Denník N

Peniaze v alobale vystriedal lobizmus Richarda Sulíka. Nielen úplatkárstvo ale aj kupčenie s politickým vplyvom je korupcia.

Vyhlásenie ZDS k projektu Novej teplárne v Prievidzi a reakcia na ministra Sulíka a predsedu predstavenstva Prievidzskej teplárenskej, ktoré uverejnil Denník N vo svojom spravodajstve (TU). Robím tak zverejnením mailového rozhovoru, ktorý so mnou vykonal redaktor Ján Kováč (ktorý však Denník N nikdy neuverejnil) a následným komentárom k vyhláseniam predstaviteľov MH SR a PTH.


Minister Sulík vo februári informoval, že ste mu napísali, že už prestanete dávať „nezmyselné podnety, ktoré stovkám stavebníkov komplikujú život“. Podľa Sulíka ste mu doslova napísali, že „vzhľadom na masívnu mediálnu antikampaň sa do správnych konaní zapájať nebudeme, čo bude vylučovať naše aktivity ako účelové a šikanózne“.

Mail, ktorý som zaslal ministrovi Sulíkovi (aj s jeho odpoveďou) Vám zasielam v prílohe (tu); môžete ho zverejniť, nech si verejnosť sama urobí názor na udalosti. Ja sa nemôžem vyjadriť za ministra Sulíka ako on vnímal môj mail, môžem Vám len ozrejmiť, čo som ním sledoval. V situácii, keď prebieha najväčšia protikorupčná očista Slovenskej spoločnosti minister verejne prezentoval svoje podozrenia, že by som mal byť skorumpovaný aj ja. Ako som informoval médiá ešte minulý rok, v princípe som jeho aktivitu vítal, lebo definitívne oddelí zrno od pliev – aj keď sa rozhodne nemôžem stotožniť s formou a spôsobom, ktorý si minister Sulík zvolil. Mojim záujmom teda bolo, aby si polícia kľudne splnila svoju úlohu tieto podozrenia prešetriť, snažil som sa mu teda diplomatickým jazykom naznačiť, že nemienim sa zúčastňovať ani jeho politických hier a nechcem, aby dochádzalo k ovplyvňovaniu polície mediálnymi výstupmi v tejto veci. Rozhodne nešlo o žiaden záväzok ani o dohodu; s ministrom Sulíkom som nikdy žiadnym spôsobom neprišiel do kontaktu. Prečo sa vyjadroval spôsobom akým sa vyjadroval sa musíte pýtať jeho.

 

Prečo ste potom podali podnet v rámci spomínaného procesu EIA? 

Lebo ako občan Slovenska a Európy mám právo ovplyvňovať veci verejné a chcem, aby sa Slovensko transformovalo z montážnej dielne na zelenú inovatívnu ekonomiku; možno dokonca lídra v tejto oblasti. Predpoklady na to Slovensko rozhodne má. Využívam na to legitímne a legálne prostriedky procesov posudzovania vplyvov na životné prostredie. Nikdy som inak nekonal. A som si dostatočne istý svojou čestnosťou a integritou, že sa žiadneho vyšetrovania báť nemusím a som si ako ekologický aktivista dostatočne vedomý svojich kvalít na to, aby som vedel, že svojou troškou môžem prispieť aj ja.

 

Utlmili ste vôbec Vaše aktivity v reakcii na Sulíka alebo nie?

Samozrejme, taký závažný počin ako bolo verejné obvinenie aktivistu ministrom vlády nemohlo ostať bez reakcie nielen mňa; nič také sa ešte v Európe nestalo, deje sa to len v autokratických režimoch. Minister Sulík tak spôsobil istým spôsobom celospoločenský šok, a na ten som musel reagovať aj ja. Musel som nájsť spôsob, ako pokračovať v činnosti a súčasne nepôsobiť tak, aby to bolo možné vyhodnotiť ako ovplyvňovanie polície. Volil som spôsob zdržanlivosti, kedy sme sa konaní síce zúčastňovali, ale nevyjadrovali sme sa pokiaľ sme neboli priamo vyzvaní. Dokonca aj úrady sa niekoľko týždňov po tlačovke ministra Sulíka báli vydávať rozhodnutia; paradoxne začali oveľa viac našim odvolaniam vyhovievať a rozhodnutia rušiť. Je nutné skonštatovať, že všetkým podnikateľom, ktorý sa k ministrovi Sulíkovi postavili na tlačovke následne úrady ich povolenia zrušili, čím sa potvrdilo, že obvinenia ministra Sulíka od počiatku stoja na vode. [prečítajte si v tejto súvislosti aj moje predchádzajúce blogy tutu – poznámka M. Slávika]

 

Súvisí Váš podnet k teplárenskému zdroju s tým, že polícia odmietla Sulíkovo trestné oznámenie? 

O tom, že polícia trestné oznámenia ministra Sulíka odmietla sa dozvedám až  teraz od Vás; nemám takú vedomosť a nemôžem ju preto ani potvrdiť. Avšak vôbec ma to neprekvapuje, lebo nič iné som ani nečakal a som rád, že sa konečne raz pre vždy tieto diskusie uzavreli. Ak totiž polícia odmietla trestné oznámenie ministra protikorupčnej vlády, mám za to, že je táto otázka raz navždy vyriešená. Polícia totiž nikdy voči mne alebo môjmu združeniu nevzniesla obvinenie. Ak teda skutočne polícia trestné oznámenie ministra Sulíka odmietla, tak už nikto nikdy nemôže tvrdiť, že Občan Slávik je skorumpovaný a to je to najdôležitejšie, čo si treba z tejto kauzy odniesť. Môžeme sa teda všetci sústrediť na skutočné problémy Slovenska a tým je jeho zelená obnova a to je aj dôvod, pre ktorý sme sa vyjadrili v danom prípade..

 

Mimochodom, to čo som napísal ministrovi Sulíkovi som aj splnil – oveľa viac sa venujem napríklad blogovaniu a iným formám osvety a vzdelávania – konkrétne na blogu Denníka N. Taktiež v oveľa väčšej miere registrujem záujem verejnosti o tieto otázky, kedy sa na mňa obracajú s tým, aby som im vysvetlil ako veci fungujú a ako sa aj oni môžu zapojiť do posudzovania. V blogoch sa napríklad venujem podrobnejšie aj obvineniam ministra Sulíka ale aj komentovaniu súčasných spoločenských otázok.

 

V podnete požadujete napríklad zelené strechy alebo umelecké diela. Prečo je podľa Vás dôležité, aby ich mal teplárenský zdroj?

Spaľovňa v Kodani má strechu vyriešenú ako lyžiarsku zjazdovku; spaľovňa vo Viedni má zase zelené strechy a fasády, dokonca sú v rámci budovy zasadené stromy, ktoré doslova vyrastajú z viedenskej spaľovne. Spoločnosť Ewia zase v Šali plánuje spaľovňu, ktorá má byť tiež zelenou budovou. Pokladám za vec spravodlivosti a spravodlivej transformácie regiónov, aby ťažko skúšaný región Hornej Nitry mal aj taký zdanlivý luxus, ako je zelená budova teplárenského zdroja; ak totiž doteraz Prievidza na hnedé uhlie trpela, tak si Prievidza zaslúži, aby sa investovali prostriedky, do zelených opatrení, ktoré jej to nielen vynahradia ale majú nesporné ekologické benefity.

 

Ďalším dôvodom bola protikorupčná snaha mňa aj môjho združenia. Hornonitrianske bane sa v minulosti stali známe tým, že jeden z ich údajných vlastníkov nosil vraj úplatky v alobale. Zdá sa, že Hornonitrianske bane na to celkom nezabudli, lebo ma kontaktoval predseda predstavenstva PTH, ktorý sa predstavil, že zastupuje Hornonitrianske bane, ktorý sa mi vyhrážal, že ak nestiahnem svoje vyjadrenie tak to bude riešiť s ministrom Sulíkom. A to považujem za neprijateľné – ak by to bola pravda, tak minister Sulík sa zúčastňuje politickej korupcie, ktorá možno nie je korupciou v zmysle Trestného zákona (úplatkárstvo) ale je korupciou v zmysle štandardov OECD – teda kupčenie so svojim vplyvom. Zdá sa, že v Hornonitrianskych baniach pochopili aktivitu ministra Sulíka ako ponuku na mocenský vplyv na zastrašenie nepohodlného aktivistu. Nemusí to nič znamenať, ale premiér Izraela čelí najmasívnejšej kriminálnej afére spočívajúcej v tom, že vymieňal svoj politický vplyv za pomoc konkrétnym firmám.

Všetky tieto veci som uviedol aj vo svojich pripomienkach v procese EIA, ktoré tiež môžete zverejniť; malo by to byť zverejnené aj na enviroportáli. Keďže sa týmto otázka venujem systematicky, môžem prispieť informáciami a inšpiráciami z celej Európy.

 

Príloha: Vyjadrenia ZDS k projektu novej teplárne v Prievidzi uplatnené v procese EIA

Príloha: Mail ministrovi Sulíkovi

Príloha: Mailový rozhovor s redaktorom Denníka N, ktorý v Denníku N nevyšiel


Reakcia na vyjadrenie štátneho tajomníka MH SR, ktorý sa pre Denník N vyjadril nasledovne: „Pán Slávik je evidentne nepoučiteľný. Rozhodol sa, že peniaze a jeho vlastné záujmy sú mu prednejšie pred rozvojom Slovenska. My ako ministerstvo hospodárstva sa vždy budeme zastávať podnikateľov a ich investičných aktivít a budeme sa usilovať, aby sme takéto nezmyselné pripomienky zastavili. Obzvlášť je to nebezpečné v prípadoch, keď je v hre energetická bezpečnosť a dodávky energií, ako je to v prípade hornej Nitry.

Možno to politikov z SaS a ich podporovateľov (ako je – zdá sa – aj redaktor Ján Kováč) prekvapí, ale Slovensko je podľa Ústavy demokratická a slobodná krajina, kde si každý môže myslieť, čo chce a môže konať čo chce, ak tým neporušuje zákony. Myslím, že to je aj ústredné motto strany SaS – teda pokiaľ niekto neskríži ich vlastné mocenské a politické záujmy, vtedy musí ísť sloboda aj solidarita bokom a všetci sa musia podriadiť záujmom a názorom Richarda Sulíka. Ja si to teda nemyslím. Prirodzene, že ZDS uprednostňuje vlastné záujmy a záujmy verejnosti a životného prostredia pred záujmami Richarda Sulíka, developerov, stavebníkov a ich neprimeraných ziskov na úkor životného prostredia. Neviem, čo je na tom také prekvapujúce. Azda to, že Richard Sulík sa videl ako nový vodca krajiny a istý Občan Slávik si trúfol sa mu nepodvoliť a to on nemá rád, veď si dovolil zosadiť aj premiéra (môj blog na túto tému tu).

Skutočnosť, že ZDS ako ekologické združenie presadzuje a za vlastné má záujmy odlišné od záujmov podnikateľov, či záujmov štátu resp. jeho súčasnej politickej reprezentácie ešte neznamená, že ZDS má záujem a úmysel škodiť či v inom smere konať zlovoľne. Má proste len iný záujem, ktorý nie je nutne zhodný so záujmom podnikateľovalebo politickej reprezentácie a legálne a legitímne ho presadzuje. Diskreditačná antikampaň ministra Sulíka s účasťou podnikateľov ako aj následná reakcia ministra životného prostredia jednoznačne preukazuje, že súčasné záujmy politickej reprezentácie nevyvážene uprednostňujú hospodárske a podnikateľské záujmy investorov a developerov, pričom minister životného prostredia v tomto smere abdikoval na ochrane občianskej spoločnosti ako aj verejných záujmov životného prostredia; ba sa zapredal fungovaniu v rámci existujúcej politickej reprezentácie štátu – zameriava sa na chránené územia a národné parky a ochranu lojálnych aktivistov, pričom procesy EIA necháva napospas len tak ako aj zastrešenie nezávislých občianskych združení, ktoré nemajú záujem sa organizovať v jeho Komore neziskového sektora... To súčasne vytvára tlak na občiansku spoločnosť, aby bola odolnejšia a odvážnejšia a o to viac sa spoliehala na právne nástroje riešenia kolízie rôznorodých záujmov spoločnosti ako aj právnických či fyzických osôb, ale tiež ju to vystavuje riziku typickému skôr pre autokratické režimy. Taktiež je možné konštatovať zhoršenie stavu od prijatia novely účinnej od roku 2015, ktorá ukotvila postavenie verejnosti ako účastníkov konania, čo svedčí o tom, že zákon sa uplatňuje v rozpore s jeho cieľmi a účelom a toto je chronický stav. ZDS túto vyzvu prijalo, aj keď Ján Budaj na to abdikoval.


Reakcia na tvrdenia šéfa Prievidzského tepelného hospodárstva a zástupcu baníkov Rastislava Januščáka, ktorý vo vyjadrení pre Denník N považuje Slávikove námietky za šikanózne a nezmyselné. Vraví, že Slávik mal možnosť vyjadrovať sa k projektu na verejných stretnutiach, a tú nevyužil.

Dňa 22.06.2021 ma kontaktoval z mobilného telefónneho čísla +421 918 777 030 pán, ktorý sa predstavil ako ing. Januščák z hornonitrianskych baní. Spôsob komunikácie pána bol značne arogantný; obsah telefonátu bol, že nerozumie dôvodu, prečo sa nejaké združenie z Bratislavy hlási do tohto projektu a že naše konanie považuje za šikanózne bez toho, aby špecifikoval v čom. Na moju otázku, prečo to tak vníma, bolo odpoveďou, že nerozumie dôvodom, ktoré nás vedú k našej aktivite. Taktiež sa domáhal „okamžitého stretnutia, ktorými by naše pripomienky boli okamžite vyriešené“. Na tento som odpovedal, že takto to nefunguje, vysvetlil som pánovi, že my sa rozprávame len s tými, kto sa rozpráva slušne s nami a tiež, že ak tvrdí, že sme údajne šikanózny, musí to dokázať; tiež som ho informoval že my sa bavíme len v zmysle zákona a len o tom, akými spôsobmi každý navrhovateľ reflektuje oprávnené záujmy a požiadavky verejnosti. Pán taktiež tvrdil, že zajtra (na druhý deň), pôjde za ministrom hospodárstva a budeme to riešiť s ním. Na to som mu odpovedal, že neviem, či by som takéto pozvanie prijal vzhľadom na snahu misnistra Sulíka kriminalizovať našu činnosť. Pán teda povedal, že očakáva od nás maximálnu súčinnosť lebo ak nie, potom to bude riešiť ináč. Na moju protiotázku, či sa mi vyhráža odpovedal, že nie len že sa vyjadrí pred úradom vhodným spôsobom; súčasne spomenul, že predmetný projekt je vraj vo verejnom záujme. Ja som protireagoval, že čo to má byť aký dôvod, či z dôvodu verejného záujmu sa má verejnosť zastrašovať a apriori podriaďovať mocenským záujmom v údajnom verejnom záujme. Pán reagoval, že o tom už bolo vraj päť stretnutí v regiónoch, prečo sme sa ich nezúčastnili. Odpovedal som mu, že sme využili možnosť v zmysle legislatívy vstúpiť do procesu EIA. Následne sme ďaľšiu komunikáciu ukončili. Takýto spôsob komunikácie dôrazne a rozhodne odmietame; ako aj mocenské zásahy politikov. Prvé pripomienky sme zaslali dva dni po zverejnení oznámenia o začatí procesu EIA, takže nie je zrejmé, aké stretnutia má p. Januščák na mysli, celkom zjavne sa z objektívnych dôvodov nemohli uskutočniť tak, ako on tvrdí.

ZDS považuje spôsob komunikácie za nátlakový a arogantný naznačujúci mocenské prepojenie s predstaviteľmi verejnej moci. Takýto spôsob komunikácie odmietame; ako aj skryté vyhrážanie sa a nátlak. Po kontrole enviroportálu (https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/novy-zdroj-tepla-pre-system-centralneho-zasobovania-teplom-mesta-priev), v ktorom Ing. Januščák vystupuje ako predseda predstavenstva navrhovateľa, ale firmy Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s.; kde zisťovacie konanie začalo len 21.06.2021 a teda verejné prerokovania predmetného zámeru ešte prebehnúť nemohli; pán zrejme odkazoval na iné verejné prerokovania iných zámerov.

V tejto súvislosti upozorňujeme na Odporúčania OECD o integrite verejného sektora (tu), ktorý považuje akékoľvek kupčenie s politickým vplyvom za korupciu a neželaný jav a vo všeobecnosti brzdu a prekážku rozvoja demokratickej spoločnosti, právneho štátu a celkového spoločenského aj ekonomického rozvoja. Premiér Izraela za niečo také dokonca čelí najväčšiemu korupčnému kriminálnemu procesu novodobých dejín Izraela (tutu).

Hornonitrianske bane si možno zvykli na to, že za peniaze v alobale si možno získať priazeň politikov (séria článkov Denníka N na túto tému: tu); zarážajúce však je, že takéto praktiky neskončili ani s novou reformnou a údajne protikorupčnou vládou.

 


 

Teraz najčítanejšie

Marcel Slávik

Občiansky aktivista, predseda Združenia domových samospráv a dlhoročný bojovník za lepší život v mestách aj na vidieku, ochranca prírody. Marcel Slávik sa narodil na Myjave, žije v Bratislave, v Senici a v Sobotišti, ktoré mu prirástli k srdcu a je tu doma. Má tu rodinu, priateľov a rád tu trávi svoj čas športom ale aj kultúrou. Študoval na Fakulte matematiky fyziky a informatiky Univerzity Komenského, fakulte podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity, Stredoeurópskej vysokej škole v Skalici v odbore ochrane životného prostredia a tvorbe krajiny. Teraz študuje právo na Univerzite Komenského. V profesionálnom živote bol manažérom slovenských firiem, úspešne riadil viacero zaujímavých projektov z oblasti infraštruktúry, informačných technológií, dopravy a energetiky. V roku 2006 spoluzakladal Združenie domových samospráv, ktorého je dlhoročným predsedom. Z tejto pozície sa dlhodobo zasadzuje o transparentnosť a zákonnosť rozhodovacích procesov a realizuje mnohé zaujímavé projekty a nápady skavlitňujúce život v meste. Bojuje za práva verejnosti vo verejnom priestore.