Denník N

Ako okradnúť štát tunelovaním slovenského športu – Blog #10

Tento blog sa bude skladať z dvoch častí. Prvá časť je fiktívna, kde budem ilustrovať, ako by sa dali značné financie presúvať zo štátnej kasy do súkromných rúk mimo štátneho dohľadu, a to bez akejkoľvek asistencie úradníkov z ministerstva školstva.

Druhá časť je reálna, opierajúca sa o pravdivé udalosti z prostredia Slovenskej Volejbalovej Federácie.

Na záver si môže spraviť názor každý z vás sám.

Časť 1. (teória)

Vráťme sa v nej trochu do minulosti. Prichádza zákon o športe, ktorý nastavuje aj pravidlá pre kontrolu tokov financií a hlavne zmenu spôsobu voľby vrcholných predstaviteľov jednotlivých športových zväzov. Staré štruktúry sa narušia a komfort zabezpečený slabou kontrolou nad osobami rozhodujúcimi o peniazoch sa postupne stráca.

Predsa len sa ale nájde spôsob, akým takúto situáciu otočiť v prospech starého režimu. Dôležité sú štyri veci.

 1. Podpísať exkluzívnu zmluvu s firmou, ktorá je ochotná zúčastniť sa tejto schémy a prijímať platby zo štátom dotovanej športovej federácie alebo zväzu. Ideálne treba takú firmu, ktorá bude poskytovať služby a nie tovar, keďže to sa bude kontrolovať ťažšie, než obchod s tovarom. Toto treba logicky zabezpečiť bez verejnej súťaže a bez schvaľovania ďalšími orgánmi, akým je napr. správna rada. Na také niečo stačí jeden podpis odchádzajúceho riaditeľa alebo prezidenta, či generálneho manažéra, alebo osoby na podobnej pozícii. Verejná súťaž by mohla takto nastavenú schému zničiť v zárodku.
 1. Zabezpečiť, aby najvrchnejšia osoba v rámci inštitúcie bola ochotná túto firmu chrániť a obhajovať zubami nechtami, aby sa tok financií nemohol nikdy a za žiadnych okolností zastaviť.
 1. Založiť a obsadiť firmu (vlastnenú zväzom alebo federáciou) na terciálny tok peňazí. Tieto transakcie slúžia na aktivity, ktoré nemôžu byť vykonávané priamo medzi zväzom a marketingovou spoločnosťou, pre účely DPH.
 1. Okrem štátnych peňazí z ministerstva školstva máte možnosť prijímať financie aj od iných inštitúcií. Ideálne, ak sa vám podarí získať sekundárne zdroje napr. zo štátnej stávkovej spoločnosti alebo iných inštitúcií, ktoré budú platiť napr. za reklamné plochy priamo exkluzívnej marketingovej firme, pričom tá bude celý objem peňazí ovládať mimo dosahu kontrolných orgánov zväzu a bez transparentného zverejňovania.

Táto časť bola síce o niečo komplikovanejšia, ale po prečítaní 2. časti sa celá schéma ujasní.

Časť 2. (prax)

Som členom Správnej rady SVF od roku 2018. Mnou opísaná realita pochádza z početných a dlhých zasadaní Správnej rady, zo správ hlavnej kontrolórky SVF, prípadne správy bývalej hlavnej kontrolórky na min. školstva p. Fisterovej. Hlasovania a aj komunikácia zo stretnutí Správnej rady sú dohľadateľné na zvukových nahrávkach každej jednej Správnej rady. Tam, kde to bolo nevyhnutné, som použil priamo svedectvá členov Správnej rady.

 1. Pred tým, než som bol zvolený do Správnej rady SVF, som kandidoval aj na pozíciu prezidenta SVF, ale neúspešne. Už vtedy počas volieb do orgánov sa šuškalo o tom, že odchádzajúci prezident Halanda podpísal exkluzívnu marketingovú a reklamnú zmluvu s firmou Media Fresh s.r.o.. Zmluvu vtedajšie vedenie najprv utajovalo, ale neskôr sme sa k nej dostali. V nej sľubovali 300 tisíc eur ročne pre SVF. Firma vznikla v 2015-tom premenovaním inej spoločnosti. Tržby boli v tom čase iba okolo
  140 000,- €, ale po štyroch rokoch sú už 1 894 000,- €, takže firma zjavne mala celkom dobrý plán, ako zvýšiť svoj obrat. Avšak schéma spolupráce SVF s firmou Media Fresh nebola iba jednosmerná, teda, že oni majú exkluzivitu a SVF za to dostane 300 000,- € ročne. SVF si zároveň objednávala rôzne služby od firmy Media Fresh… O tom, čo sa objednávalo, rozhodovala iba jedna osoba. Takže platby chodili aj od SVF do firmy Media Fresh a naspäť. Čo znamená, že čistých plus tristotisíc eur pre SVF záviselo od toho, koľko „služieb“ si SVF objednalo od spomínanej firmy.
 1. Tržby spoločnosti Media Fresh s.r.o. síce raketovo stúpali, ale i tak si neplnila svoje povinnosti načas a porušila zmluvu voči SVF, čo umožnilo Správnej rade túto exkluzívnu zmluvu vypovedať (firma neplatila to, čo sľúbila, a to už dávno pred Covidom). Napriek skalnej obhajobe spoločnosti Media Fresh prezidentom SVF jej Správna rada jednohlasne ôsmimi prítomnými členmi vypovedala zmluvu. Zmluva sa však v skutočnosti nikdy nevypovedala, keďže prezident SVF ju síce odoslal, ale nepodpísanú, ako sám povedal na záznam. Takže zmluva naďalej funguje, a to aj napriek nedoplatkom.
  PS: SVF si za objednané služby od firmy Media Fresh platí poctivo. Novinka: Firma Media Fresh s. r. o. je zrušená od 25.6.2021.
 1. Slovenská Volejbalová Federácia ako občianske združenie vlastní s.r.o. s názvom SLOVAK VOLLEYMANAGEMENT s.r.o.. V minulosti bola existencia tejto firmy odôvodnená tým, že je potrebná na prijímanie platieb z transferov. Toto už nie je aktuálne, keďže platby musia chodiť priamo na účet Federácie. Teraz sa táto firma využíva na objednávanie a platenie marketingových služieb. Na tom by nebolo nič podozrivé, pokiaľ by boli dodržiavané zmluvné podmienky zo strany marketingovej firmy Media Fresh s.r.o.. Momentálny stav bol taký, že spoločnosť Media Fresh meškala s platbami SVF, ale SVF si na oplátku poctivo platila za objednané služby (zoznam platieb a súm pravidelne pripomínala naša kontrolórka na Správnej rade). Taktiež bolo podozrivé, keď SVF prijímala platby vo forme tovarov a služieb. Tieto transakcie prebiehali mimo dosahu kontroly Správnej rady SVF. Štatutárom tejto firmy je už dlhoročný funkcionár Federácie Tomáš Singer, ktorého aktivity sme spomínali v minulých blogoch.
 1. Nemáme informáciu, kto všetko sponzoroval slovenský volejbal. Poznáme len niektoré spoločnosti. Napr. spoločnosť Tipos prispieva ročne sumou 150 000,- € priamo na účet SVF, mimo rúk marketingovej spoločnosti.
  Ale na webe Tiposu sa nedá dočítať, či neboli uskutočnené aj ďalšie platby. Tipos spominám preto, lebo boli medializované informácie o zadržaní ich najvyšších predstaviteľov, čo samozrejme v súvislosti s vyššie uvedeným vyvoláva otázky.

Ta3.com – Kukláči zasiahli v sídle spoločnosti Tipos, zadržali jej šéfa

Prečo mám takú nedôveru? Stačí si pozrieť krátku históriu obratu marketingovej spoločnosti Media Fresh s.r.o.. Pod terajším štatutárom p. Osvaldom (od 07.07.2016) spoločnosť existovala niečo vyše roka, vznikla premenovaním inej spoločnosti a mala ročný obrat cca 293 000,- € v roku 2016. V roku 2019 je obrat spoločnosti cca 1 894 000,- €. Tak prečo táto spoločnosť dlhodobo mešká s platbami a dlží federácii? A hlavne sa mi nepozdáva tento raketový nástup firmy, ktorá je v marketingovej a reklamnej sfére úplne neznáma. Samozrejme až na úctyhodných 177 likeov na facebooku (stav ku 19.07.2021). Tí, ktorí sa v tom vyznajú vedia, na čo narážam. Keďže bola firma nedávno zrušená, zisťujem aktuálne podlžnosti.

V čase, keď som písal toto porovnanie fikcie a reality a snažil sa poukázať na to, ako fungujú netransparentné a podozrivé finančné transakcie v SVF, prišla čerešnička na torte v podobe prenájmu nových priestorov pre SVF. Prenájom priestorov už v dnešnej dobe síce nie je jadrová fyzika, ale ak niekto veľmi chce, dokáže „zabodovať“ aj v tejto oblasti…

Luxusné priestory pre zadlženú SVF

Aktuálne už bývalý prezident SVF Martin Kraščenič (už vtedy dlhodobo mimo územia SR) poveril Adrianu Marčekovú, členku Správnej rady SVF, aby našla nové priestory pre SVF. Dôvody na sťahovanie boli opodstatnené, ale ponuky už nie. Sme v čase koronakrízy a ponuky, ktoré boli predostreté Správnej rade stáli od 5300,- € do 7900,- € mesačne za priestory o veľkosti od 300 do 400m2. Správna rada tesne odhlasovala hlasmi 5 ku 4 (Hlasovanie tu) prenájom v budove TOWER 5 na Národnom futbalovom štadióne za sumu 6500,- € mesačne vr. DPH, čo je cca 78 000,- € ročne. Nie som realitný expert, ale na internete mi kolega našiel porovnateľné priestory za tretinu. Tento návrh bol ale ignorovaný. Veď peňazí asi dostávame od štátu dosť a dlh máme voči CEVu iba 250 000,- €, tak prečo nie.

(Kompletná ponuka priestorov tu, obrázok treba stiahnuť a zvačšiť)

Teraz si predstavme, že takýto neefektívny prenájom je úplne legálny. Federácia nemá povinnosť o takéto priestory súťažiť. V časoch, dovolím si povedať rekordného množstva voľných kancelárskych priestorov, sa SVF podaril takýto „úlovok“.

Teraz si predstavme, že by sa prostredníctvom obyčajného prenájmu mohli odlievať peniaze zo štátu smerom k „vyvoleným“. Majiteľ nehnuteľnosti napríklad mesačne odovzdá poďakovanie alebo sa nájde iný spôsob.

Športové federácie majú neporovnateľne menej kontroly, než majú obce alebo mestské časti (aj tie s menšími rozpočtami).

„Neexistujúca“ štátna kontrola to síce umožňuje, ale našťastie tu máme novú pani kontrolórku.

Nová kontrolórka športu

Tesne po zvolení novej kontrolórky športu som si vypočul tlačovku aj so štátnym tajomníkom.

Z výstupov som bol pôvodne sklamaný. Obaja uznali, že je málo ľudí na to, čo všetko treba kontrolovať a že personálne navýšenie sa nedá zrealizovať. Zaklincovali to tým, že veď sa bude kontrolovať menej. Vypočujte si odpoveď na otázku novinára (Youtube link).

Dlho som nechápal, ako sa obaja, čo poznajú ekonomické zlo páchané na športových federáciách, voči tomu môžu stavať tak pasívne. Až neskôr mi to konečne došlo! Oni to určite len hrali. Museli. Veď by nepovedali nepriateľovi vopred, že „dávajte si pozor, kontrola bude a tentokrát aj s následkami“. Aspoň teda stále dúfam, že to bolo divadlo v tom najpozitívnejšom zmysle.

Odvolanie prezidenta SVF a nové voľby SVF:

Minulý mesiac bola pracovná konferencia SVF. Delegáti SVF už toho mali zjavne tak plné zuby, že odvolali prezidenta SVF Martina Kraščeniča, zároveň vymenili Adrianu Marčekovú a poverili dočasným riadeným SVF Štefana Hanka. Zároveň zamietli zmenu sídla SVF, čím skomplikovali presun do nových, drahých a luxusných priestorov.  Držím palce, aby sa podarilo nakoniec nájsť efektívnejší prenájom. Aj kvôli takýmto udalostiam je dôležité, aby budúci prezident SVF ukázal schopnosť a odhodlanie podpisovať veci, ktoré sú nie len zákonné ale zároveň aj potrebné, efektívne a správne. Máme troch kandidátov a keďže napriek aktuálnemu stavu a dlhodobému nepriaznivému vývoju slovenského volejbalu stále vidím možnosť na zlepšenie, jedným z kandidátov som opäť ja… O tom v ďalšom blogu, onedlho.

Predošlé blogy zo série nájdete tu:
1. – Prečo je slovenské volejbalové hnutie v depresii
2. – Stav slovenského volejbalu v minulosti a dnes
3. – Voľby prezidenta SVF podľa nových pravidiel zákona o športe
4. – Správna rada, ktorá nespravuje
5. – Ako by mal prezident fungovať
6. – Hurááá na majstrovstvá Európy
7. – Predvianočný volejbalový odpočet
8. – Nová nádej pre slovenský volejbal
9. – Plán pre šport v čase koronakrízy a po nej

Teraz najčítanejšie

Igor Prieložný

PaedDr. Igor Prieložný (nar. 1957)

vdovec, otec troch detí, dvojnásobný olympionik, úspešný účastník majstrovstiev Európy, Sveta a Svetového pohára ako hráč a tréner a majster Európy v plážovom volejbale ako tréner mužského plážového tímu.

Od roku 2017 člen správnej rady Slovenskej Volejbalovej Federácie pre vrcholový šport.

Tento blog spravuje Igor Prieložný.