Denník N

Dve kategórie.

Existuje skupina ľudí, ktorá je presvedčená, že požitím Sava môžeme vyliečiť rakovinu. V krajine, kde sa o pravde rozhoduje hlasovaním, alebo krikom z ulice, či sociálnych sietí, by mala mať táto skupina svoje politické zastúpenie, ktoré by zabránilo ich diskriminácii pri poskytovaní takejto zdravotnej starostlivosti. Ba čo viac, po diagnostike by mal byť každý občan svojim lekárom informovaný aj o tejto alternatívnej, respektíve efektívnej a cenovo dostupnej liečbe. Len tak možno zachovať právo na slobodné rozhodovanie.
Rovnako tak existuje skupina ľudí, ktorí sú presvedčení o plochosti Zeme. A kto by neveril sú na to aj verbálne dôkazy. V krajine, kde nemôžeme ľudí diskriminovať na základe ich slobodného názoru a prístupe k informáciám by mali žiaci základnej školy mať možnosť aj tejto interpretácie tvaru zemského telesa. V demokracii slovenského typu predsa musí byť ponúknutá aj táto možnosť, a nech si každý žiak vyberie podľa svojho vedomia a svedomia, aká forma glóbusu mu je bližšia. Rozhodne netreba znevýhodňovať prívržencov inej kategórie kozmologických predstáv pri vzdelávaní.
Ľudia by mali byť vždy najmä pravdivo informovaní. To znamená mali by sa zakázať médiá, kde vystupujú novinári pod svojim vlastným menom. Konkrétne osoby sú ľahko ovplyvniteľné a môžu pracovať pre kadekoho záujmy. Pravdivé sú hlavne anonymné články, len tie môžu prinášať objektívne informácie, a tak nevytvárať dve kategórie občanov – oklamaných a tých našich.
Každého názor je rovnocenný. Sme si tu predsa všetci rovní, o tom je demokracia. Názory by nemali mať rôznu váhu. I skladník ve šroubárne si múže přečíst Vergília v originále! Preto poprosíme vypustiť z jazyka slovenského slovo odborník. Navodzuje dojem, že tu existujú rôzne kategórie občanov – tí múdrejší a tí druhí, čo je neprípustné. V krajine bez kategórií má právo byť každý odborník na čokoľvek. Zaručuje to ústava!
A ešte niečo. Pri ženských toaletách sú často väčšie rady. Navrhujeme preto nedeliť záchody na mužské a ženské, pretože to vedie k zvýhodňovaniu mužov pri čakaní na potrebu. Sme snáď vyspelá civilizácia a nebudeme tu kategorizovať ľudí podľa pohlavia. Všetky záchody by mali byť univerzálne!

Teraz najčítanejšie