Denník N

Tak trochu apel na zdravý rozum …na slušnosť, morálku…a na zákon

Spomenul som zákon v názve a žiada sa mi povedať, že na počiatku bolo predsa tiež slovo, zákon, logos. Riadime sa – prirodzene – tým, čo máme v srdci, netreba na to veľké školy a zákony vychádzajú – ak majú platiť dlhodobo – z dobrých mravov. Teda veľa ľudia vnímajú a hodnotia správne i tak, netreba ich podcňovať a môj apel je asi ten, neoplatí sa ich urážať, byť arogantný, smiať sa normálnosti, len preto, že nemajú peniaze, či preto, že sa nechajú ľahko nachytať, zneužiť, vykorisťovať, že poctivo robia a vydržia veľa… Ale asi platí i to, že čo je veľa, to je veľa…. Jednoducho demokrata neurobili nikdy slová výsmechu, nálepkovanie, dehumanizácia občana. Hľadanie vnútorného nepriateľa s propagovaním vonkajšieho ohrozenia, šírenie strachu, hrozby, skôr typické pre totality rôzneho druhu… Ako som i tu písal dávnejšie…

Tak máme tu stav, kedy tí, ktorí sú pri moci využívajú svoju moc.

Vidíme, že i cez média presadzujú svoje ciele. Tvrdia, že chcú dobre. Šíria to efektívne. Majú svoj image…Tvrdia, že ide o očistu spoločnosti. Predkladajú heslá a rôzne udalosti. Ak to nie je typické i pre propagandu, tak je to typické určite pre túto vládu.

Spoločnosť je žiaľ rozdelená práve tým postojom, že my máme pravdu, my sme tí čistí, my nemusíme s vami nečistými, hlúpymi a nevzdelanými diskutovať.

My Vás nemusíme ani rešpektovať, my sme predsa úspešní, my máme peniaze a keby niečo, chodíme i do kostola, sme i konzervatívni. Aby som nehovoril len tak, spomeniem i to, čo som nedávno pozeral na youtube.

Nebolo to nič hoaxové, vyjadroval sa tam vyštudovaný psychológ, človek so skúsenosťami terapeuta, na tému: čo je sloboda.

https://www.youtube.com/watch?v=FtZBeuu5YzM

Hovorí, že všetci hovoria o slobode a každý hodnotí, posudzuje, bojuje za slobodu, presvedčený, že je v práve, že je dobrý. Vraví, že logicky, problém je v tom, že každý z účinkujúcich v tejto hre na pravdu si myslí, že on má tú pravdu. Logicky, ten druhý sa mýli. A problém je to, že to prináša nielen konflikt ako taký, ale konflikt deštruktívny. Je to násilie i voči sebe, lebo ak chceme byť slobodní, tak zároveň ide o to, zbaviť sa trápenia a tu v takomto postoji šťastní a spokojní nie sme.

Podobne to hovorí i zakladateľ tzv. nenásilnej komunikácie M. Rosenberg na youtube (i s prekladom to je) hre na pravdu sa nedá vyhrať, Teda hovorí o pravde subjektívnej, je jasné, že dva plus dva je vždy štyri…tu si treba stáť za svojim…

A na tom príklade s matematikou by som to rovno mohol ukončiť, dať príklad. Môžem si byť istý, že výsledok je štyri.

Ale, ak si dám otázku, vyhrám nad tým druhým, keď ho ponížim?

Vyhrám, ak budem mať postoj, že je to opica, keď nevie tak jasnú vec?

Pomôže mi argumentačne v mojej pozícií, keď budem namyslený a poviem si, mal sa „chlapec“ učiť, ja som sa učil, mám i peniaze, viem v tom chodiť. Nech i skape….

Toto je tiež volič, ničí nám liberálnu demokraciu, člen lúzy…

Alebo môžem si povedať, je jasné, že sa mýli, ale skúsim ho pochopiť.

Možno mal v detstve nejakú traumu, nemal šťastie na rodinné zázemie a podmienky dostatku, istoty, prijatia, ako mám ja. Skúsim mu porozumieť. Budem láskavý a prejavím rešpekt….

Povediem dialóg…

A aký je rozdiel vo výsledku v inej pravde ako v tej matematickej, ak to prenesiem do sveta veľkých dát, prejavov rôznych častí celku (občanov s rámci spoločnosti)?

No ak máme kritické myslenie a pozrieme sa na dehumanizovanú skupinu, ktorá vysiela na internete, zistíme, že nie je pravda v tom, čo tvrdia média.

Nie je presný termín, ktorý používajú. Jedni hovoria o proteste proti vláde.

Druhí hovoria o štrajku. Druhí hovoria o práve z Ústavy SR, podľa článku č. 36, kde je uzákonené právo občana na odpor.

Problém je v tom, že máme normy, hodnoty naučené, ..a máme i hodnoty prirodzené.

Ak teda niečo logicky je problém, ak je nemožné, aby to bol zákon, tak bez toho, aby som čítal zbierku zákonov, podľa prirodzeného práva, i človek „rustikálny“, je v hodnotení skutočnosti na tom lepšie.

Nepotrebuje byť poslušný v korporácií a nárok na pravdu nedáva ani výška konta za poslušnosť a schopnosti vyvíjať napr. IT technológie.

Prirodzene v pravde žije možno ten, ktorému stačí málo, žije na samote – ako cestár v rozprávke O troch grošoch…to isté. Poučíme sa z rozprávky?

No ak nie, prídeme do stavu, ktorý popisuje tzv. skupina demolátov, opíc na ich internetvých výstupoch, že ide tu o snahu vyvolať občiansku vojnu.

A paradoxne, ten namyslený, ten ktorý odsudzuje, ten je viac hrozba pre stav ničenia, ktorý v takej vojne v spoločnosti nastáva. To je i podstata tohto článku.

Každý má svoju pravdu a trápime sa zbytočne, ak bojujeme s iným. Ubližuje to nám. Robíme násilie hlavne voči sebe. Oddeľujeme sa od stredu i od celku…

Ak napr. Kolíková povie, že prejaviť sa občan môže, občan má právo, ale musí rešpektovať zákony, kde je dôležité asi to, že predpokladá v konaní používnaie zákonov, tak zdá sa, sa, že to právo na odpor využívajú iní občania práve preto, že tu je niekde príčina, ktorá vyvoláva tento následok, túto reakciu. Teda,  že samotná vláda (šokujúco) nerešpektuje ani princíp práva – súlad s dobrými mravmi – a ani zákony.

Vnáša nedôveru, deštrukciu, ničí priestor na verejný dialóg.

Ničí parlamentnú demokraciu, zastupiteľskú demokraciu, kde parlament je miesto, kde sa tvorí vôľa ľudu.

Nie koaličná rada, ktorá prenesie uznesenia do vlády…. Ďalej, ak vláda úkoluje poslancov, ako vazalov strán, ktorí majú rešpektovať koaličnú zmluvu. To je ako feudalizmus… nie demokracia. Nadradenosť stavov… Ak to je normálne….hm…veď sa zamyslime, liberáli, demokrati…

Pozrite si, čo je to rozdelenie moci v právnom štáte. Kto viac ničí spoločnosť a hospodárstvo?

Ten, ktorý na deň ochromí dopravu?

Alebo ten, ktorý zatne sekeru na dve generácie dopredu?

Bez ohľadu na dialóg, oponentov, odborníkov….

Aby sme sa nedosmiali….

Postoj, že my prežijeme, my sme zaočkovaní, …znamená, že tu prípadne, ako v nejakej dystopii, ako nejaké postindustriálne sci – fi…, že tu prípadne raz ostane žiť skupina egoistov, …ozajstných …  v rámci tohto „cancel culture“,…

Podobne, ako si to tak trochu „naivne“ predstavovali budovatelia protiatómových krytov pred cca 70 – rokmi…a potom pochopili, že také prežitie nie je asi to pravé…orechové…

A teda, žiaľ, vyzerá to, že smeruje svet k úpadku…

Jazyk, zákon, slovo, logos, to stmeľovalo…

A digitál a symboly rôznej hodnoty a významu sa zneužívajú masovo, slovo stráca hodnotu a česť si za peniaze nekúpime…ani dušu…

Teraz najčítanejšie