Denník N

O čerstvém mléku a o žemlofce …

Večer, po tem co mi Luboš čerstvé mléko a žemlofku na koštúfku donéseų,

f šenku na terasi, pri pivje a mukosolvaňe, ňim a s Marcinem sem sedzeų …

Ze zvjedavosci, že jakí má vztah k čerstvému mléku a k žemlofce, sem sa ho optaų.

A Luboš velice vinalézavo, dúfťipňe, teda po našem, po záhorácki, odpovidaų:

„Vúbec si nepamatam, kedi naposledi, a lesik vúbec ňekedi, sem mléko pių.

A žemlofku? …“, on je skutečňe vichírení kuchar, „Tú sem já ňikedi nelúbių,

mje sňí dicki chucí enem ten rum, f kerem sem hrozenka do žemlofki močių …“

O svojej duchaprítomnosci nás oboch, teda Marcina aj mja, ráz dva presvječių! (-:

Poznámka: mukoslovan = Stará myslivecká

28.07.2021

Jazyková korektúra: Andrea Danišová a Jana Ovečková z obce Smolinské.

Teraz najčítanejšie

Anton Žemlička

milovník kníh i hier so slovíčkami pred rokom a pol začal premýšľať nad (ču)desnými mu(d)rovačkami prvá knižka vyšla minulý rok v decembri a ďalej v nich pokračuje na sklonku všedných dní ...