Denník N

Aspoň raz

Spočinieš v náručí milej, milého.

Po čase si len kus bremena cudzieho.

Bozky, objatia, ľúbostné správy.

Človek sa človeku tak či tak vzdiali.

V postojoch, názoroch, v hĺbke citu.

Puto sa trhá tam, kde niet kompromisu.

A predsa každý niekoho hľadá,

aspoň jedenkrát.

Človek chce byť milovaný,

chce milovať.

Teraz najčítanejšie

Renáta Adamcová

Rada privieram viečka, pri objatiach otváram dvere i okná dokorán. Ak vidíte svet viac ako len čiernobielo, tak zrejme sedíme v jednom hľadisku.