Denník N

Z rozhovoru medzi vakserem a antivakserem na Záhorí

V: „S čim že to máš najvječí problém v posledňim časi?!“

V: „Jakože s mobilňím signálem? Vim, jak to dokážeš viríšit asi…“

A: „Skutečňe viš jak to viríšit? Misliš to smrtelňe vážňe?!“

V: „Samosebú, že vim, a viríšit sa to dá dost rafinovaňe.“

A: „Jak rafinovaňe, šak já sem čuų enem o rafinovaném cukri…“

V: „Viš, ket vi, antivakseré, ste skoro šeci takí prevelice múdrí…

V: „F súvisųosci s tvojim problémem bi sme sa mjeli sústredzit

na ti vaše konšpiračňí teórije a podlá ňich ho aj viríšit!“

A: „Vúbec nechápem, co tim misliš …“

V: „Hmm, nechápeš …, hnet sa to dovíš,

pokusim sa ťi to ráz dva visvjetlit

a vjerim, že s mojim návrhem budeš súhlasit.“

A: „No, to sem ohromňe zvjedaví, co mi fčil poviš!“

V: „Ket vi, antivakseré tvrdzite, že vakcinováňí

neňi enem očkováňí proci kovidu ale ešče aj čipováňí,

stačiųo bi, podlá mja, kebis´ aj ti na tú vakcináciju došeų

a s tim čipem v rameňe pot kožú bis´ z mobilňím signálem už ňijaké starosci nemjeų!“

03.08.2021

Jazyková korektúra: Andrea Danišová z obce Smolinské.

Teraz najčítanejšie

Anton Žemlička

milovník kníh i hier so slovíčkami pred rokom a pol začal premýšľať nad (ču)desnými mu(d)rovačkami prvá knižka vyšla minulý rok v decembri a ďalej v nich pokračuje na sklonku všedných dní ...