Denník N

Transparentná výberová fraška

Dosiaľ ešte nikto nespravil pre skompromitovanie myšlienky transparentných výberových konaní na šéfov mestských firiem toľko ako primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal.

V minulosti sa miesta vo vedení mestských firiem obsadzovali politicky. Nielen v Bratislave. Niekedy to bolo zjavné (napríklad, keď sa tam nanominovali priamo mestskí poslanci), inokedy to bolo priznané a otvorene pomenované, najčastejšie sa však strany, či komunálni politici snažili svojich politických nominantov utajovať, nehlásili sa k nim verejne a tvárili sa, že sa tam dostali ako odborníci.

Imidž nie je nanič

Doba sa však mení. Očakáva sa, že sa politici budú správať transparentne, bojovať proti korupcii a že šéfovia mestských firiem by už nemali byť vybraní na základe politických dohôd, ale ako odborníci prostredníctvom transparentných výberových konaní. V Bratislave sa k tomu pred voľbami zaviazal primátor Ivo Nesrovnal, aj viacerí zo zvolených mestských poslancov. A tak mestské zastupiteľstvo v júni schválilo postup výberu generálnych riaditeľov troch najväčších mestských podnikov – Dopravného podniku Bratislava (DPB), Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) a Bratislavskej vodárenskej spoločnosti (BVS). Postup vychádzal z odporúčaní Transparency International Slovensko a sprevádzalo ho plno rečí o konci politických nominácií, výbere odborníkov a transparentnosti.

Kto trochu pozornejšie sledoval, čo schváleniu postupu predchádzalo, mohol už vtedy spozornieť, že nemusí byť všetko tak, ako sa zdá. Kto mal možnosť sledovať to aj z väčšej blízkosti a dostať sa aj k iným informáciám, než boli servírované médiám a verejnosti na tlačových besedách a zasadnutiach zastupiteľstva, muselo mu byť zjavné, že všetko je v skutočnosti inak. Dnes, deň pred zasadnutím mestského zastupiteľstva, na ktorom majú byť schválení „verejnými konkurzmi“ vybraní šéfovia mestských firiem, je zjavné, že to všetko bola iba jedna veľká fraška. Kandidáti boli vybratí politicky a „transparentné výberové konania“ boli použité len ako pláštik na oklamanie verejnosti. Proste taká imidžovka.

Psychotronik Hrčka

Výberová komisia zložená z poslancov zastupiteľstva a zástupcov primátora vybrala presne tých kandidátov, o ktorých sa od začiatku vedelo, že majú byť vybratí. A že to nie je len dodatočná intuícia preukazuje notárom overené vyhlásenie poslanca zastupiteľstva a člena výberovej komisie za Bratislavský klub Jána Hrčku zo 6. augusta, v ktorom označil kandidátov, ktorí sa majú stať víťazmi výberového konania na šéfov BVS a DPB. A presne tých 17. septembra výberová komisia po „transparentnom výberovom konaní“ zastupiteľstvu odporučila. Keďže o post šéfa BVS sa uchádzalo 16 kandidátov a o post šéfa DPB 17, existujú len dve možné vysvetlenia Hrčkovej schopnosti predpovedať výsledok.

  1. Disponuje psychotronickými schopnosťami. V tom prípade je ale divné, že stráca čas v komunálnej politike a neživí sa tipovaním, muselo by sa mu žiť naozaj kráľovsky.
  2. Transparentné výberové konania mali vopred vybraných víťazov a on sa o tom dozvedel.

Čo myslíte?

Neposlušný poradca

Nasledovala informácia o snahe primátora kúpiť si podporu poslancov pre jeho kandidátov ponukou možnosti dosadiť si svojich ľudí do predstavenstiev mestských firiem. Popieranie a zatĺkanie vydržalo len do objavenia sa nahrávky zo stretnutia poradcu primátora Romana Holeša s poslankyňou Danou Čahojovou a poslancom Jánom Hrčkom, ktorá to potvrdila. Primátor tvrdí, že o aktivite svojho poradcu nevedel. Hoci obaja poslanci tvrdia, že im aj primátor na stretnutí potvrdil, že poradca im dával ponuky v jeho mene. Opäť sa tu núkajú dve možnosti.

  1. Poradca primátora oslovoval poslancov primátora bez jeho vedomia. A keby náhodou na jeho ponuky pristúpili, tak by im povedal, že išlo len o žart. Proste si z nich chcel vystreliť.
  2. Poradca primátora oslovoval poslancov s vedomím primátora.

Čo myslíte?

Pozitívne hodnotenie súťaže krásy

Ako sa blíži finále, primátorovi sa sypú na hlavu ďalšie veci. Transparency International Slovensko, ktorá mala pri výbere svojho zástupcu ako pozorovateľa, vypracovala hodnotiacu správ. Primátor vyzdvihuje, že Transparency „pozitívne hodnotí prvky realizácie výberového konania“, samotná Transparency upozorňuje, že „proces však bol poznačený aj vážnymi nedostatkami a to najmä neschválením presnejších kritérií pre výber manažérov, čo proces degradovalo najmä na „súťaž krásy“ kandidátov. Výber sprevádzali aj indície o politických dohodách v pozadí, čo znížilo dôveru verejnosti v celý proces.“ Ako obvykle tu máme dve možnosti:

  1. Transparency hodnotí proces výberových konaní pozitívne. Označenie degradovania výberu na „súťaž krásy“ je vlastne komplimentom.
  2. Transparency upozorňuje, že napriek istým pozitívam v nastavení pravidiel nebol proces výberu v poriadku.

Čo myslíte?

Utajená transparentnosť

Okrem personálnych zmien v zmienených mestských firmách sa zajtra majú na zastupiteľstve schváliť aj zmeny vo vedení niektorých mestských príspevkových organizácií. Tam prebehli výberové konania úplne netransparentne a nerešpektovali sa ani tie formálne štandardy, ktoré boli nastavené voči mestským firmám. Minulý týždeň sme s kolegami z Bratislavského klubu vyzvali primátora, aby tieto výberové konania zastavil. Nezastavil. Deň pred zasadnutím zastupiteľstva nie je známe, ktorí uchádzači uspeli vo výberových konaniach na riaditeľov príspevkových organizácií. Ani kto ich vyberal, na základe čoho, kto sa do konkurzov prihlásil a ako v nich kto obstál. Rovnako nie sú poslancom doručené, ani zverejnené navrhované zmeny stanov mestských firiem, o ktorých by zajtra tiež malo rozhodovať zastupiteľstvo.

A na toto všetko už na rozdiel od prechádzajúcich prípadov existuje iba jedno jediné vysvetlenie:

Áno, presne takto má vyzerať historicky prvý odpolitizovaný transparentný výber. Ďakujeme, pán primátor.

Teraz najčítanejšie

Ondrej Dostál

Predseda Občianskej konzervatívnej strany (OKS) a poslanec NR SR (klub SaS).