Denník N

Tučný grécky biznis s magistrátom Bratislavy?

V roku 2058 bude mať bratislavský primátor Ivo Nesrovnal 94 rokov. A grécko-slovenský podnikateľ Erik Assimakopoulos o čosi menej, 87. O tom, či sa budú v tom čase ešte kamarátiť alebo nie, rozhodne Mestské zastupiteľstvo Bratislavy na svojom najbližšom zasadnutí. V hre je záujem verejnosti vs súkromný záujem. Ktorý dostane prednosť?

Zlatý poklad každého hlavného mesta je spoplatnené parkovanie v historickom centre. Istý biznis, zaručený zisk. Jedným z takýchto zlatých pokladov Bratislavy sú podzemné garáže pri Hoteli Carlton. Po prenajatí pozemkov od hlavného mesta ich postavila súkromná firma v roku 1998. Na oplátku dostala 30-ročnú nájomnú zmluvu, ktorá má vypršať v roku 2028. Teraz však schránková spoločnosť Erika Assimakopoulosa CARLTON PROPERTY s.r.o. žiada hlavné mesto o jej predĺženie o ďalších 30 rokov, do 30.1.2058.

1. PROBLÉM: NÍZKE NÁJOMNÉ, VYSOKÝ ZISK

Problémom číslo 1 je už dnes do oči bijúca nevýhodnosť pôvodného nájmu pre hlavné mesto. Stačí sa pozrieť do Výročnej správy za rok 2014 (strany 7, 9, 48), aby človek zistil, že CARLTON PROPERTY s.r.o. vyberie na parkovnom cca 1,2 milióna eur ročne. Na základe nájomnej zmluvy z roku 1998 (a v zmysle ďalších dodatkov) však mestu platí nájomné iba 30-tisíc eur ročne.

2. PROBLÉM: ZDÔVODNENIE ŽIADOSTI

Aj zdôvodnenie (nevyhnutná rekonštrukcia objektu pred budúcoročným predsedníctvom SR v EÚ) žiadosti o predĺženie zmluvy je viac ako pochybné. Investor sa v roku 1998 zaviazal, že garáže nielen postaví, ale bude sa o ne starať tak, aby ich v roku 2028 odovzdal bezodplatne a v bezchybnom technickom stave za podmienok „ktoré zaručia nadobúdateľovi po skončení nájmu riadne prevádzkovanie stavebnej časti po dobu 10 po sebe nasledujúcich rokov…“

Namiesto toho, aby si CARLTON PROPERTY s.r.o. plnilo svoju zmluvnú povinnosť, vymyslelo do neba volajúcu drzosť: rekonštrukciu dá zaplatiť Bratislavčanom. A Magistrát namiesto toho, aby za neplnenie zmluvy a z nej vyplývajúcich záväzkov pohrozil jej predčasným ukončením, poslušne posúva návrh do zastupiteľstva, aby sa firma ešte viac nabalila.  A potom sa čudujeme, že Bratislava na nič nemá peniaze – a aby nejaké vyžmýkala, radšej zvýši daň z nehnuteľností, či zruší zľavy pre zdravotne postihnutých atď.

3. PROBLÉM: FIRMA NA POKRAJI KRACHU

Pochybnosti vyvoláva aj spoľahlivosť samotného investora. Už v spomínanej výročnej správe CARLTON PROPERTY s.r.o. na strane 13 totiž auditor píše:

Podľa zákona o konkurze je spoločnosť k dátumu zostavenia účtovnej závierky v predĺžení. Podľa tohto zákona je spoločnosť v predĺžení povinná podať návrh na vyhlásenie konkurzu do 30 dní, od kedy sa dozvedela o svojom predĺžení. Táto skutočnosť naznačuje existenciu významnej neistoty, ktorá môže vyvolať závažnú pochybnosť o schopnosti spoločnosti nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.“

4. PROBLÉM: ČO S TÝM MÁ MAGISTRÁT

Magistrát môže povedať: Čo my s tým máme? Dostali sme žiadosť, posunuli sme ju poslancom, a tí nech rozhodnú. Táto argumentácia však má niekoľko trhlín. Predĺženie nevýhodnej nájomnej zmluvy o ďalších 30 rokov s firmou, ktorá je podľa audítora na pokraji krachu… Už na prvý pohľad tu niečo nehrá. Upozornil som na to aj na Finančnej komisii, aj na Mestskej rade. Primátor a jeho úradníci ešte nemajú 94 rokov, aby mali problémy so sluchom a so zrakom. Napriek tomu návrh predkladajú do zatupiteľstva.

Ako mestský poslanec som presvedčený, že magistrát nemá povinnosť predložiť zastupiteľstvu každú blbosť, o ktorú niekto požiada. Alebo ak Erik Assimakopoulos zajtra požiada o odkúpenie Primaciálneho paláca, aj to dostaneme ako poslanci na stôl?

Teraz najčítanejšie

Gábor Grendel

poslanec Národnej rady SR a Mestského zastupiteľstva Bratislavy