Denník N

Svet je v ťažkej situácii je len jedno riešenie

Koronavírus, záplavy, celosvetové ekonomické problémy, to je len krátky výber toho, čomu súčasnosti čelíme. Svet prvý krát v histórii prechádza globálnou transformáciou.

Všetky tieto udalosti sú pod vedením prírody, ktorá postrkáva ľudstvo na ďalší vývojový stupeň. Ako dieťa, keď dospieva a rodičia naň kladú vyššie nároky. Rovnakým spôsobom príroda chce od nás, aby sme dospeli.

Dospieť pre človeka znamená zapojiť sa správnym spôsobom do vývoja prírody a dosiahnuť zmysel života. To znamená prestať egoisticky využívať druhých a prírodu.

Riešenie všetkých problémov v súčasnosti je len v náprave medziľudských vzťahov. Preto nás príroda pomocou koronavírusu uzavrela v našich domoch a neumožní nám kontakt medzi sebou dovtedy dokiaľ nebudeme súhlasiť so zmenou nášho správania.

Nemusím vyčistiť znečistené more, riešiť emisné povolenie, vymýšľať nové bezpečnejšie autá, či akékoľvek iné inovatívne nápady pre nápravu súčasných problémov ľudstva. Všetko, čo sa deje má jediný zdroj a tým sú naše poškodené medziľudské vzťahy.
Keď napravíme vzťahy k druhým ľuďom, postupne sa vyriešia všetky problémy.

Ak ich nenapravíme, príroda pomocou ďalších vírusov, záplav, hurikánov vytvorí ešte väčší tlak, aby sme zmenili naše správanie. Ako keď matka hovorí dieťaťu: „Buď si tie hračky upracceš po dobrom alebo to bude po zlom“.

Náprava medziľudských vzťahov a spoločnosti nečaká na vládne rozhodnutie, na počasie ani na čokoľvek iné. Každý sa musí sám rozhodnúť zmeniť svoj prístup k druhým ľuďom.

Teraz najčítanejšie

Vladimír Bohm

Vladimír je študentom na medzinárodnej akadémii Bnei Baruch, ktorá sa zaoberá autentickou kabalou - vedou o spájaní sa ľudí medzi sebou, ktorá rozkrýva odpoveď na otázku "Čo je zmyslom života" a ako to dosiahnuť... Publikuje články a videá s interpretáciou aktuálnych udalostí vo svete prostredníctvom prírodných zákonov.