Denník N

Prečo som proti povinnému očkovaniu proti COVID 19 (aj skupín ako vojaci či zdravotníci ).

Akútne a subakútne nežiaduce účinky vakcín sa odhaľujú za pochodu. V pôvodných štúdiách, ktoré viedli k ich schváleniu, sa nezistili. Asi teraz nemá zmysel obšírne ich tu opisovať. Trombózy mozgových splavov, trombocytopénie, naposledy vraj už aj Guillain Barré a takto by sa dalo pokračovať. Sú to komplikácie síce raritné, ale naznačujú, že v súvislosti s očkovaním prebieha v tele nejaký proces/procesy, o ktorom/ktorých dnes nemáme dostatok informácií.

Stále navyše platí, že o dlhodobých efektoch vakcín z logiky veci ešte v 07/2021 toho veľa vedieť ani nemôžeme.
V médiách k reálnej diskusii o rizikách vakcín ešte len príde.
Kedy to bude, nevieme.
Zatiaľ sa o nežiadúcich účinkoch nediskutuje, ale jednostranne informuje.
Namiesto toto sa diskutuje o povinnom očkovaní vybraných skupín proti COVID-19 a situácia v spoločnosti sa polarizuje.

Ako kardiológ sa vyjadrím ku kardiologickým komplikáciám očkovania, resp. komplikáciám pri ich štatistickom záchyte.

Medzičasom sa zistilo, že vakcinácia proti Covid-19 môže viesť k myokarditídam (a perikarditídam). Ako lekár tvrdím, že doteraz nie je známe, na základe akej patofyziologickej reakcie k zápalu srdečného svalu dochádza, a aké to má, alebo nemá dlhodobé dopady, napr. na vznik srdcovej slabosti. Neznepokojuje ma teda ani tak výskyt a priebeh týchto akútnych zápalov srdečného svalu ako to, že sa nevie, ako vznikajú.
Pretože teoreticky by predsa vznikať nemali…

Poznáte predsa tú obohranú pesničku: mRNA–|> antigén–|> protilátka

Ak je medzičasom známe, že vakcíny zvyšujú riziko trombotických komplikácií, je možné, že tomu nebude inak ani pri kardiologických ochoreniach.

Zoberme si príklad infarku myokardu.
Za ´´normálnej situácie´´ pri infarkte myokardu dochádza k uzáveru srdcovej tepny malou zrazeninou. To je poväčšine zavŕšením roky sa odohrávajúcich aterosklerotických procesov v tepnách srdca. Zároveň je vznik tejto malej zrazeniny ale tou poslednou kvapkou, ktorá vedie k pretečeniu pohára.
Otázka pre mňa dnes znie: Môže očkovanie proti COVID-19 u niektorých ľudí, napr. ľudí s aterosklerózou zvyšovať riziko trombotického uzáveru cievy?
Odpoveď je: oficiálne to ešte nevieme.
Čo je ale horšie, a to je aj to rozhodujúce: Ani to tak skoro vedieť nebudeme.

V tom ktorom konkrétnom prípade infarktu myokardu je prakticky klinicky takmer nemožné určiť príčinnú súvislosť očkovania a infarktu.
Spomeňme si na porovnanie, ako dlho trvalo spoločnosti pripustiť si príčinnú súvislosť fajčenia a infarktu…

V rámci populácie by sa ale príčinná súvislosť očkovania a infarktu dala zistiť štatisticky porovnaním výskytu infarktu myokardu v očkovanej a kontrolnej (matched case) neočkovanej populácii.
Realita je ale taká, že v praxi je napr. infarkt myokardu po očkovaní dnes často kvalifikovaný ako náhodná udalosť bez súvislosti s očkovaním. Nedochádza automaticky k hláseniu všetkých infarktov po očkovaní ako potenciálne nežiaducich účinkov a ich hlásenie je na ľubovôli toho ktorého očkovaného (napr. do systému VAERS), resp. jeho ošetrujúceho lekára.
Neviem o žiadnom reálnom postihu lekára za nenahlásenie takejto zdravotnej komplikácie po očkovaní.
Naopak, hľadanie takejto súvislosti dnes vyvoláva skôr otázku, či lekár nie je konšpirátor…
Ak aj poriadne štúdie v reálnej populácii na toto téma prebiehajú, nie sú ešte hotové.

Ak by teda aj existoval zvýšený výskyt napr. kardiologických komplikácií v očkovanej populácii a nebol by naozaj masívny, štatisticky ´´za pochodu´´ a na základe dobrovoľnosti zachytený prakticky skoro byť ani nemôže. Vždy bude pri štatistickom vyhodnotení na pozadí existovať rádovo výšší počet kardiologických ochorení, ktoré s očkovaním žiadnu príčinnú súvislosť nemajú. Tie ako tieň výskyt prípadných komplikácií po očkovaní v štatistike prekryjú.

Aj na základe takýchto nekompletných údajov sa potom posudzuje risk/benefit vakcín.

Dnes sme v situácii, že o povinnosti očkovať rozhodujú politici bez elementárnej znalosti patofyziologických procesov odohrávajúcich sa v ľudskom tele a nemajúci prehľad o relevantnosti štatistických údajov o nežiaducich účinkoch vakcín.
To ich ale nezbavuje zodpovednosti za ich rozhodnutia o povinnom očkovaní.
Aj preto je povinné očkovanie dnes úplne nemiestne.
Tak isto, ako bolo nemiestne silou presadené plošné testovanie.

Disclaimer:
Naďalej platí, že nikomu týmto neradím, či sa dať alebo nedať zaočkovať. To je úloha individualizovanej medicíny.

Teraz najčítanejšie

Ivan Vorčák

atestovaný internista a kardiológ s 11 ročnou praxou, Kontakt: slovenski.lekari@gmail.com, zdravotnaprevencia.sk , vlogy budú na: youtube