Denník N

Kataster Michalovce: „svätica“ skončila, sedem obžalovaných

Kauza tzv. mŕtvych duší na katastri v Michalovciach nám ukázala mnohé, okrem prehnitosti štátneho aparátu z ktorého dokážu ťažiť rôzni špekulanti a podvodníci aj určitú moc úradníkov, ktorých činnosť v byrokratickom aparáte dokáže často využiť chyby a nedokonalosti v systéme. Pri podvodoch na Michalovskom katastri bola potrebná na ich odhalenie Biela vrana p. Sisáková. Začal sa tak proces vyvodzovania zodpovednosti, avšak aj ten je ľahko ovplyvniteľný a náchylný na účelové zásahy. Po dlhej dobe tu máme prvých 7 obvinených a následné obžaloby. Po niekoľkých trestných oznámeniach na moju osobu, ale aj na Andreja Bána, po žalobách pri ktorých ma ešte čaká súd kvôli tejto kauze sa tak konečne pohli ľady aj na tej správnej strane barikády…

Pre lepšiu chronológiu odporúčam reportáže Andreja Bána, ktorý celú pandorinu skrinku verejne otvoril ako prvý:

https://dennikn.sk/1497246/gogol-v-michalovciach-mrtve-duse-na-katastri-zahadne-ozili/

https://dennikn.sk/1660498/gogol-v-michalovciach-po-pol-roku-keby-mohli-opytaju-sa-mrtve-duse-na-podvody-na-katastri/

7 obžalovaných, vedúca katastra Kundrátová konečne skončila

Na stole bola dlho otázka, či sú tieto podvody len aktivitou jednej či dvoch ľudí, odpoveďou je doteraz 7 vznesených obvinení a následné obžaloby, kde podľa mojich neoficiálnych informácií figuruje v zozname obvinených osôb okrem S. Jakubča aj jeho niekoľko rodinných príslušníkov na ktorých taktiež prevádzal jednotlivé pozemky, ktoré boli súčasťou podvodov. Okrem nich budú mať v tomto smere čo vysvetľovať aj bývalá zamestnankyňa katastra p. Juhásová a tiež notárka cez ktorú prešli potrebné dokumenty. Aj tento zoznam osôb jasne deklaruje, že sám S. Jakubčo by za žiadnych okolností nemohol realizovať tieto podvody bez cudzej pomoci. V rovine vyšetrovania je pravdepodobne aj pomoc zo samotného vedenia katastra, služobný úrad ministerstva vnútra totiž konečne po viac ako 2 rokoch od prevalenia kauzy postavil vedúcu katastra Kundrátovú mimo službu, na svojej pozícii tak od minulého týždňa skončila. Vo svojom stanovisku konštatujú: Služobný úrad v súlade s ustanoveniami zákona o štátnej službe zaradil vedúcu Katastrálneho odboru OÚ Michalovce mimo činnej štátnej služby bezodkladne po tom, ako sa o dôvodoch na zaradenie mimo činnú službu dozvedel.“ Konkrétne dôvody špecifikované neboli a tak sa môžeme iba domnievať, že na základe vyšetrovania tejto kauzy sa evidentne preukázali pochybenia aj u Kundrátovej, ktorá bola stavaná do pozície akejsi ´´svätice´´, ktorá o ničom nevedela a chcela problém riešiť. Tu je potrebné spomenúť fakt, že po svojom nástupe do funkcie začala z vlastnej iniciatívy konať aj súčasná prednostka Okresného úradu v Michalovciach Jana Margová, ktorá sama podávala podľa mojich informácií podnety na prokuratúru. V tomto smere vyznie priam ironicky fakt, že po prevalení kauzy v apríli 2019 bola práve vtedajšia vedúca katastra Kundrátová delegovaná ako osoba, ktorá spracovávala a podávala všetky podnety v danej veci na príslušné orgány. Podnety tak spracovávala osoba, ktorá mohla mať na celej kauze svoj podiel viny. Či to bol podiel trestnoprávny, to musia posúdiť kompetentní, ale, že to bol podiel pracovný je viac ako nesporný fakt, čo potvrdil vo svojom stanovisku aj Úrad geodézie, kartografie a katastra SR. Môžme si položiť otázku, ako ich znenie asi vyzeralo, keď evidentne sama bola súčasťou problému. Tento pokyn vydala podľa svojich vlastných slov vtedajšia prednostka Jana Cibereová (SMER-SD) a zjavne sa nijako nezamýšľala nad tým, komu vlastne deleguje túto dôležitú úlohu. Až teraz je možné jasne identifikovať účelové zatajovanie týchto podvodov zo strany Kundrátovej, ktorá o nich vedela už vo februári 2019, ale prednostku informovala až o 2 mesiace neskôr. Snáď nepoviem nič prehnané ak tvrdím, že po prevalení tak vážnych podvodov a pochybení nemala čo Kundrátová hľadať na svojej pozícii už v apríli 2019, samozrejme zainteresované osoby vtedy netušili, že o celej kauze napíše rozsiahle reportáže Andrej Bán v Denníku N a že sa jej budem následne spolu s ním venovať ja sám.

Takto sme ešte v Novembri 2020 vyzývali vedúcu katastra, aby sama zo svojej pozície odišla.

Trvalo 2 roky, kým sme sa niekam dopracovali…

Dôvera voči polícii a prokuratúre v našom regióne príliš veľkú dôveru nepoberá. Presvedčili sa o tom aj poškodená v celej kauze p. Minkaničová, ktorá bola vypovedať u vyšetrovateľov v Košiciach spolu s p. Sisákovou. Už pri vstupe do miestnosti dostali prvú otázku k tejto kauze: „Prečo ste hovorili s Kaplanom?“ Určite ide o najpodstatnejší údaj pre celé vyšetrovanie, ale pre pánov policajtov z Košíc za nich odpoviem asi toľko, nuž preto, lebo Vaši kolegovia v Michalovciach sa ich snažili od podania trestného oznámenia odhovoriť. Chvalabohu posun sa konečne dostavil. Okrem prebiehajúceho vyšetrovania do celej kauzy výrazne zasiahla aj nová prednostka okresného úradu v Michalovciach Jana Margová, ktorá si dala tú námahu a vypočula si hneď niekoľko zamestnancov katastra, ktorý prišli s touto kauzou do priameho styku. Predpokladám, že aj na základe toho následne podala podnet na Generálnu prokuratúru SR, ktorý sa týkal aj vedúcej katastra Kundrátovej. Pre poškodených však boj o svoje vlastné pozemky neskončil. V mnohých prípadoch už majetok od S. Jakubča prešiel na iných vlastníkov, ktorí boli samozrejme tiež určitým spôsobom podvedení. Mnohí pôvodní vlastníci podľa vlastných slov nebudú mať dostatok financií a energie na ďalšie právne bitky, ktoré so sebou prinášajú aj náklady na právne zastúpenie a pod. Niektorí už rezignovali, je však našou povinnosťou a úlohou štátu pomôcť im. Ja budem s určitosťou aj naďalej vývoj okolo katastra v Michalovciach sledovať a dokonca musím konštatovať, že schéma týchto podvodov je pravdepodobne používaná aj v iných regiónoch, pretože ma kontaktovalo niekoľko ľudí s podobným príbehom, naposledy z okresu Snina.

Diskusia o podvodoch na katastri v Zemplínskom dialógu. zľava: Milan Kaplan, Mária Sisáková, Andrej Bán, Marek Boka – moderátor

Na záver chcem vysloviť poďakovanie a uznanie pani Sisákovej, ktorá mala silu tomuto ako prvá vzdorovať, zamestnancom katastra za vytrvalosť, že to nevzdali ani po nátlaku a perzekúciách a samozrejme Andrejovi Bánovi bez pomoci ktorého by sme s určitosťou s touto kauzou nepohli.

Teraz najčítanejšie

Milan Kaplan

Občiansky aktivista, predseda OZ Nové Michalovce, poslanec Košického samosprávneho kraja, poslanec zastupiteľstva mesta Michalovce