Denník N

Ministerstvo školstva šikanuje rodičov

Prečo a kvôli čomu školy pýtajú od rodičov rodné čísla a doklad o dosiahnutom vzdelaní?

Zdroj fotografie: tvnoviny.sk

Ministerstvo školstva namiesto opatrení na skvalitnenie vzdelávania zaviedlo do škôl novú byrokraciu, vďaka ktorej chce nazerať rodinám takpovediac „až do hrnca“. V školách spustilo zber citlivých údajov o žiakoch a rodičoch, ktoré v nebývalej miere odhaľujú ich súkromie.

Ministerstvo zároveň nariadilo školám, aby všetky zozbierané informácie každý mesiac aktualizovali a zadávali do školských registrov, a to aj v prípade, ak v údajoch žiadna zmena nenastala. Očividne tento nezmysel nekonzultovalo so svojou „antibyrokratickou jednotkou,“ ktorú prednedávnom zriadilo za presne opačným účelom – aby sa zbytočná byrokracia zo škôl odstránila.

Účel zberu dát nie je známy

Ministerstvo ani rodičom a ani učiteľom nezdôvodnilo, na čo tieto citlivé údaje potrebuje. V metodickom pokyne, ktoré začiatkom školského roka adresovalo školám, namiesto vysvetlenia uviedlo: „Cieľom poskytovania údajov je získavať aktuálne a spoľahlivé údaje o deťoch, žiakoch a poslucháčoch za celú Slovenskú republiku.“ To však nie je zdôvodnenie. Nie je ním ani strohé konštatovanie, že „Rezortný informačný systém (RIS) umožní ministerstvu školstva kombinovať prijímané informácie z rôznych školských informačných systémov a zmysluplne ich spracovať,“ ako sa uvádza v sprievodných materiáloch k novele školského zákona.

Možno iba  predpokladať, že zozbierané údaje bude ministerstvo školstva využívať prostredníctvom svojej „analytickej jednotky“ a ďalších organizácií na rôzne štatistické zisťovania, analýzy, dolaďovanie testovacích nástrojov a na interpretáciu zistení z rôznych meraní. Samotné údaje však učiteľom vyučovací proces nijako neuľahčia a ani im neposlúžia na jeho skvalitnenie.

Obavy zo zneužitia osobných údajov

Keďže skúseností so „zmysluplnou“ prácou ministerstva školstva majú ľudia na Slovensku viac než dosť, nemožno sa čudovať rodičom a školám, že sa voči novým povinnostiam ohradili. „Mali sme už rodičovské združenie, kde nám väčšina rodičov jednoznačne povedala, že nám osobné údaje o sebe neposkytnú, lebo na to nevidia dôvod,“ povedal riaditeľ Základnej školy s materskou školou J. M. Hurbana v Beckove. Údaje za školu chce preto odoslať do systému bez osobných dát rodičov. „Uvidíme, ako systém zareaguje. Vlani s tým problém nebol,“ povedal riaditeľ.

Vlani zadávanie týchto údajov do centrálneho registra skutočne povinné nebolo. V tomto školskom roku však došlo k zmene – od 1. 9. 2015 nadobudla účinnosť novela školského zákona a ministerstvo sa konečne snaží „rozchodiť“ spomínaný RIS. Zber osobných údajov od rodičov a ich zasielanie do centrálneho registra sú preto po novom pre školy povinné.

Rodnými číslami sa to ešte len začína. Zatiaľ školy od rodičov pýtajú „iba“ rodné čísla a údaje o dosiahnutom vzdelaní, no ministerstvo avizuje, že hneď ako v registri doplní kolónky na ďalšie údaje, napr. na adresy zamestnávateľov rodičov či adresy miesta ich podnikania, bude od škôl požadovať aj tieto dáta. Preto je možné, že rodičia budú musieť nosiť do škôl ešte aj živnostenské listy a potvrdenia zo zamestnania.

Šikanovanie rodičov a škôl možno zastaviť

Ak by naozaj fungovala elektronizácia štátnej správy, na ktorú sa na Slovensku vyhodila už takmer miliarda eur, nemuseli by ľudia stále niekam behať s papiermi. Nehovoriac o tom, že ministerstvo vnútra v rámci zavádzania elektronizácie služieb, prepájania registrov a tzv. reformy ESO opakovane tvrdilo, že pri požadovaní údajov od občana či podnikateľa sa bude vo verejnej správe rešpektovať zásada „jedenkrát a dosť“.

Všetky údaje, ktoré sa o rodičoch požadujú, štát už predsa má. To, že musia osobne uviesť osobné údaje ešte aj v škole, kam chodí ich dieťa, je preto nehoráznosť. Podľa školského zákona ministerstvo vnútra sprístupňuje ministerstvu školstva Register fyzických osôb, preto vyhľadať rodné číslo rodiča na základe rodného čísla dieťaťa a zadať ho do centrálneho registra RIS by nemal byť na úrovni rezortov žiadny problém.

Poslúžiť by mohol aj projekt Elektronizácie služieb matriky, na základe ktorého by mala byť prepojená centrálna databáza matričných udalostí s Registrom fyzických osôb. Cieľom nielen tohto projektu, ale celého operačného programu Informatizácia spoločnosti má byť totiž aj „zvýšenie spokojnosti občanov, podnikateľov a ostatnej verejnosti s verejnou správou v oblasti informatizácie verejnej správy“. Nuž, verejnosť spokojná nie je.

Ľudia sú pre štát iba čísla

Nedôvera v ministerstvo školstva je na Slovensku príliš veľká na to, aby ľudia len tak uverili,  že zber citlivých dát bude mať nejaký osoh. Naopak, rodičia, učitelia, riaditelia a zriaďovatelia škôl celkom pochopiteľne považujú zber osobných údajov za zbytočné šikanovanie a narastá v nich obava z možného zneužitia. A ministerstvo – ako obvykle – nerobí nič, aby si ich dôveru získalo.

Rezort školstva tým opätovne potvrdil, že žiaci, rodičia a učitelia sú preň iba čísla, ktoré potrebuje zaregistrovať a nie ľudia, ktorým treba jednotlivé kroky vysvetľovať a zmysluplne zdôvodňovať. Nehovoriac o tom, že v súčasnej situácii, keď sa školy boria s nedostatkom financií, učebných materiálov a odborného personálu, môže byť jediným oprávneným dôvodom na zber akýchkoľvek nových dát iba snaha pomôcť im vymaniť sa z problémov, ktoré im sťažujú výučbu. Za týmto účelom sa však údaje nezbierajú.

Teraz najčítanejšie

Zuzana Zimenová

V oblasti vzdelávacej politiky sa pohybujem už niekoľko rokov ako analytička portálu Nové školstvo a autorka viacerých koncepčných návrhov a školských právnych predpisov. Patrím medzi iniciátorov kampane Chceme vedieť viac o budúcnosti vzdelávania na Slovensku. Od novembra 2016 som poslankyňou NR SR. V nadchádzajúcich voľbách sa uchádzam o hlasy voličov s číslom 28 na kandidátke SaS. Viac na www.zimenova.sk