Denník N

Proč majú záhoráci maué ruki a veliké hubi …

„Čovječe“, povidaų kamarád kamarádovi na Záhorí f šenku,

„ňekerí paščekári majú o nás prevelice zvláštňí mínku.

Prectav si, jeden múj známí z Blavi sa mja nedávno smrtelňe vážňe optaų,

lesik vim ´proč majú záhoráčki maųé prsa a veliké bradafki´.

Akorát sem rozkazovaų  po pivje a též aj dvje púlki …

a skúr než sem tú nečekanú mišlénku fstrebaų do hųavi,

ten paščekár sám sebje na vlastňí otásku aj otpovidaų:

´Že proto, lebo záhoráci majú maųé ruki a veliké hubi.´“

A kamarád sa ho na to optaų: „A jaks na to, prosim ťa, reagovaų?“

„Najračik bich mu za ti sprosté reči jednu po hubje daų,

ale šak sme dúhé roki známí, nebudeme sa pro šecko enem tak mųácit,

tak sem sa rozhodeų, že ho mosim ňejak, né ňejak, ale po záhorácki, prekabácit.

´Do cudzich bradavek ťa je ňic, tak ťi povim,

ale k prsám, … k prsám sa já fčil vijadrím …

Kukňi na ti moje obrofské jakože ´maųé ruki´,

šak sú ot porádnej roboti veliké jak také dvje ųopati!

A ti mi sceš povidat, že aj tá moja má maųé prsa?!´

Stavim sa, že už pri pomisleňí na ňe začaų sem sa brsat …“

29.07.2021

Jazyková korektúra: Andrea Danišová z obce Smolinské.

Teraz najčítanejšie

Anton Žemlička

milovník kníh i hier so slovíčkami pred rokom a pol začal premýšľať nad (ču)desnými mu(d)rovačkami prvá knižka vyšla minulý rok v decembri a ďalej v nich pokračuje na sklonku všedných dní ...