Denník N

Keby boli kvóty na prerozdelenie utečencov slovenskými obcami

Väčšina ministrov vnútra EÚ včera schválila kvóty na prerozdelenie 66 tisíc utečencov z Grécka a Talianska medzi členské štáty. Slovensko má prijať 802 z nich. Predseda vlády Robert Fico avizoval, že kvóty nebude rešpektovať. Aké sú tieto čísla v skutočnosti? Je to málo alebo veľa? Pozrite si, ako by vyzerali kvóty pre jednotlivé štáty EÚ, ak by sme ich premenili na slovenské obce s rovnakým alebo približným počtom obyvateľov.

Väčšina ministrov vnútra EÚ včera schválila kvóty na prerozdelenie 66 tisíc utečencov z Grécka a Talianska medzi členské štáty.  Slovensko má prijať 802 z nich. Predseda vlády Robert Fico avizoval, že kvóty nebude rešpektovať. Aké sú tieto čísla v skutočnosti? Je to málo alebo veľa? Ako geografovi mi to pri pohľade na mapu zobrazujúcu počet utečencov, ktorí by mali byť podľa kvót pridelení do jednotlivých štátov EÚ, nedalo. A vznikla mapa.

Pozrite si, ako by vyzerali kvóty pre jednotlivé štáty EÚ, ak by sme ich premenili na slovenské obce s rovnakým alebo približným počtom obyvateľov. Ak by k nám napokon počet utečencov určených pre Slovenskú republiku skutočne prišiel, bolo by ich toľko, ako je občanov Blhoviec. Ak ste o tejto obci ešte nepočuli, vedzte, že ju nájdete v okrese Rimavská Sobota. Nemecko, ktoré sa cez kvóty zaviazalo prijať najviac utečencov, by sa zväčšilo o jedny Malacky. Estónci sa môžu skutočne obávať, príde k nim Černochov.

mapaAk by boli všetci utečenci pridelení na Slovensko moslimovia a všetci by sa napokon usadili v Banskej Bystrici, tvorili by okolo 1 percenta obyvateľov tohto krajského mesta. Bolo by to približne o 6 percent menej, ako je moslimov vo Francúzsku – v štáte EÚ s ich najvyšším podielom (7,5%) na celkovom počte obyvateľov. Verím, že by si s tým moje rodné mesto nejako poradilo. O Slovensku a 802 utečencoch nemám žiadne pochybnosti.

V prípade, že by vám nestačila len mapa bez údajov, v tabuľke nájdete čísla, s ktorým som pri jej tvorbe pracoval. Údaje o počte obyvateľov v slovenských obciach pochádzajú z roku 2014.

 
Názov štátu           Počet utečencov        Obec                  Počet obyvateľov

Slovensko                  802                                   Blhovce                798

Česká republika       1591                                 Breza                     1604

Poľsko                        5082                                Sliač                       5015

Maďarsko                  1294                                 Vitanová               1297

Rumunsko                2475                                 Spišské Bystré     2484

Bulharsko                 852                                   Prašník                  854

Rakúsko                    1953                                 Dolné Saliby         1954

Nemecko                   17 036                             Malacky                 17 135

Francúzsko               12 962                             Šamorín                 13 028

Španielsko                8023                                Krupina                8010

Portugalsko              1642                                Tomášikovo         1645

Švédsko                     2397                                Zlatná na Ost.      2390

Fínsko                        1286                                Sokolovce             1289

Belgicko                     2448                               Široké                    2461

Holandsko                 3900                               Jelka                      3921

Litva                           416                                 Rovensko              416

Lotyšsko                    281                                 Nižná Voľa            281

Estónsko                   199                                 Černochov             199

Luxembursko           237                                 Dúbrava                 240

Slovinsko                   337                                Hrabovčík              337

Chorvátsko                568                                Mlynky                   568

 

* Oprava: V pôvodnej verzii mapy bola pri Francúzsku nesprávne uvedená Dunajská Streda. Za chybu sa ospravedlňujem.

 

Teraz najčítanejšie