhodila svoje siete o mesiac skôr. Prijala ma jedna z výchovno-vzdelávacích inštitúcií sestier saleziánok na Sardínii. Taliansko som si vybrala preto, aby som si precvičila jazyk a videla nové metódy práce s deťmi a mladými. Práve to mi ponúkala stáž skrze program Erasmus+.

Zdroj: Archív Annamárie Adamčíkovej

Po vzájomnej dohode s prijímajúcou inštitúciou som pricestovala 6. júna. Áno, to znamená, že skúškové obdobie bolo v plnom prúde. Pandemická situácia mi však umožnila absolvovať skúšky online, odtiaľ zo Sardínie. Cesta na Sardíniu si vyžiadala vybaviť aj isté dokumenty. Všetko, čo bolo potrebné mať pred vstupom, som našla vypísané na stránke ministerstva zahraničia alebo rovnako boli k dispozícii odkazy aj na stránke leteckej spoločnosti. Išlo najmä o rôzne registrácie. K dispozícii som musela mať aj antigenový test alebo potvrdenie o očkovaní. Ja som mala so sebou oboje. Nemala som žiadne vedľajšie poplatky.

V čom spočíva moja stáž? Počas prvého týždňa sme spoločne s mojou mentorkou pripravovali rôzne výchovno-vzdelávacie aktivity. Následne prebehlo zoznámenie so skupinkou mladých, ktorí sa taktiež podieľajú na týchto aktivitách. Spoločne sme si pripravili potrebné pomôcky a prešli sme si celý program.

Ďalší týždeň sme odštartovali náš výchovno-vzdelávací program pre deti a mládež. Môj deň začína 8:15, kedy pripravíme potrebné veci na daný deň a následne prichádzajú prvé deti. Počas celého dňa máme rôzne aktivity, ktoré zabezpečujú to, aby deti trávili voľný čas plnohodnotne a s radosťou. Aktivity majú zároveň výchovný ráz, dbajú o všestranný rozvoj a sú tak príležitosťou pre formáciu.

Čo očakávam od mojej stáže? Myslím si, že je to príležitosť na sebarozvoj nielen pre deti, ale aj pre mňa. Verím, že spoznám nové metódy práce s deťmi, precvičím si praktické použitie cudzieho jazyka, vystupovanie pred deťmi a mladými a možno okúsim aj prácu s deťmi, ktoré si vyžadujú vyššiu pozornosť, alebo naopak naučím sa povzbudiť aj menej smelé deti. To všetko je v podstate prípravou pre moje budúce povolanie učiteľky.

Teraz najčítanejšie