Denník N

Vďaka Erasmus+ stáži viem skĺbiť prácu, cestovanie a spoznávanie nových kultúr

SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu, pripravila sériu príbehov mladých študentov, ktorí sa rozhodli využiť letný čas na získavanie nových zručností v rámci zahraničných stáží. V letnom čítaní pokračujeme príbehom doktorandky v odbore biofyzika.

Zdroj: Archív V. Talafovej

Moje meno je Veronika Talafová. Som študentkou tretieho ročníka doktorandského štúdia na katedre Biofyziky, Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Svoje letné dni trávim v laboratóriách katedry Biomateriálov, na nemeckej univerzite v Bayreuthe. Už po tretíkrát absolvujem letnú stáž prostredníctvom programu Erasmus+ a stále viac som presvedčená, že je to najlepšie možne využitý čas v lete.

Počas vysokoškolského štúdia som absolvovala študijný pobyt a bola to najpríjemnejšia a v každom smere nezabudnuteľná príležitosť dostať sa na zahraničnú univerzitu s plnou podporou v každom smere. Vypĺňanie žiadostí a byrokracia pre študenta je minimálna, komunikácia na všetkých stranách je ústretová. Na väčšine univerzít existujú skupiny študentov, ktorí vytvárajú program pre zahraničných študentov, ako aj stážistov, a tým robia celý pobyt veľmi príjemným a aktívnym. Finančná podpora zabezpečuje minimálne náklady zo strany študenta alebo jeho rodiny.

Zdroj: Archív V. Talafovej

Preto som sa rozhodla, že chcem zažiť Erasmus+ program ešte raz. Doktorandské štúdium sa výrazne líši od bakalárskeho či magisterského štúdia. V mojom odbore študent venuje maximálny možný čas výskumu, a preto stáž je ideálnou voľbou, keďže poskytuje dostatok priestoru na prácu. Celosvetovo znepokojujúca situácia s ochorením COVID-19 ma neodradila, keďže viem, že každý štát sa snaží zabezpečiť maximálnu možnú ochranu ľudí. Nebolo to inak ani v Nemecku. Pre každú spolkovú republiku sa obmedzenia a nariadenia mierne líšia, ale všetko sa dá dopredu nájsť a prečítať na internetových stránkach. Hraničný priechod do Nemecka bol bez kontroly. Na samotnej univerzite, ako aj v areáli, je povinné nosiť ochrannú masku. Nie je však nutné pravidelné testovanie, ani očkovanie. Zároveň každý týždeň je na katedre určený čas a miesto, kedy sa dá pretestovať, ak má niekto záujem.

Zdroj: Archív V. Talafovej

Svoje dni počas týždňa trávim predovšetkým v laboratóriu alebo štúdiom literatúry. Na katedre sú taktiež týždenné semináre, kde študenti prezentujú svoje dosiahnuté výsledky, ako aj otvorené otázky a problémy s ktorými sa stretli. To mi poskytuje úžasný priestor počúvať, pýtať sa a diskutovať o rôznych témach a projektoch. Víkendy sú časom, kedy spoznávam nemeckú kultúru, prírodu, ako aj ľudí.

Pre mnohých je leto časom oddychu a dovoleniek, kedy sa produktivita v práci minimalizuje. Ja som však veľmi rada, že vďaka Erasmus+ stáži viem skĺbiť aj prácu, ale zároveň aj cestovanie a spoznávanie nových miest, ľudí a kultúr. Nádherným a vzácnym aspektom je aj skutočnosť, keď sa skupina skoro neznámych ľudí v zahraničí cíti istým spôsobom veľmi blízka a prepojená. Čas strávený v zahraničí je zaručene život meniaci.

Teraz najčítanejšie