Denník N

Domáca paliatívna starostlivosť o deti s neznámou diagnózou

Pre rodičov, ale aj pre lekárov je ťažké, ak zdravotný stav dieťatka nie je dobrý, ale diagnózu nepoznáme. Neistota, čo bude ďalej, je ťaživá. Aj vtedy môžeme pomôcť, aby deťom bolo lepšie a mohli byť doma. Vypočujte si o téme viac, možno raz stretnete rodinku, ktorej sa táto téma bude týkať a budete ich vedieť podporiť

Žijú medzi nami deti s ochoreniami, ktoré sa diagnostikujú veľmi dlho, pretože patria medzi raritné, alebo sa nediagnostikujú nikdy. Nevieme o týchto ochoreniach veľa. Len toľko, že deti môžu byť vo vážnom stave a ich prognóza je zlá. Rodičia často zažívajú pocity strachu a neistoty už pred pôrodom, kedy sa môžu objaviť prvé podozrenia, prípadne bezprostredne po pôrode, keď je stav dieťaťa vážny a nevieme, či prežije.

Neistota, čo bude ďalej, je ťaživá. Aj vtedy môžeme pomôcť, aby deťom bolo lepšie a mohli byť doma. Vypočujte si o téme viac, možno raz stretnete rodinku, ktorej sa táto téma bude týkať a budete ich vedieť podporiť.

Odborníci z Plamienka pripravili na rok 2021 nový projekt s názvom Plamienok každý týždeň. Pravidelne, počas celého roku, Vám prináša nové krátke video. Lekári a psychológ sa v nich venujú praktickým, psychologickým i filozofickým otázkam paliatívnej starostlivosti.

Teraz najčítanejšie

PLAMIENOK n.o.

Sme nezisková organizácia, ktorá je na Slovensku priekopníkom rozvoja detskej domácej paliatívnej/hospicovej starostlivosti a smútkového poradenstva a terapie pre deti a ich rodiny. Od roku 2002 bezplatne poskytujeme nevyliečiteľne chorým a zomierajúcim deťom domácu paliatívnu liečbu a starostlivosť. Deti navštevujeme doma v okruhu 2 hodín jazdy od Bratislavy. Od roku 2011 V Centre pomoci smútiacim deťom a rodinám v Bratislave na Zadunajskej ulici 6 bezplatne poskytujeme psychologickú, terapeutickú a poradenskú omoc smútiacim deťom a ich blízkym ako aj dospelým po strate dieťaťa. Do centra môžu prísť smútiace deti a rodiny z celého Slovenska. Od roku 2003 vzdelávame študentov, odborníkov a laickú verejnosť, aby sa kvalita detskej paliatívnej starostlivosti na Slovensku zlepšovala. Týmto blogom chceme prispieť k tomu, aby sa povedomie o paliatívnej starostlivosti na Slovensku zvyšovalo.